Състав на РИК Благоевград

Председател

 1. Мартин Христов Бусаров

Зам. председатели

 1. Вилислав Кирилов Балев
 2. Йордан Стефанов Симонски

Секретар

 1. Исмет Салих Узунов

Членове

 1. Антоанета Кирилова Богданова
 2. Бойка Николова Юсева
 3. Валентина Крумова Домозетска
 4. Весела Александрова Цомпова-Стоянова
 5. Владимир Колев Вачев
 6. Димитър Станкев Колев
 7. Елена Христова Димитрова
 8. Илия Олегов Милев
 9. Мария Николова Стойнева
 10. Марияна Георгиева Ненкова-Атанасова
 11. Мустафа Муса Сирачки
 12. Рангел Милушев Бараков
 13. Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова
 14. Стоян Христов Христов
 15. Тина Илианова Кълбова

Календар

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения