26.05.2019

УКАЗАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА НОРМИТЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

РИК 01 указва на членовете от състава на СИК на територията изборен район 01 Благоевградски да СПАЗВАТ СТРИКТНО методическите указания и нормите на Изборния кодек по отношение на работата с избирателните списъци и допускане на избирателите до гласуване! 

26.05.2019

УКАЗАНИЯ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН В СЕКЦИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИИТЕ С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ: 

 

 

Във връзка с писмо на ЦИК с номер ЕП-15-167/26.05.2019 РИК 01 указва да се спазват стриктно следните указания:

При приключване на изборния ден и гласуването в избирателните секции, в които се провежда машинно гласуване, членовете на СИК следва да обърнат внимание на задължението си да поставят в плик два броя флаш памет , като ги отделят от машината за гласуване. Плика се запечатва  и се подписва от членовете на съответната СИК и се подпечатва с печата на секцията.

Пликът с двата броя флаш памет се поставя в "ПЛИК 2-ЕП - протоколи на СИК ...."

 

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА от гласуването във вашата секция с машина за гласуване. 

 

25.05.2019

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА РИК НА 26 МАЙ 2019

1. 10:30 ЧАСА

2. 13:00 ЧАСА

3. 18:00 ЧАСА

25.05.2019

Контакти в изборния ден

В изборния ден ще има дежурни членове на РИК на следните телефонни номера:

0886383896 - Председател

0882252731 - Зам. Председател

0882252743 - Зам. Председател

0885292974 - Секретар

0887404567 - РИК 01 - Общ

23.05.2019

Списък със секциите, които са определени за гласуване на избиратели с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването на територията на Област Благоевград:

Във връзка с чл.10, ал.1 от Изборния кодекс и Решение 173-ЕП/17.04.2019 г.  на ЦИК, обявяваме списък със секциите, които са определени за гласуване на избиратели с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването на територията на Област Благоевград:

 

 1. Община Благоевград

Заявка за помощ, да се прави на тел. 073/ 88 44 06; 073/88 44 50; 0885/165 145

Секция: №010300097 на партера в Младежки дом

                   № 010300008 на първи етаж в Помощното училище „Св. Паисий Хилендарски“

                   №010300019 на първи етаж във Второ ОУ „Димитър Благоев“

                   № 010300035 на първи етаж в Трето ОУ „Димитър Талев“

                   №010300033 на първи етаж на Благоевградска професионална гимназия

                   №010300053 на първи етаж в Четвърто ОУ „Димчо Дебелянов“

                   №010300076 на първи етаж в XI ОУ „Христо Ботев“

                  № 010300086 на първи етаж в VIII СУ „Арсени Костенцев“

 

 1. Община Симитли

Заявка за помощ, да се прави на тел. 0748/7 21 38

Секция: № 014400003 -  „Клуб на инвалида“ на ул. „Георги Димитров“/пазара/

                   № 014400007 – стадион „Септември“ ул. „Даме Груев“ 2

                  

 1. Община Струмяни

Заявка за помощ, да се прави на тел.07434/3108

Секция: № 014900001 в с. Струмяни

                   № 014900004  в с. Микрево

                   № 014900008 в с. Илинденци

 

 1. Община Кресна

Заявка за помощ, да се прави на тел. 0889/848383

Секция: №012800004 – Средно училище Паисий Хилендарски

 

 1. Община Сандански

Заявка за помощ, да се прави на тел. 0882/ 050 162

Секция: № 1 жк. Спартак, бл.35

                   № 014000017 ул. „Св. Св. Козма и Дамян“ 19

                   № 014000030 ул. Стефан Стамболов 9

 

 

 1. Община Разлог

Заявка за помощ, да се прави на тел. 0747/800 95

Секция: № 013700002 ул. Шейново 2

                   № 013700004 ул. „Любен Каравелов“ 12/СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“

                   № 013700012 ул. „Яне Сандански“ 17/НУ “Яне Сандански“

 

 1. Община Банско

Заявка за помощ, да се прави на тел. 0749/ 88 622

Секция: № 010100003 - Горски техникум, ул. България 31

                Във всички секции на територията на община Банско са осигурени условия за достъп на хората с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването.

 

 1. Община Сатовча

Заявка за помощ, да се прави на тел. 07541/ 21-16

Секция: №014200 001,  с. Боголин

                   №014200002 и № 014200003 в с. Ваклиново

                   №014200004, №014200005 и № 014200006 в с. Вълкосел

                   № 014200007 с. Годешево

                  № 014200008 с. Долен

   № 014200009 с. Жижево

   № 014200010, № 014200011 и № 014200012 с. Кочан

   № 014200013 с. Крибул

   № 014200014 с. Осина

   № 014200015 и № 014200016 в с. Плетена

   № 014200017 и № 014200018 в с. Сатовча

   № 014200019 и № 014200020 в с. Слащен

   № 014200021 в с. Туховища

   № 014200022 в с. Фъргово

 

 1. Община Хаджидимово

Заявка за помощ, да се прави на тел. +359 7528 2922

Секция: № 015200002 - ул. Димо Хаджидимов 46 в залата на общинска администрация

 

               

 1. Община Гоце Делчев

Заявка за помощ, да се прави на тел. 0888/ 006080

Секция: №  011100003, находяща се в ІІІ-то основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев, ул. „Полковник Дрангов” №17

 Секция: №  011100006, находяща се в ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие” №4.

 

 1. Община Белица

Заявка за помощ, да се прави на тел. 07444/2323

Секция: №010200004 – Помещение Социален патронаж

                №010200007 – с. Краище

 

 1. Община Якоруда

Заявка за помощ, да се прави на тел. 0887/837236

Секция: №014300003 Ритуална зала

                 №014300004 Спортна зала

 

 1. Община Гърмен

Заявка за помощ, да се прави на тел. 0882/966 770

Секция: №011300001- Кафе Бистрото

 

 1. Община Петрич

Заявка за помощ, да се прави на тел. 0745/69112

Секция: № 013300001- Трето основно училище „Гоце Делчев“, ул.“България“ 30

№ 013300026 Трето основно училище „Гоце Делчев“, ул.“България“ 30

                   № 013300023 – Четвърто основно училище „ Христо Смирненски“ул. „Г.Тодоров“ №2

                   № 013300024- Четвърто основно училище „ Христо Смирненски“ул. „Г.Тодоров“ №2

 

14.05.2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАСРОЧЕН ЗА 26 МАЙ 2019Г. В ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ

ВИЖТЕ ОБРАЗЕЦА НА БЮЛЕТИНАТА ТУК

13.05.2019

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИК 01 Благоевградски

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА СИК в ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ ОТ СЪСТАВ НА РИК

ОБЩИНА

ДАТА И ЧАС

Бойка Юсева, Мартин Бусаров

 

ХАДЖИДИМОВО

17.05.2019 г., 11:00 ч.

Мустафа Сирачки, Димитър Колев

БЕЛИЦА

17.05.2019 г., 12:00 ч.

Елена Димитрова, Стоян Христов

КРЕСНА

17.05.2019 г., 16:00 ч.

Мария Стойнева, Антоанета Богданова

ПЕТРИЧ

17.05.2019 г., 17:00 ч.

Весела Цомпова-Стоянова, Светослава Терзиянова-Михайлова

СТРУМЯНИ

17.05.2019 г., 17:30 ч.

Мустафа Сирачки, Димитър Колев

ЯКОРУДА

17.05.2019 г., 17:30 ч.

Илия Милев, Тина Кълбова

СИМИТЛИ

 

17.05.2019 г., 18:00 ч.

Бойка Юсева, Мартин Бусаров

ГЪРМЕН

18.05.2019 г., 10:30 ч.

Илия Милев, Валентина Домозетска

РАЗЛОГ

 

18.05.2019 г., 10:30 ч.

Весела Цомпова-Стоянова, Светослава Терзиянова-Михайлова

САНДАНСКИ

 

18.05.2019 г., 11:00 ч.

Илия Милев, Тина Кълбова, Марияна Ненкова-Атанасова

БАНСКО

18.05.2019 г., 13:30 ч.

Рангел Бараков, Елена Димитрова, Стоян Христов

САТОЧВА:

   - с. Вълкосел

   - с. Сатовча

 

18.05.2019 г., 14:00 ч.

18.05.2019 г., 16:00 ч.

Бойка Юсева, Мартин Бусаров

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

18.05.2019 г., 14:00 ч.

Мартин Бусаров

 

БЛАГОЕВГРАД

20.05.2019 г., 18:00 ч.

08.05.2019

ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ КУТИИ И ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ КОМИСИИ

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.
Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Когато до 11.05.2019 г. са подадени поне 10 заявления (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления. Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден), може да подаде заявление (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 20.05.2019 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.
Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 11.05.2019 г. подаде заявление (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) до органа по чл.23, ал.1 ИК. При обраразувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и назначена СИК такъв избирател може да подаде заявление и в срока по т. 20.
След вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия кметът на общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ адрес.
Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия не се допускат след 20.05.2019 г. (5 дни преди изборния ден), в т.ч. в изборния ден.

03.05.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България  на 26 май 2019 г. са уредени в Решение № 59-ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците  се извършва от Районна избирателна комисия 01 Благоевград чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа), подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 май 2019 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава в РИК от представляващите или упълномощени от тях лица.

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 41-ЕП от изборните книжа) подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 май 2017 г.

01.05.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г. РИК 01 БЛАГОЕВГРАД ЩЕ СЪБЛЮДАВА СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ И ПРАВИЛА , КОИТО МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ЛИНКА В ТЕКСТА.

 

 

 

01.05.2019

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

За улесняване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не му позволява да упражни правото си на глас, Изборният кодекс създава възможности, освен в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани:

- да гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването – чл. 235, ал. 1 във връзка с чл. 10 ИК;

- да гласуват в избрана от избирателя подходяща секция – чл. 235, ал. 3 ИК;

- да гласуват с придружител – чл. 236 ИК;

- да гласуват с подвижна избирателна кутия – когато избирателят не може да упражни правото си на глас в изборно помещение – чл. 36 ИК (Решение № 96-ЕП от 7 април 2019 г.);

- да се ползват от специално предвидените в чл. 234 ИК мерки за придвижване да изборно помещение в изборния ден.

 

Не по-късно от 16 май 2019 г. общинските администрации уведомяват районните избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден. 

Не по-късно от 18 май 2019 г. (7 дни преди изборния ден) районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

Районните избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства, определят мерките:

а) за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите по т. 1;

б) за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2);

в) за изграждане на временни рампи от твърд материал;

г) за поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини (ако е предвидено такова гласуване в секцията по т. 1), с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

01.05.2019

ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА СИК

В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае да участва при произвеждането на избора за членове на Европейския Парламент от Република България, насрочен на 26 май 2019г.,  то същото следва да подаде заявление до Районната избирателна комисия - Благоевград, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

В заявлението следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, както и  заеманата длъжност.

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с отделно решение на РИК, с което се освобождава отказалият се член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната,чрез своите представители  следва да подаде  в РИК  писмено предложение, съдържащо три именаегн и длъжност на предложения за назначаване член на СИК. 

 

Примерно ЗАЯВЛЕНИЕ можете да изтеглите от тук. 

25.04.2019

Съобщение

В празничните дни петък (26.04.2019), събота (27.04.2019) и неделя (28.04.2019) ще има дежурни членове на РИК на следните телефонни номера:

0886383896

0882252731

0882252743

0885292974

 

 

24.04.2019

Съобщение

Тегленето на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в диспутите по Регионален радио- и телевизионен център на БНР и БНТ Благоевград в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се отлага за 17,00 часа на 24.04.2019 г. Сряда в конферентна зала на Областна администрация Благоевград.

23.04.2019

Съобщение

РИК - Благоевград определя дата и час за провеждане на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в диспутите по Регионален радио- и телевизионен център на БНР и БНТ Благоевград в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г както следва: 24.04.2019 г. Сряда от 10,30 часа в конферентна зала на Областна администрация Благоевград.

16.04.2019

Проверка на секция за гласуване

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

14.04.2019

Съобщение

Районната избирателна комисия уведомява, че на 15 април 2019 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък за гласуване в Република България, представя декларация по образец (Приложение № 11-ЕП) в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

10.04.2019

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК ПО ОБЩИНИ

ОБЩИНИ

ОТГОВОРНИЦИ

БЛАГОЕВГРАД

-          ВИЛИСЛАВ БАЛЕВ

-          АНТОАНЕТА БОГДАНОВА

СИМИТЛИ

-          ИЛИЯ МИЛЕВ

-          ТИНА КЪЛБОВА

КРЕСНА

-          ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

-          ВЛАДИМИР ВАЧЕВ

СТРУМЯНИ

-          СВЕТОСЛАВА ТЕРЗИЯНОВА – МИХАЙЛОВА

-          ВЕСЕЛА ЦОМПОВА - СТОЯНОВА

САНДАНСКИ

-          ВЕСЕЛА ЦОМПОВА - СТОЯНОВА

ПЕТРИЧ

-          МАРТИН БУСАРОВ

-          МАРИЯ СТОЙНЕВА

РАЗЛОГ

-          ИЛИЯ МИЛЕВ

-          ВАЛЕНТИНА ДОМОЗЕТСКА

БАНСКО

-          СТОЯН ХРИСТОВ

-          МАРИЯНА НЕНКОВА-АТАНАСОВА

БЕЛИЦА

-          МУСТАФА СИРАЧКИ

-          ДИМИТЪР КОЛЕВ

ЯКОРУДА

-          ДИМИТЪР КОЛЕВ

-          МУСТАФА СИРАЧКИ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

-          БОЙКА ЮСЕВА

ГЪРМЕН

-          РАНГЕЛ БАРАКОВ

ХАДЖИДИМОВО

-          БОЙКА ЮСЕВА

САТОВЧА

-          ИСМЕТ УЗУНОВ

06.04.2019

Съобщение

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ще заседава в дните Вторник и Четвъртък , в 18.00 часа.

Заседанията ще се провеждат в залата на РИК на адрес: гр.Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 9, в сградата на Областна администрация Благоевград, етаж 3, стая 36.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения