Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 137-EП
Благоевград, 25.05.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

Постъпило е заявление заведено с вх. № 501/25.05.2019 г.,във входящия регистър на РИК Благоевград, подадено от упълномощен представител на БСП за България.

С постъпилите Заявления се прави искане за включване на 43 (четиридесет и три) броя лица в списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети като пълномощници на БСП за България.

Към Заявлението е приложен в табличен вид и списък със заявените пълномощници.

Списъкът с  предложените упълномощени представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК по отношение на 41 лица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1във връзка с чл.124  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Благоевград

Р Е Ш И:

 1. ВПИСВА 41 (четиридесет и един) броя представители на кандидатската листа на БСП за България  при провеждане на  изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочен на 26 май 2019г.,в публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети съгласно направеното предложение.

 

 1. ОТКАЗВА да впише 2(два) брой лица

 

Име

Грешка

Йордан Стоянов Илиев

Лицето е регистрирано за застъпник

 от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Магдалена Гаврилова Велчева

Лицето е регистрирано като член

на СИК 10300073

         

 

 

Решението е прието единодушно в 17.37 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 26.05.2019 в 12:38 часа

Календар

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения