Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 276-ПВР
Благоевград, 21.11.2021

ОТНОСНО: Промени съставите СИК

Постъпили са предложения за извършване на промени в състава на СИК в  изборен район 01-Благоевградски.

Предложенията са заведени във входящия регистър на РИК 01 - Благоевград, като след извършена проверка, се установи, че лицата подадени за замяна са назначени в състава на съответната СИК и на тяхно място са подадени поименни предложения за замяната им.

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответните СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място са посочени поименно членове за извършване на замяна, на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 и т. 4 във връзка с чл. 89 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ: 

1. Освобождава като членове от съответните секционни избирателни комисии на изборен район 01-Благоевградски, членовете подадени за замяна.

Анулира издадените удостоверения.

2. Назначава като членове от съответните секционни избирателни комисии на територията изборен район 01-Благоевградски, лицата, посочени в направените предложения.

На новоназначените членове на СИК да бъде издадени съответните удостоверение (Приложение № 42-НС от изборните книжа).

Промените да бъдат отразени в Приложение № 1 на съответните общини, като същите бъдат изпратени на секретарите на общините.

Решението е прието единодушно в 9:30 часа.

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 21.11.2021 в 12:02 часа

Календар

Решения

  • № 278-ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

  • № 277-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

  • № 276-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени съставите СИК

всички решения