Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 162-ЕП
Благоевград, 27.05.2019

ОТНОСНО: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

РИК 01 констатира допусната техническа грешка от оператор към изчислителния пункт при РИК – грешно въвеждане на данни от секционен протокол на СИК 01 03 00 054 с разписка 01 00 60 34.

На основание чл.72, ал.1във връзка с чл.287,ал.6  от Изборния кодекс при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград 

Р Е Ш И:

 

АНУЛИРА разписка 01 00 60 34 която съдържа числовите данни от протокола на СИК 01 03 00 054.

УКАЗВА на операторите в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград да въведат повторно данните от секционния протокол от СИК 01 03 00 054.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 29.05.2019 в 14:57 часа

Календар

Решения

  • № 163-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

  • № 162-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

  • № 161-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения