Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 278-ПВР
Благоевград, 21.11.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

В РИК 01 постъпи сигнал от Александър Николаев Петков– упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева, заведена с вх.номер № 29  от 21.11.2021г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК и с вх.номер 865 от 21.11.2021г. във входящия регистър на РИК.

В сигнала се твърди нарушение чл.96 и чл.66 , ал.2 от ИК, а именно:

член на СИК в секция № 015300001 община Якоруда – Велко Георгиев Марин е брат с друг член от същата СИК – Тодор Георгиев Марин. Двамата са предложени за членове  от квотата КП „Демократична България –Обединение“ за МИР 1 Благоевград.

РИК  извърши проверка по посоченото в сигнала  и се установи, че изнесеното в него отговаря на истината.

Съгласно разпоредбата на чл.96, вр. с чл.66, ал.2 от ИК, според която - членовете на секционна избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

На основание чл.72, ал.1,т.20 във вр.т.5 предложение първо от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград 

 

Р Е Ш И:

 1. Установява нарушение на чл.96, вр. с чл.66, ал.2 от ИК – несъвместимост на следните членове на СИК на територията на община Якоруда:
  • Велко Георгиев Марин – член на СИК 015300001;
  • Тодор Георгиев Марин – член на СИК 015300001;

 

 1. Освобождава като член на СИК 015300001 Велко Георгиев Марин.

Анулира издаденото удостоверение.

 

 Решението бе взето единодушно в 18.50 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Зам. председател: Антоанета Кирилова Богданова

Зам. председател: Йордан Стефанов Симонски

* Публикувано на 21.11.2021 в 19:02 часа

Календар

Решения

 • № 278-ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

 • № 277-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

 • № 276-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени съставите СИК

всички решения