21.11.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ В РИК 01 БЛАГОЕВГРАД В НОВИЯ ИЗБОР ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 21.11.2021 Г.

Област Район № Бр. секции Избиратели (по списък) Избирателна активност ПВР-21.11.2021
постоянни подвижни общо 11:00 16:00 %активност %активност
11 часа 16,00 часа
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 01 545 27 572 316559 21425 68906 6,77% 21,77%
БАНСКО   23 0 23 10952 1708  4006 15,60% 36,58%
БЕЛИЦА   18 1 19 7948 785  2146 9,88% 27,00%
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД   141 3 144 93739 4338  17180 4,63% 18,33%
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ   42 3 45 28842 1857  6192 6,44% 21,47%
ГЪРМЕН   23 1 24 13494 604  2323 4,48% 17,22%
КРЕСНА   10 1 11 4410 587  1418 13,31% 32,15%
ПЕТРИЧ   90 4 94 55160 3356  10706 6,08% 19,41%
РАЗЛОГ   29 2 31 17580 1827  5427 10,39% 30,87%
САНДАНСКИ   69 1 70 35576 3046  8817 8,56% 24,78%
САТОВЧА   22 5 27 15209 1006  2481 6,61% 16,31%
СИМИТЛИ   26 5 31 12263 1218  3750 9,93% 30,58%
СТРУМЯНИ   17 0 17 4188 392   922  9,36% 22,02%
ХАДЖИДИМОВО   19 0 19 8525 511  1938 5,99% 22,73%
ЯКОРУДА   16 1 17 8673 190  1600 2,19% 18,45%
21.11.2021

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА РИК 01 БЛАГОЕВГРАД НА 21.11.2021, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ФОАЙЕТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД

1. 11:30 часа

2. 16:30 часа

21.11.2021

АКТУАЛЕН СЪСТАВ НА СИК В ОБЩИНИТЕ ОТ ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ КЪМ 21.11.2021 Г. КЪМ 12:00ч.

19.11.2021

Съобщение

На основание т. 7 на Решение № 617-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. Централната избирателна комисия и писмо от ЦИК изх. № ПВР-15-40/19.11.2021 г., публикуваме предпечатния образец на бюлетината за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

изтегли от тук:

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА ПВР 

18.11.2021

Съобщение

Относно: гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 21 ноември 2021 г.

Районна избирателна комисия Благоевград уведомява, че избиратели, които са били включени в избирателните списъци за гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 14 ноември 2021 г., ще бъдат включени в списъците за гласуване на 21 ноември 2021 г., ако продължават да са под карантина или задължителна изолация в изборния ден.

Лицата, поставени под карантина или задължителна изолация след 14 ноември 2021 г. могат да подават заявление за гласуване с ПСИК и ще бъдат включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, ако на територията на населеното място, в което са карантинирани има образувани подвижни избирателни секции.

18.11.2021

Съобщение

Относно: съставяне на избирателните списъци за гласуване на лица с трайни увреждания

Районна избирателна комисия Благоевград уведомява, че в избирателните списъци за гласуване на лица с трайни увреждания в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката се включват всички избиратели от избирателния списък за изборите на 14 ноември 2021 г., като се заличават имената на тези лица, които са загубили избирателните си права.

Обръщаме внимание, че не е предвиден ред за подаване на нови заявления от лица с трайни увреждания.

17.11.2021

Съобщение

РИК Благоевград уведомява избирателите, упражняващи правото си на глас в с.Огняново, Община Гърмен, че съгласно Заповед № 770 от 17.11.2021г. на Кмета на Община Гърмен, за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочен за 21 ноември 2021, адресът на СИК № 0113000016 в с.Огняново е изместен от ОУ „П.К. Яворов“ в Туристически информационен център.

14.11.2021

Избирателна активност в РИК 01 Благоевград

Област Район № Бр. секции Избирателна активност НС - 14.11.2021    
постоянни ПСИК общо Избиратели (по списък)     %активност %активност
11:00:00 16:00:00 11 часа 16,00 часа
1 2 3 5   9     10  
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 01 545 27 572 316 559 25 084 77620 7,92% 24,52%
БАНСКО   23 0 23 10952 1871  4151 17,08% 37,90%
БЕЛИЦА   18 1 19 7948 1339  3386 16,85% 42,60%
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД   141 3 144 93739 4487  18597 4,79% 19,84%
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ   42 3 45 28842 2729  6664 9,46% 23,11%
ГЪРМЕН   23 1 24 13494 860  3997 6,37% 29,62%
КРЕСНА   10 1 11 4410 500  1386 11,34% 31,43%
ПЕТРИЧ   90 4 94 55160 3961  11010 7,18% 19,96%
РАЗЛОГ   29 2 31 17580 1635  5288 9,30% 30,08%
САНДАНСКИ   69 1 70 35576 2859  8559 8,04% 24,06%
САТОВЧА   22 5 27 15209 1600  4000 10,52% 26,30%
СИМИТЛИ   26 5 31 12263 1382  5165 11,27% 42,12%
СТРУМЯНИ   17 0 17 4188 400  1004 9,55% 23,97%
ХАДЖИДИМОВО   19 0 19 8525 516  2013 6,05% 23,61%
ЯКОРУДА   16 1 17 8673 945  2400 10,90% 27,67%

 

 

Област Район № Бр. секции Избирателна активност ПВР-14.11.2021    
постоянни подвижни общо Избиратели (по списък)     %активност %активност
11:00:00 16:00:00 11 часа 16,00 часа
1 2 3 5   9     10  
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 01 545 27 572 316559 25210 77600 7,96% 24,51%
БАНСКО   23 0 23 10952 1842  4074 16,82% 37,20%
БЕЛИЦА   18 1 19 7948 1339  3386 16,85% 42,60%
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД   141 3 144 93739 4487  18597 4,79% 19,84%
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ   42 3 45 28842 2787  6733 9,66% 23,34%
ГЪРМЕН   23 1 24 13494 860  3997 6,37% 29,62%
КРЕСНА   10 1 11 4410 505  1394 11,45% 31,61%
ПЕТРИЧ   90 4 94 55160 4191  11193 7,60% 20,29%
РАЗЛОГ   29 2 31 17580 1663  5357 9,46% 30,47%
САНДАНСКИ   69 1 70 35576 2855  8634 8,03% 24,27%
САТОВЧА   22 5 27 15209 1600  4000 10,52% 26,30%
СИМИТЛИ   26 5 31 12263 1227  4814 10,01% 39,26%
СТРУМЯНИ   17 0 17 4188 400  1004 9,55% 23,97%
ХАДЖИДИМОВО   19 0 19 8525 509  2017 5,97% 23,66%
ЯКОРУДА   16 1 17 8673 945  2400 10,90% 27,67%
14.11.2021

Съобщение

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА РИК 01 БЛАГОЕВГРАД НА 14.11.2021, ще се проведе във фоайето на Областна администрация Благоевград

1. 11:30 часа

2. 16:30 часа

14.11.2021

ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН 14.11.2021 г.

Всички избирателни секции на територията на РИК 01 Благоевград, са открили нормално изборния ден, с изключение:

1. СИК 015300008 в с. Аврамово;

2. СИК 010200003 в Белица;

Причината е, че машините не са стартирали.

Всички членове на СИК са се явили.

 

Към 11:00:

1. СИК 015300008 в с. Аврамово е преминала от машинно гласуване към гласуване с хартиени бюлетини;

2. СИК 010200003 в Белица - проблемът е решен и се гласува и двете СУЕМГ;

14.11.2021

АКТУАЛЕН СЪСТАВ НА СИК В ОБЩИНИТЕ ОТ ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ КЪМ 14.11.2021 Г.

11.11.2021

ЗАПИС НА ON-LINE ОБУЧЕНИЕТО НА СЪСТАВА НА СИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ СИК В ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ,

 

НА ЛИНКОВЕТЕ ПО-ДОЛУ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ЗАПИС НА ОБУЧЕНИЕТО НА СЪСТАВА НА СИК, КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ ДИСТАНЦИОННО, ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА Microsoft Teams:

 

1-во обучение - 10.11.2021 (Сряда) 18:30 -20:30 (ЗАПИС);

 

2-ро обучение - 11.11.2021 (Четвъртък) 18:30 -20:30 (ЗАПИС);

 

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ:

1.КЛИКВАТЕ НА ЛИНКА 

2. КЛИКВАТЕ ВЪРХУ " WATCH ON THE WEB INSTEAD "

3. МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ДА КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ "Join anonymously".

4. ПРЕД ВАС ЩЕ СЕ ПОЯВИ ЕКИПА НА РИК 01 И ЩЕ ПРОСЛЕДИТЕ ОБУЧЕНИЕТО

5. МОЖЕТЕ ДА ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСИ КАТО ПОЛЗВАТЕ " ASK A QUESTION " ПОЛЕТО ДОЛУ В ДЯСНО НА СТРАНИЦАТА 

08.11.2021

ОБУЧЕНИЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ ЗА 10 и 11.11.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ СИК В ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ,

 

ОБУЧЕНИЕТО НА СЪСТАВА НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДИСТАНЦИОННО, ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА Microsoft Teams, КАТО ПО-ДОЛУ Е НАЛИЧЕН ЛИНК КЪМ ПЛАТФОРМАТА, НА КОЙТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ОБУЧНИЕТО :

 

1-во обучение - 10.11.2021 (Сряда) 18:30 -20:30;

 

2-ро обучение - 11.11.2021 (Четвъртък) 18:30 -20:30;

 

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ:

1.КЛИКВАТЕ НА ЛИНКА 

2. КЛИКВАТЕ ВЪРХУ " WATCH ON THE WEB INSTEAD "

3. МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ДА КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ "Join anonymously".

4. ПРЕД ВАС ЩЕ СЕ ПОЯВИ ЕКИПА НА РИК 01 И ЩЕ ПРОСЛЕДИТЕ ОБУЧЕНИЕТО

5. МОЖЕТЕ ДА ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСИ КАТО ПОЛЗВАТЕ " ASK A QUESTION " ПОЛЕТО ДОЛУ В ДЯСНО НА СТРАНИЦАТА 

 

06.11.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Благоевград уведомява, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии в изборен район – 01 Благоевградски ще се извърши дистанционно, чрез електронната онлайн платформа TEAMS, която ще бъде достъпна на електронната страница на РИК 01 по график, както следва:

 

Дата, час:

Членове от РИК 01:

10.11.2021 г. /сряда/ от 18:30 ч.  

 

1. Антоанета Богданова

2. Елена Панчева

11.11.2021 г. /четвъртък/ от 18:30 ч. 

 

1. Антоанета Богданова

2. Елена Панчева

 

Видеозаписи от проведените обучения ще бъдат достъпни за ползване на електронната страница на РИК 01 в раздел „Съобщения“.

06.11.2021

Съобщение

СПИСЪК НА СИК ПО ОБЩИНИ В 01 МИР БЛАГОЕВГРАДСКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ТРУДНОПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛИ И ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ 

 

 1. Секции на първи етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в сгради с повече от един етаж или със секции на горен етаж, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г.:

1.ОБЩИНА БАНСКО

СИК № 010100001,  010100011 и  010100012 - гр. Банско, място за гласуване - СОУ "Н.Рилски", ул. "Т. Александров" 9Б;

СИК № 010100002; 010100004, 010100008 и 010100009 - гр. Банско, място за гласуване – ПЛТГ  „Н.Вапцаров” (Горски техникум), ул. „България" 31;

СИК № 010100006; 010100007, 010100010 и 010100013 - гр. Банско, място за гласуване - Начално училище ”Св. Паисий Хилендарски”, пл. "Възраждане" 3;

СИК № 010100005 - гр. Банско, място за гласуване - Читалище "Н.Вапцаров",  пл. "Н. Вапцаров";

СИК № 010100014 - гр. Добринище, място за гласуване – Читалище „Димитър Благоев 1925”; пл. „Независимост” 2;

СИК № 010100017 - гр. Добринище, място за гласуване гласуване - клуб на пенсионера;

СИК № 010100018 - с. Гостун, място за гласуване - клуб на пенсионера;

СИК № 010100019 - с. Осеново, място за гласуване - клуб на пенсионера;

СИК № 010100020 - с. Обидим, място за гласуване - клуб на пенсионера;

СИК № 010100021 - с. Кремен, място за гласуване - клуб на пенсионера;

СИК № 010100022 - с. Места, място за гласуване - клуб на пенсионера;

СИК № 010100023 - с. Филипово, място за гласуване - клуб на пенсионера.

2.ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

СИК № 010300002 – Партера на Младежки дом – за избиратели за секции с №01030001 до 010300097.

СИК № 010300100 – 1 етаж в ПУ „Св. Пайсий Хилендарски“, за избирателни секции с № 8, 9 и 10.

СИК № 010300024 – 1 етаж , 2-ро ОУ „Димитър Благоев“, за избирателни секции с №19, 20, 22, 23, 25, 26 и 102.

СИК №010300035 – на 1 етаж 3-то ОУ „Димитър Талев“, за избиратели от секции с № 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 48 и 49.

СИК № 010300047 – на 1 етаж Благоевградска професионална гимназия, за избиратели от секции №33, 95 и 96.

СИК № 010300055 – на 1 етаж 4-то ОУ „Димчо Дебелянов“, за избиратели от секции № 53, 54, 56, 57 и 58.

СИК № 010300076 – на 1 етаж 11-то ОУ „Христо Ботев, за избиратели от секции с № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 112 и 113.

СИК № 010300091 – на 1 етаж 8-мо СУ „Арсени Костенцев“, за избиратели от секции с № 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 114 и 115.

3.ОБЩИНА БЕЛИЦА

СИК № 010200001 – ПГ „Никола Вапцаров“, ул. „Димо Хаджидимов“

СИК № 010200002 – ПГ „Никола Вапцаров“, ул. „Димо Хаджидимов“

СИК № 010200003 – Информационен център, ет.1, ул. „Георги Андрейчин“  №9

СИК №010200007 – с. Краище, ул. „Двадесет и първа“ №4  /магазин Бимбашова махала-бараките/

4.ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СИК № 011100003 – 3 ОУ „Братя Миладинови“, ул. „Полк. Дрангов“ №17

СИК № 011100006 –  ПМГ „Яне Сандански“, ул. „Скопие“ №4

5.ОБЩИНА ГЪРМЕН

СИК № 011300001 – кафе „Бистрото“

6.ОБЩИНА КРЕСНА

СИК № 012800002 – Ритуална зала на ОбА, ет.1, ул. „Македония“ № 96

7.ОБЩИНА ПЕТРИЧ

СИК № 013300001 – ОУ „Гоце Делчев“ ул. „България“ № 30

СИК № 013300023 – ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Тодоров“ № 2

СИК № 013300024 – ОУ „Христо Смирненски“ ,  ул. „Ген. Тодоров“ № 2

СИК № 013300026 – ОУ „Гоце Делчев“ ул. „България“ № 30

8.ОБЩИНА РАЗЛОГ

СИК № 013700002 – ул. „Шейново“ № 2 – НЧ-15.09.1903-1909 г.

СИК № 001370004 – ул. „Любен Каравелов“ № 12, СУ „Братя Каназирави“

СИК № 013700012 – ул. „Яне Сандански“ № 14, НУ „Яне Сандански“, ет.1

9.ОБЩИНА САНДАНСКИ

СИК № 014000001, ж.к. „Спартак“, бл.35

СИК № 014000017 – ул. „Св.Св. Козма и Дамян“ № 19

СИК № 014000030 – ул. „Стефан Стамболов“ № 9

10.ОБЩИНА САТОВЧА

Всички СИК са определени за гласуване

 

11.ОБЩИНА СИМИТЛИ

СИК № 014400003 – ул. „Христо Ботев“ № 38, училище „Св.Св. Кирил и Методий“

СИК № 014400007 – ул. „Даме Груев“ № 2, стадион „Септември“

12.ОБЩИНА СТРУМЯНИ

СИК № 014900001 – с. Струмяни

СИК № 014900004 – с. Микрево

СИК № 014900008 –  с. Илинденци

13.ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

СИК № 015200002 – ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, заседателна зала на Общината

14.ОБЩИНА ЯКОРУДА

СИК № 015300003 – Ритуална зала, ул. „Цар Борис III“ № 122

 

 1. Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

03.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛАСУВАНЕТО В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

С Решение №830-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК се определя организацията на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни редставители на 14 ноември 2021 г.

03.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ

   УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

  Условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са приети с РЕШЕНИЕ № 707-ПВР/НС/ 11.10.2021 г на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от Районната избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г.

Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронна форма, както и декларация от лицата (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа).

Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.ТАБЛИЦА „ЗАСТЪПНИЦИ“ в EXCEL ФОРМАТ - проверява се валидност на ЕГН

03.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ

 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са приети с Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17.00 часа на предизборния ден /13.11.2021 г./.

Списъкът на технически носител на упълномощени представители се представя в  електронна форма съгласно образец, посочен в Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.ТАБЛИЦА „ПРЕДСТАВИТЕЛИ“ в EXCEL ФОРМАТ - проверява се валидност на ЕГН

02.11.2021

Съобщение

Право на гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. с подвижна избирателна кутия.

За целта, избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, следва да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, като подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021г.) до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижна избирателна кутия при условие, че е образувана избирателна секция и са подали заявление за гласуване (чл. 28, ал. 3 ЗМДВИП).

Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021г.

Календар

Решения

 • № 278-ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

 • № 277-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

 • № 276-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени съставите СИК

всички решения