• 2. РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
  • 1. Емил Димитров Миланов
  • 2. Ибрахим Адем Молла
  • 3. Заличен
  • 4. Димка Василева Попстоянова
 • 4. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ
  • 1. Петър Георгиев Петров
  • 2. Полина Борисова Стамчева
  • 3. Любомир Давидков Давидков
  • 4. Блага Стефанова Узунова
  • 5. Георги Петров Петров
  • 6. Иван Йорданов Тодоров
  • 7. Илиан Сашов Тодоров
  • 8. Страхил Цветанов Георгиев
 • 5. ВЪЗРАЖДАНЕ
  • 1. Цончо Томов Ганев
  • 2. Цвета Валентинова Рангелова
  • 3. Александър Сотиров Стойков
  • 4. Николай Димитров Янчев
  • 5. Любомир Бориславов Колев
  • 6. Костадинка Стоянова Джагълова
  • 7. Иван Тодоров Самоковарев
  • 8. Георги Юриев Велинов
  • 9. Марио Димитров Сапунджиев
 • 7. НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА
  • 1. Цветан Генчев Цветанов
  • 2. Владимир Атанасов Манолов
  • 3. Александър Георгиев Марков
  • 4. Димо Пенчев Димов
  • 5. Таня Николова Халилова
  • 6. Даниела Юриева Пидева
 • 8. БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация
  • 1. Благой Боянов Петревски
  • 2. Спас Николов Рачев
  • 3. Георги Ангелов Кацунов
  • 4. Ваня Стефанова Колева
 • 10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
  • 1. Людмила Александрова Костадинова
  • 2. Вероника Руменова Темелкова
  • 3. Стефан Василев Попов
  • 4. Ричард Павлов Софрониев
  • 5. Венцислав Наков Наков
  • 6. Райна Дамянова Икономова
 • 11. АТАКА
  • 1. Кристиян Роберт Димитров
  • 2. Весела Георгиева Хараланова
  • 3. Алекси Томов Иванов
 • 13. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
  • 1. Маргарит Владимиров Мицев
  • 2. Димитър Благоев Вучев
  • 3. Мира Рашкова Атанасова
 • 14. ПП ГЛАС НАРОДЕН
  • 1. Денислав Людмилов Кутев
  • 2. Моника Младенова Николова
 • 17. Движение за права и свободи – ДПС
  • 1. Делян Славчев Пеевски
  • 2. Халил Реджепов Летифов
  • 3. Елхан Мехмедов Кълков
  • 4. Ибраим Ибраимов Зайденов
  • 5. Осман Османов Мисирков
  • 6. Сайфедин Мехмед Джурин
  • 7. Фатима Исмаил Йълдъс
  • 8. Ивайло Иванов Червилов
  • 9. Ахмед Ахмед Гогунч
  • 10. Хюсни Сабитов Имамов
  • 11. Крум Иванов Крумов
  • 12. Фатима Мустафа Тачева
  • 13. Зелха Хюсеин Караасан
  • 14. Асан Рушанов Топов
  • 15. Реджеп Мустафов Бильов
  • 16. Верка Стоянова Муева
  • 17. Здравка Димитрова Гешева
  • 18. Яхя Мустафа Сантур
  • 19. Красимир Пиринов Аликов
  • 20. Хамид Шезаиев Юсниев
 • 20. ПП ПРАВОТО
  • 1. Христо Василев Патев
  • 2. Лиляна Петрова Калчева
 • 21. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
  • 1. Ангел Чавдаров Джамбазки
  • 2. Ивелин Емилов Терзийски
  • 3. Стефан Василев Шербетов
  • 4. Цоня Димитрова Кръстева
  • 5. Костадин Георгиев Кръжин
  • 6. Ирина Благоева Ролева
  • 7. Константин Иванов Стаев
  • 8. Христо Ставров Филатов
  • 9. Борис Вангелов Борисов
 • 22. БНО
  • 1. Александър Иванов Атанасов
  • 2. Стоян Андреев Цветков
  • 3. Владимир Николов Живков
  • 4. Светослав Светозаров Пенчев
 • 23. ВОЛЯ
  • 1. Елена Владимирова Ангелинина
  • 2. Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова
  • 3. Елена Стоянова Венева
  • 4. Петър Асенов Мазурски
  • 5. Александър Димитров Дончев
  • 6. Невена Сашева Ганчева
  • 7. Пламена Тодорова Маречкова
  • 8. Христо Руменов Денков
  • 9. Гергана Борисова Алексиева
  • 10. Димитрина Петрова Топузова
  • 11. Калоян Пламенов Петров
 • 24. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
  • 1. Виктория Димитрова Василева
  • 2. Анита Петрова Коцелова
  • 3. Христо Валериев Гушков
  • 4. Мария Любенова Чобанова
  • 5. Станислав Иванов Богдански
  • 6. Михаил Иванов Рахов
  • 7. Бисер Младенов Ушев
  • 8. Гълъбица Николова Спахиева-Мачкова
  • 9. Фикрет Алилов Гегов
  • 10. Иванка Василева Асенова
  • 11. Янко Кирилов Богоев
  • 12. Мустафа Мехмедов Кьоров
  • 13. Димитрина Иванова Николова
 • 25. Продължаваме Промяната
  • 1. Андрей Атанасов Гюров
  • 2. Владимир Славев Табутов
  • 3. Екатерина Кирилова Димитрушева
  • 4. Виктор Иванов Банарев
  • 5. Станислав Николаев Кимчев
  • 6. Иван Васков Христов
  • 7. Стоян Петров Мавродиев
  • 8. Лъчезар Ивайлов Иванов
  • 9. Ваня Христова Кромбоа
  • 10. Росица Николова Телкеджийска
 • 26. Партия МИР
  • 1. Явор Максимов Жерев
  • 2. Георги Иванов Кефалов
  • 3. Ивайло Петров Модев
  • 4. Милена Георгиева Вацова
  • 5. Радина Ангелова Радковска
  • 6. Илия Иванов Рангелов
  • 7. Екатерина Райкова Джурова
 • 27. ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ
  • 1. Атанас Олег Лашев
  • 2. Милен Тодоров Станков
  • 3. Бойка Димитрова Енчева
 • 28. Български национален съюз – НД
  • 1. Йордан Стоянов Манасиев
  • 2. Александър Веселинов Новаков
  • 3. Мартин Серьожев Вътев
  • 4. Илия Любенов Юсев
  • 5. Елена Георгиева Манасиева
  • 6. Венцислав Венциславов Узунов
  • 7. Тодор Стоянов Манасиев
  • 8. Иван Славчов Маджарски
  • 9. Христо Димитров Дашев
  • 10. Гошо Антов Георгиев
  • 11. Мирослав Данков Христов
 • 29. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
  • 1. Ивайло Йорданов Стефанов
 • 30. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
  • 1. Иван Йорданов Димитров
  • 2. Борис Богданов Джолев
  • 3. Владимир Славев Миленков
  • 4. Иво Николаев Божков
  • 5. Наталия Петрова Димитрова-Попова
  • 6. Симеон Атанасов Илиев
  • 7. Георги Викторов Мавродиев
  • 8. Васил Иванов Попов
  • 9. Захари Георгиев Витанов
  • 10. Владимир Евгениев Милушев
  • 11. Никола Илиев Тафров
  • 12. Ивайло Емилов Димчев
  • 13. Антон Ангелов Драчев
  • 14. Николай Михайлов Куколев
 • 31. ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!
  • 1. Албина Алексеева Анева-Томова
  • 2. Надежда Данаилова Самарджиева
  • 3. Валери Бориславов Смиленов
  • 4. Вангел Димитров Арабаджиев
  • 5. Петър Сашов Гайдарски
  • 6. Кирил Венциславов Атанасов
  • 7. Мария Георгиева Василева
  • 8. Мария Иванова Радойкова
  • 9. Зорка Николаева Манастарлиева
  • 10. Георги Илиев Япов
  • 11. Виолета Николаева Георгиева
  • 12. Васил Петров Астинов
  • 13. Нора Анчева Симеонова
  • 14. Емил Бориславов Дерменджиев
  • 15. Никола Димитров Шарков
  • 16. Златомир Спасов Николов
  • 17. Пирин Русланов Соколов
  • 18. Павел Георгиев Николов
  • 19. Джоана Василева Янчева
  • 20. Пламен Петров Василев
 • 32. ГЕРБ-СДС
  • 1. Росен Димитров Желязков
  • 2. Александър Иванов Мацурев
  • 3. Костадин Томов Стойков
  • 4. Стоян Костадинов Стоев
  • 5. Емил Серафимов Тончев
  • 6. Кирил Цветанов Илиев
  • 7. Никола Любенов Джингаров
  • 8. Николай Веселинов Сливков
  • 9. Атанас Кирилов Чолаков
  • 10. Мария Валериева Данчова
  • 11. Илия Филипов Сидеров
  • 12. Ангел Димитров Шопов
  • 13. Исмаил Сефер Абдиков
  • 14. Антония Илиева Ламнева
  • 15. Любомир Валентинов Богоев
  • 16. Ваня Кирилова Гатдерова
  • 17. Мартин Петров Златарски
  • 18. Македонка Ангелова Въгларска
  • 19. Радослав Кирилов Пецанов
  • 20. Божидар Стефанов Яков
  • 21. Виолина Петрова Стойчева
  • 22. Стефан Апостолов Апостолов
 • 33. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
  • 1. Георги Георгиев Михайлов
  • 2. Владимир Витков Пандев
  • 3. Йорданка Георгиева Атанасова
  • 4. Младен Стоименов Тимчев
  • 5. Богдан Емилов Боцев
  • 6. Пламен Спасов Ботев
  • 7. Валери Крумов Миленков
  • 8. Димитър Георгиев Юнчов
  • 9. Костадин Димитров Караянев
  • 10. Атанас Димитров Гиздов
  • 11. Александър Димитров Дурчов
  • 12. Крум Петров Палапуов
  • 13. Кирил Пецев Пецев
  • 14. Мария Любомирова Мавродиева
  • 15. Владимир Иванов Баряков
  • 16. Костадин Красимиров Харисков
  • 17. Мария Николова Захова
 • 34. БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
  • 1. Стоян Йорданов Великов
  • 2. Райна Димитрова Златкова
  • 3. Величка Кръстева Великова
 • 35. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
  • 1. Емил Димитров Грозданов
  • 2. Добрин Стефанов Балтов
  • 3. Надя Страхилова Младенова
  • 4. Цветанка Димитрова Гальова
  • 5. Станислав Иванов Тасев
  • 6. Валентин Стойчев Текелов
  • 7. Върбан Маринов Вутов
 • 36. БРИГАДА
  • 1. Арбен Ефремов Хавальов
  • 2. Лиляна Иванова Хаджиева

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 278-ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

 • № 277-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

 • № 276-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени съставите СИК

всички решения