Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 163-ЕП
Благоевград, 27.05.2019

ОТНОСНО: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Районната избирателна комисия Благоевград при проверка по реда на чл.287 от ИК  на секционните протоколи на секции с номера 01 53 00 002 – град Якоруда, 01 53 00 005 – град Якоруда, 01 53 00 009 - село Бел Камен, 01 53 00 013  - село Бунцево, всички на територията на община Якоруда, констатира , че приносителите на секционните протоколи при въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт към РИК подават за обработка и сканиране секционни протоколи с фабрични номера, които са различни за отделните лист 1 и лист 2.

За СИК 01 53 00 002 – град Якоруда, се установи протокол Приложение 85-хм с фабрични номера на листовете :

 • За лист 1 , страница 1-2 с № 3010159
 • За лист 1 ,страница 3-4 с  № 3010157
 • За лист 1 ,страница 5-6 с  № 3010159
 • За лист 2 ,страница 7-8 с  № 3010158
 • За лист 2 ,страница 9-10 с  № 3010159
 • За лист 2 ,страница 11-12 с  № 3010158
 • За лист 2 ,страница 13-14 с  № 3010159

 

За СИК 01 53 00 005 – град Якоруда, се установи  протокол Приложение 85-хм с фабрични номера на листовете :

 • За лист 1 , страница 1-2 с № 3010157
 • За лист 1 ,страница 3-4 с  № 3010158
 • За лист 1 ,страница 5-6 с  № 3010157
 • За лист 2 ,страница 7-8 с  № 3010157
 • За лист 2 ,страница 9-10 с  № 3010157
 • За лист 2 ,страница 11-12 с  № 3010157
 • За лист 2 ,страница 13-14 с  № 3010157

 

За СИК 01 53 00 009 – село Бел Камен, се установи протокол Приложение 85-хм с фабрични номера на листовете :

 • За лист 1 , страница 1-2 с № 3010158
 • За лист 1 ,страница 3-4 с  № 3010159
 • За лист 1 ,страница 5-6 с  № 3010158
 • За лист 2 ,страница 7-8 с  № 3010159
 • За лист 2 ,страница 9-10 с  № 3010158
 • За лист 2 ,страница 11-12 с  № 3010159
 • За лист 2 ,страница 13-14 с  № 3010156

 

За СИК 01 53 00 013 – село Бунцево, се установи протокол Приложение 85-хм с фабрични номера на листовете :

 • За лист 1 , страница 1-2 с № 3010156
 • За лист 1 ,страница 3-4 с  № 3010156
 • За лист 1 ,страница 5-6 с  № 3010156
 • За лист 2 ,страница 7-8 с  № 3010156
 • За лист 2 ,страница 9-10 с  № 3010156
 • За лист 2 ,страница 11-12 с  № 3010156
 • За лист 2 ,страница 13-14 с  № 3010158

 

Всичките секции по-горе са провели машинно гласуване, и следва да отчетат резултата от гласуването с хартиените бюлетини и машина за гласуване с Протокол 85-хм, предварително раздаден им от общинска администрация на община Якоруда.

РИК 01 Благоевград не е предоставяла допълнителен екземпляр от протокол Приложение 85-хм на представителите на описаните по-горе секционни комисии.

Водена от горното, на основание чл. 72,ал.1,т.2 във връзка с т.28 и при условията на чл.287 от  Изборния кодекс , при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия – Благоевград

             Р Е Ш И :

Разрешава установяване на резултатите и сканиране на секционни протоколи в изчислителния пункт при РИК 01 ,  на следните СИК на територията на община Якоруда:

 1. За СИК 01 53 00 002 – град Якоруда, протокол с фабрични номера на листовете :
 • За лист 1 , страница 1-2 с № 3010159
 • За лист 1 ,страница 3-4 с  № 3010157
 • За лист 1 ,страница 5-6 с  № 3010159
 • За лист 2 ,страница 7-8 с  № 3010158
 • За лист 2 ,страница 9-10 с  № 3010159
 • За лист 2 ,страница 11-12 с  № 3010158
 • За лист 2 ,страница 13-14 с  № 3010159

 

 1. За СИК 01 53 00 005 – град Якоруда, протокол с фабрични номера на листовете :
 • За лист 1 , страница 1-2 с № 3010157
 • За лист 1 ,страница 3-4 с  № 3010158
 • За лист 1 ,страница 5-6 с  № 3010157
 • За лист 2 ,страница 7-8 с  № 3010157
 • За лист 2 ,страница 9-10 с  № 3010157
 • За лист 2 ,страница 11-12 с  № 3010157
 • За лист 2 ,страница 13-14 с  № 3010157

 

 1. За СИК 01 53 00 009 – село Бел Камен, протокол с фабрични номера на листовете :
 • За лист 1 , страница 1-2 с № 3010158
 • За лист 1 ,страница 3-4 с  № 3010159
 • За лист 1 ,страница 5-6 с  № 3010158
 • За лист 2 ,страница 7-8 с  № 3010159
 • За лист 2 ,страница 9-10 с  № 3010158
 • За лист 2 ,страница 11-12 с  № 3010159
 • За лист 2 ,страница 13-14 с  № 3010156

 

 1. За СИК 01 53 00 013 – село Бунцево, протокол с фабрични номера на листовете :
 • За лист 1 , страница 1-2 с № 3010156
 • За лист 1 ,страница 3-4 с  № 3010156
 • За лист 1 ,страница 5-6 с  № 3010156
 • За лист 2 ,страница 7-8 с  № 3010156
 • За лист 2 ,страница 9-10 с  № 3010156
 • За лист 2 ,страница 11-12 с  № 3010156
 • За лист 2 ,страница 13-14 с  № 3010158

 

 

 

Настоящото решение е неразделна част от Протокол на РИК 01 за установяване на резултатите от гласуването в изборен район 01 Благоевградски , в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

 

Решението бе взето с 19 гласа ЗА и 0 гласа ПРОТИВ.

Решението е прието единодушно в 05.30 часа и подписано от всички членове на РИК 01

Председател: Мартин Христов Бусаров

Зам. председател: Вилислав Кирилов Балев

Зам. председател: Йордан Стефанов Симонски

Секретар: Исмет Салих Узунов

За секретар: Антоанета Кирилова Богданова

За секретар: Бойка Николова Юсева

За секретар: Валентина Крумова Домозетска

За секретар: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

За секретар: Владимир Колев Вачев

За секретар: Димитър Станкев Колев

За секретар: Елена Христова Димитрова

За секретар: Илия Олегов Милев

За секретар: Мария Николова Стойнева

За секретар: Марияна Георгиева Ненкова-Атанасова

За секретар: Мустафа Муса Сирачки

За секретар: Рангел Милушев Бараков

За секретар: Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова

За секретар: Стоян Христов Христов

За секретар: Тина Илианова Кълбова

* Публикувано на 27.05.2019 в 06:07 часа

Календар

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения