Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 139-ЕП
Благоевград, 25.05.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 506/25.05.2019г.,. във входящия регистър на РИК Благоевград, подадено от упълномощен представител на ИК за издигане на Николай Нанков Ненчев.

С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 2/две/ лица в списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като пълномощници на на ИК за издигане на Николай Нанков Ненчев..

Към Заявлението е приложен в табличен вид и списък със заявените пълномощници.

Списъкът с  предложените упълномощени представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК по отношение на 2/две/ лица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1във връзка с чл.124  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Благоевград

Р Е Ш И:

ВПИСВА 2 (два) броя представители на кандидатската листа на Коалиция Воля – Българските родолюбци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., в публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети съгласно направеното предложение.

 

Решението е прието единодушно в 18,45 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 26.05.2019 в 16:36 часа

Календар

Решения

  • № 163-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

  • № 162-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

  • № 161-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения