Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
ДИМИТЪР РУСЕВ ДРЕНЧЕВ3-1-ПВР/НС/09.11.2021
НЕВЕН КАРАМФИЛОВ ДАЙЛИЕВ3-2-ПВР/НС/09.11.2021
МУСТАФА МУСТАФОВ МИМЕНОВ3-3-ПВР/НС/09.11.2021
НАДИДЕ САИДОВА МАЛАЕВА3-4-ПВР/НС/09.11.2021
ШЕЙДЕ СМАИЛОВА КИСЬОВА3-5-ПВР/НС/09.11.2021
АНТОН ЦЕНКОВ ГЪЛАБОВ3-6-ПВР/НС/09.11.2021
АНЕТА ЮЛИЯНОВА КАЧАНОВА3-7-ПВР/НС/09.11.2021
СЛАВИ СЛАВОВ АСЕНОВ3-8-ПВР/НС/09.11.2021
ТАТЯНА СТЕФАНОВА ТУНДОРОВА3-9-ПВР/НС/09.11.2021
АЛИ ФИКРЕТОВ КИСЬОВ3-10-ПВР/НС/09.11.2021
СТЕФАН ЙОРДАНОВ АНЕВ3-11-ПВР/НС/09.11.2021
ВАЙДИН ИБРАИМОВ ШИШКОВ3-12-ПВР/НС/09.11.2021
ЕВГЕНИЙ ЦВЕТАНОВ СМИЛКОВ3-13-ПВР/НС/09.11.2021
СЛАВЕЙ МИТКОВ КЪЛКОВ3-14-ПВР/НС/09.11.2021
ЛЮБЕН МЛАДЕНОВ КЪЛКОВ3-15-ПВР/НС/09.11.2021
НАУМ ВЕЛИНОВ СТРАНДЖЕВ3-16-ПВР/НС/09.11.2021
ВЕСЕЛИН АСЕНОВ АЙВАЗОВ3-17-ПВР/НС/09.11.2021
ЗЕЙНЕПА АЛИТОВА ДЕРВИШЕВА3-18-ПВР/НС/09.11.2021
МОХАРЕМ АХМЕДОВ УЗУНОВ3-19-ПВР/НС/09.11.2021
ФЕРИТ КЕЗИМОВ КАРААЛИЕВ3-20-ПВР/НС/09.11.2021
КЯМИЛ ИБРАИМОВ ЧАКЪРОВ3-21-ПВР/НС/09.11.2021
ЛЕВЕНТ АЛЕКСАНДРОВ ЧАВДАРОВ3-22-ПВР/НС/09.11.2021
ЕВГЕНИЙ БОЯНОВ ХАВАЛЬОВ3-23-ПВР/НС/09.11.2021
РАМИЗ РЕКИПОВ МОЛЛОВ3-24-ПВР/НС/09.11.2021
ИЛХАН АДЕМОВ ХАВАЛЬОВ3-25-ПВР/НС/09.11.2021
КРАСИМИР СЛАВЧОВ МЛАДЕНОВ3-26-ПВР/НС/09.11.2021
ЕМИЛ МЕТОДИЕВ ЗАНГОВ3-27-ПВР/НС/09.11.2021
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ МЕТОДИЕВ3-28-ПВР/НС/09.11.2021
ЛЮБЕН АЛЬОШОВ МЕТОДИЕВ3-29-ПВР/НС/09.11.2021
ИВО ЖИВКОВ СИМЕОНОВ3-30-ПВР/НС/09.11.2021
КРАСИМИР БИСЕРОВ ПЕТРОВ3-31-ПВР/НС/09.11.2021
АЛЬОША БОРИСОВ ГЕНЧЕВ3-32-ПВР/НС/09.11.2021
АЛЕКСИ БОЖИДАРОВ КРАСИМИРОВ3-33-ПВР/НС/09.11.2021
АТИДЖЕ ИСМАИЛОВА ХОДЖОВА3-34-ПВР/НС/09.11.2021
МЕДИ ДЖЕМАЛ МЕДАРОВА3-35-ПВР/НС/09.11.2021
ЕМИНЕ УСАИН КРЪЛЕВА3-36-ПВР/НС/09.11.2021
ДЖАМФИЗКА САЛИХОВА СТАРКА3-37-ПВР/НС/09.11.2021
МУСТАФА САЛИХ БАРАБУН3-38-ПВР/НС/09.11.2021
АХМЕД МАХМУД САНТУР3-39-ПВР/НС/09.11.2021
САБРИ АХМЕДОВ ЕНДЯКОВ3-40-ПВР/НС/09.11.2021
МЕРЙЕМ МЕХМЕД МЕХМЕД3-41-ПВР/НС/09.11.2021
МЕХМЕД АЛИ БЕКИР3-42-ПВР/НС/09.11.2021
НУРИЕ РИЗА ХАХНЬОВА3-43-ПВР/НС/09.11.2021
КЯЗИМ ИСМАИЛОВ БАРАБУНОВ3-44-ПВР/НС/09.11.2021
АХМЕД ШЕМЕДИНОВ БЪСКОВ3-45-ПВР/НС/09.11.2021
МИРОСЛАВ МАЛИНОВ КЬОСОВ3-46-ПВР/НС/09.11.2021
ЕМИНЕ БИЛЯЛ ХАТИП3-47-ПВР/НС/09.11.2021
ТЕФИК ИБРАХИМОВ МАНГОВ3-48-ПВР/НС/09.11.2021
ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ КУНЬОВ3-49-ПВР/НС/09.11.2021
МЕХМЕД САЙФОВ ОРЦЕВ3-50-ПВР/НС/09.11.2021
МУСТАФА МУСА СИРАК3-51-ПВР/НС/09.11.2021
ФАТИМЕ МЕХМЕДОВА КРАЧОВА3-52-ПВР/НС/09.11.2021
РУКИЕ САЛИХ КУНГЮ3-53-ПВР/НС/09.11.2021
АЙШЕ ДЖЕМАЛ ЮРКИНА3-54-ПВР/НС/09.11.2021
ВАЙДА ДЖЕМАЛ БАШЕВА3-55-ПВР/НС/09.11.2021
САЙФА МЕХМЕДОВА КЬОРОВА3-56-ПВР/НС/09.11.2021
ФАТИМА ОСМАН КАРАХАСАН3-57-ПВР/НС/09.11.2021
ХАВА САЛИХОВА ПЕШОВА3-58-ПВР/НС/09.11.2021
ЮСУФ ИБРАХИМ ТИБЕР3-59-ПВР/НС/09.11.2021
РЕДЖЕП ИБРАХИМОВ ВАКЛЬОВ3-60-ПВР/НС/09.11.2021
КРАСИМИР БИСЕРОВ МРЪКОШОВ3-61-ПВР/НС/09.11.2021
ЮСЕИН ИСМАИЛОВ СТАРКОВ3-62-ПВР/НС/09.11.2021
РУКИЕ МУСОВА КУНГЬОВА3-63-ПВР/НС/09.11.2021
ЮСУФ МУСТАФА ВЕЙСАЛ3-64-ПВР/НС/09.11.2021
АНИФЕ МЕХМЕД БИКОВА3-65-ПВР/НС/09.11.2021
РИЗА САБРИ АХМЕД3-66-ПВР/НС/09.11.2021
АКИ МЕХМЕД ГЕРОЙСКИ3-67-ПВР/НС/09.11.2021
БАРИЕ ДЖАМАЛОВА ДОЛЕНСКА3-68-ПВР/НС/09.11.2021
АЛБЕНА ИВКОВА КЪРПАЧЕВА3-69-ПВР/НС/09.11.2021
ЮСЕИН МЕХМЕДОВ МЕЙЗИНЕВ3-70-ПВР/НС/09.11.2021
ЕВГЕНИЯ ИСКРЕНОВА КАРДАШЕВА3-71-ПВР/НС/09.11.2021
Иван Владов Чобанов3-126-ПВР/НС/11.11.2021
СМАИЛ ИБРАИМОВ МОЛААЛИЕВ3-72-ПВР/НС/09.11.2021
Велина Венциславова Зашева3-127-ПВР/НС/11.11.2021
АХМЕД АЛИЛ КЬОЙБЕШИ3-73-ПВР/НС/09.11.2021
Нина Любенова Зашева3-128-ПВР/НС/11.11.2021
ИВАН АДАМОВ МОЛЛОВ3-74-ПВР/НС/09.11.2021
Антоанета Иванова Крекманска3-129-ПВР/НС/11.11.2021
АДИЛ АХМЕД ОМБАШИ3-75-ПВР/НС/09.11.2021
Драгана Лазарова3-130-ПВР/НС/11.11.2021
ИБРАИМ БЕЙЗАТОВ КАРААСАНОВ3-76-ПВР/НС/09.11.2021
Даниел Стоилов Неделчев3-131-ПВР/НС/11.11.2021
ИБРАХИМ МУСТАФА ЦЕРОВ3-77-ПВР/НС/09.11.2021
Радой Манчев Хаджиев3-132-ПВР/НС/11.11.2021
ВЛАДИСЛАВ ОРЛИНОВ КАТРЕВ3-78-ПВР/НС/09.11.2021
Снежанка Крумова Гошева3-133-ПВР/НС/11.11.2021
КЕЗИМ ИБРАИМОВ ХАДЖИЕВ3-79-ПВР/НС/09.11.2021
Георги Костов Николов3-134-ПВР/НС/11.11.2021
КЕЗИМЕ МУСТАФОВА ХАДЖИЕВА3-80-ПВР/НС/09.11.2021
Марийка Таскова Кузманова3-135-ПВР/НС/11.11.2021
ИБРАИМ МУРАД КАМБЕРЧ3-81-ПВР/НС/09.11.2021
Анула Маринова Котокова3-136-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА ИБРАИМ КАМБЕРЧ3-82-ПВР/НС/09.11.2021
Кирка Славева Иванова3-137-ПВР/НС/11.11.2021
АМИДЕ ДЖЕЛЯЛОВА ТАИРОВА3-83-ПВР/НС/09.11.2021
Иван Илиев Филипов3-138-ПВР/НС/11.11.2021
АЛИЛ АХМЕД ДОЛЕНСКИ3-84-ПВР/НС/09.11.2021
Борислав Димитров Ганчев3-139-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА ИСМЕТОВ КЕЗИМОВ3-85-ПВР/НС/09.11.2021
Теменужка Димитрова Велячка3-140-ПВР/НС/11.11.2021
КЕЗИМ ИБРАИМОВ ДОЛЕНСКИ3-86-ПВР/НС/09.11.2021
Соня Георгиева Велячка-Безансон3-141-ПВР/НС/11.11.2021
ГЮЛДЖАН ДЖАФЕР КАРАЕМИН3-87-ПВР/НС/09.11.2021
Лиляна Димитрова Мирчева3-142-ПВР/НС/11.11.2021
АНИФЕ ИЦОВА ЧАУШЕВА3-88-ПВР/НС/09.11.2021
Николай Венциславов Мирчев3-143-ПВР/НС/11.11.2021
СИБЕЛ САЛИЕВА КОРАНОВА3-89-ПВР/НС/09.11.2021
Кирил Юлиянов Нечев3-144-ПВР/НС/11.11.2021
ДЖЕМАЛ ИБРАХИМ АТИП3-90-ПВР/НС/09.11.2021
Десислава Георгиева Нечева3-145-ПВР/НС/11.11.2021
АЗИМ ФЕТА МЕНК3-91-ПВР/НС/09.11.2021
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГАРСКА3-146-ПВР/НС/11.11.2021
ДЖАЛИЛ СЕЛИМ БОШНАК3-92-ПВР/НС/09.11.2021
ТЕФИК ТЕФИКОВ ШИКИРОВ3-93-ПВР/НС/09.11.2021
Надка Юлиянова Манолева3-147-ПВР/НС/11.11.2021
САЛИХ САЛИХ БУКОВЯН3-94-ПВР/НС/09.11.2021
Петър Георгиев Воденичарски3-148-ПВР/НС/11.11.2021
НЕДЖМИ ИСМАИЛ КОСИН3-95-ПВР/НС/09.11.2021
Богдан Георгиев Иванов3-149-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА МУСТАФА ЗАИМ3-96-ПВР/НС/09.11.2021
Крум Генчов Крумов3-150-ПВР/НС/11.11.2021
САЙДИ САЙДИ ЧОЛАК3-97-ПВР/НС/09.11.2021
Спаска Миланова Тодорова3-151-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА ШАБАН КАДИ3-98-ПВР/НС/09.11.2021
Васил Спасов Димов3-152-ПВР/НС/11.11.2021
ИБРАХИМ ИСМАИЛ РУНТА3-99-ПВР/НС/09.11.2021
Веска Василева Димова3-153-ПВР/НС/11.11.2021
АСАН МОХАРЕМОВ ИМАМОВ3-100-ПВР/НС/09.11.2021
Ивайло Василев Димов3-154-ПВР/НС/11.11.2021
ТЕФИК ТЕФИК УРУЧ3-101-ПВР/НС/09.11.2021
Георги Димитров Цветков3-155-ПВР/НС/11.11.2021
НАКИЕ АРИФ ЧОК3-102-ПВР/НС/09.11.2021
Лидия Благоева Цветкова3-156-ПВР/НС/11.11.2021
ИБРАХИМ МУСТАФА ВЕЛИША3-103-ПВР/НС/09.11.2021
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА3-157-ПВР/НС/11.11.2021
ЗУЛБИЕ РИЗА МОЛЛА3-104-ПВР/НС/09.11.2021
Димитър Георгиев Цветков3-158-ПВР/НС/11.11.2021
ДЖЕМАЛ АДЕМ МОЛЛА3-105-ПВР/НС/09.11.2021
Добринка Траянова Георгиева3-159-ПВР/НС/11.11.2021
ХАСАН АРИФ ТУТАЛЪ3-106-ПВР/НС/09.11.2021
Лозен Ботев Андонов3-160-ПВР/НС/11.11.2021
ДИМА КРАСИМИРОВА МАЧКОВА3-107-ПВР/НС/09.11.2021
Вергиния Лазарова Андонова3-161-ПВР/НС/11.11.2021
САФИЕ ЮЗЕИР БЕКИРОВА3-108-ПВР/НС/09.11.2021
Петър Кирилов Митрев3-162-ПВР/НС/11.11.2021
АТЕМ АХМЕДОВ БЕЛЯНОВ3-109-ПВР/НС/09.11.2021
Бойка Божинова Георгиева3-163-ПВР/НС/11.11.2021
ИБРАИМ ИБРАИМ ЧОЛАК3-110-ПВР/НС/09.11.2021
Георги Борисов Георгиев3-164-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА АДЖАР УЗУН3-111-ПВР/НС/09.11.2021
Йорданка Илиева Миткова3-165-ПВР/НС/11.11.2021
ФАЗЛИ АИРОЛОВ РОЛЕВ3-112-ПВР/НС/09.11.2021
Стоянчо Любомиров Спасов3-166-ПВР/НС/11.11.2021
ФАТМЕ АХМЕД МИХРИНА3-113-ПВР/НС/09.11.2021
Петрана Йорданова Ваклина3-167-ПВР/НС/11.11.2021
ФАТМЕ ХЮСЕИН ВЪГЛАРЕВА3-114-ПВР/НС/09.11.2021
Ангел Методиев Величков3-168-ПВР/НС/11.11.2021
НЕВСЕ ИСМАИЛ СИРАК3-115-ПВР/НС/09.11.2021
Вероника Събева Величкова3-169-ПВР/НС/11.11.2021
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ МЪСЪРЛИЕВ3-116-ПВР/НС/09.11.2021
Мария Ангелова Величкова3-170-ПВР/НС/11.11.2021
ОРФАН ОРХАНОВ КОЙНАРЕВ3-117-ПВР/НС/09.11.2021
Ангел Христов Станоев3-171-ПВР/НС/11.11.2021
ФЕИМ ЗАПРЯНОВ ШОРЕНДОВ3-118-ПВР/НС/09.11.2021
Костадин Кирилов Манов3-172-ПВР/НС/11.11.2021
ИБЧО ИБРАХИМ ФЕТА3-119-ПВР/НС/09.11.2021
Жени Стоянова Братоева3-173-ПВР/НС/11.11.2021
КЕЗИМ АХМЕДОВ ХОДЖОВ3-120-ПВР/НС/09.11.2021
Стоян Ташев Стоянов3-174-ПВР/НС/11.11.2021
ВЛАДИСЛАВ ГЪЛЪБОВ КАЧЕРИЕВ3-121-ПВР/НС/09.11.2021
Иван Димитров Тренев3-175-ПВР/НС/11.11.2021
ВАИТ РАМИСОВ МОЛЛАХАСАНОВ3-122-ПВР/НС/09.11.2021
Спаска Борисова Сотирова3-176-ПВР/НС/11.11.2021
РИФАТ ХЮСЕИН ХОДЖА3-123-ПВР/НС/09.11.2021
Милослав Илиев Станчев3-177-ПВР/НС/11.11.2021
ШУКРИ ИБРЕИМОВ ОСМАНЧЕВ3-124-ПВР/НС/09.11.2021
Гергана Станкева Сотирова3-178-ПВР/НС/11.11.2021
ГАЛИП БЕКИРОВ БАЛДЕВ3-125-ПВР/НС/09.11.2021
Асен Здравков Нешев3-179-ПВР/НС/11.11.2021
Васка Стефанова Нешева3-180-ПВР/НС/11.11.2021
Мирчо Ангелов Марков3-181-ПВР/НС/11.11.2021
Васил Трендафилов Лазаров3-182-ПВР/НС/11.11.2021
Живко Тодоров Петров3-183-ПВР/НС/11.11.2021
Йоана Жени Ташева3-184-ПВР/НС/11.11.2021
Зоя Николова Йоткова3-185-ПВР/НС/11.11.2021
Магда Петрова Стоянова3-186-ПВР/НС/11.11.2021
Камелия Василева Барутчиева3-187-ПВР/НС/11.11.2021
Марияна Димитрова Груфалова3-188-ПВР/НС/11.11.2021
Васил Николов Барутчиев3-189-ПВР/НС/11.11.2021
Лиляна Георгиева Барутчиева3-190-ПВР/НС/11.11.2021
Николай Георгиев Широв3-191-ПВР/НС/11.11.2021
Любомир Петров Методиев3-192-ПВР/НС/11.11.2021
Надя Костадинова Методиева3-193-ПВР/НС/11.11.2021
Красимира Иванова Макатева3-194-ПВР/НС/11.11.2021
Илия Стоянов Галинов3-195-ПВР/НС/11.11.2021
Любка Методиева Костадинова3-196-ПВР/НС/11.11.2021
Радослав Райчев Митев3-197-ПВР/НС/11.11.2021
Стефан Момчилов Иванов3-198-ПВР/НС/11.11.2021
Божик Димитров Ушев3-199-ПВР/НС/11.11.2021
Симеон Юлиянов Милев3-200-ПВР/НС/11.11.2021
ИВАЙЛО АТАНАСОВ ЦИЛЕВ3-201-ПВР/НС/11.11.2021
Денис Силванов Димитров3-202-ПВР/НС/11.11.2021
ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ИГРАЛИЩЕВ3-203-ПВР/НС/11.11.2021
Юлиан Даринов Илиев3-204-ПВР/НС/11.11.2021
Кирил Христов Барков3-205-ПВР/НС/11.11.2021
Георги Александров Митревски3-206-ПВР/НС/11.11.2021
Аксиния Кирилова Димитрова3-207-ПВР/НС/11.11.2021
ЕЛКА БОЙЧОВА ДИМИТРОВА3-208-ПВР/НС/11.11.2021
Севим Кемалова Османова3-209-ПВР/НС/11.11.2021
Бахрие Ракипова Османова3-210-ПВР/НС/11.11.2021
Силвия Богданова Стамболиева3-211-ПВР/НС/11.11.2021
Борислава Михайлова Неделчева3-212-ПВР/НС/11.11.2021
Магдалена Дамянова Иванова3-213-ПВР/НС/11.11.2021
РОЗА БАНЧОВА МЕТЕВА3-214-ПВР/НС/11.11.2021
Радка Георгиева Метева3-215-ПВР/НС/11.11.2021
Мирослав Альошев Метев3-216-ПВР/НС/11.11.2021
Лефтер Альошев Метев3-217-ПВР/НС/11.11.2021
Снежана Боянова Метева3-218-ПВР/НС/11.11.2021
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МИШЕВ3-219-ПВР/НС/11.11.2021
Венета Пламенова Мишева3-220-ПВР/НС/11.11.2021
Георги Альошев Мишев3-221-ПВР/НС/11.11.2021
Величка Банкова Мишева3-222-ПВР/НС/11.11.2021
Радослав Георгиев Мишев3-223-ПВР/НС/11.11.2021
Иглика Ясенова Илиева3-224-ПВР/НС/11.11.2021
Бойка Илиева Топалова3-225-ПВР/НС/11.11.2021
Анка Боянова Илиева3-226-ПВР/НС/11.11.2021
Славяна Станойчова Ламбрева3-227-ПВР/НС/11.11.2021
РОСЕН ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВ3-228-ПВР/НС/11.11.2021
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ЛАМБРЕВА3-229-ПВР/НС/11.11.2021
Зорница Кирилова Еленкова3-230-ПВР/НС/11.11.2021
Кристиян Асенов Пашов3-231-ПВР/НС/11.11.2021
Енчо Стефанов Милчев3-232-ПВР/НС/11.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 278-ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

 • № 277-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

 • № 276-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени съставите СИК

всички решения