Заседания

Заседание от дата 25.05.2019 от 19:00 часа.

Решения

№ 139-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 138-EП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 137-EП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 136-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 135-EП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 134-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 133-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 131-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община ХАДЖИДИМОВО.

№ 130-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Гърмен

№ 129-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Гоце Делчев

№ 124-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община ПЕТРИЧ

№ 123-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Сандански.

№ 119-EП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Благоевград

Календар

Решения

  • № 163-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

  • № 162-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

  • № 161-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения