Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
СОНЯ ЖИВКОВА КАЛЕНЖИЕВА1-344-НС/08.11.2021
Стоян Илиев Чипов1-463-НС/10.11.2021
Юлия Илиева Шунгарова1-345-НС/08.11.2021
Димитрина Костадинова Граматикова1-346-НС/08.11.2021
Снежана Кирилова Папучиева1-464-НС/10.11.2021
Славчо Огнянов Граматиков1-347-НС/08.11.2021
РАДКА ВАСКОВА ЛЮНГОВА1-465-НС/10.11.2021
Виктор Илиянов Фикинчев1-348-НС/08.11.2021
Олга Георгиева Спасова1-466-НС/10.11.2021
Севда Костадинова Щуркова1-349-НС/08.11.2021
Десислава Александрова Христова1-467-НС/10.11.2021
Малина Димитрова Стойчева1-350-НС/08.11.2021
Кристина Христова Тошевска1-468-НС/10.11.2021
Александър Веселинов Мешев1-351-НС/08.11.2021
Огнян Атанасов Георгиев1-352-НС/08.11.2021
Екатерина Василева Кирова1-469-НС/10.11.2021
СЕВДЕЛИНА ФИЛИПОВА ФИКИНЧЕВА1-353-НС/08.11.2021
Михаела Николаева Миланчева1-470-НС/10.11.2021
Владислав Илиянов Фикинчев1-354-НС/08.11.2021
Анна Иванова Манова1-471-НС/10.11.2021
Вангелина Иванова Цветкова1-355-НС/08.11.2021
Десислава Николова Георгиева1-472-НС/10.11.2021
Димитрина Димитрова Цветкова1-356-НС/08.11.2021
СИЛВАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА1-473-НС/10.11.2021
Димитър Георгиев Цветков1-357-НС/08.11.2021
Теменужка Паунова Христова1-474-НС/10.11.2021
АНТОН БОРИСОВ АНГОВ1-358-НС/08.11.2021
Борис Красимиров Чингов1-475-НС/10.11.2021
Венцислав Илиев Шунгаров1-359-НС/08.11.2021
ЕВЕЛИНА БОЖИДАРОВА НИКОЛОВА1-476-НС/10.11.2021
Венцислав Манолов Узунов1-360-НС/08.11.2021
Костадин Стоев Джаров1-477-НС/10.11.2021
Мариола Томова Ковачева1-361-НС/08.11.2021
МИЛЕНА КОСТАДИНОВА ЧОКАРОВА1-478-НС/10.11.2021
Алексей Славчев Калчунков1-362-НС/08.11.2021
Георги Иванов Атанасов1-479-НС/10.11.2021
ЛИЛЯНА ПАНОВА КУЧКУДЕЛОВА1-363-НС/08.11.2021
Кирил Митков Митов1-480-НС/10.11.2021
Анастасия Георгиева Рошкова1-364-НС/08.11.2021
Елисавета Атанасова Илийчкова1-481-НС/10.11.2021
Филип Антонов Чаушев1-365-НС/08.11.2021
Гергана Асенова Боева1-482-НС/10.11.2021
Гълъб Альошев Анев1-483-НС/10.11.2021
Кирил Димитров Кръстев1-484-НС/10.11.2021
Божурка Младенова Николова1-485-НС/10.11.2021
Катя Иванова Рашева1-486-НС/10.11.2021
Жанета Асенова Страшимирова1-487-НС/10.11.2021
Зорка Стоянова Сукалинска1-488-НС/10.11.2021
ДОБРИНА СИМЕОНОВА ТАЗИЕВА1-489-НС/10.11.2021
Илка Герасимова Бързачка1-490-НС/10.11.2021
Верчо Миланов Джамбазки1-491-НС/10.11.2021
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ГОЦЕВА1-492-НС/10.11.2021
Мария Георгиева Захрева1-120-НС/08.11.2021
Мара Павлова Грозданова1-493-НС/10.11.2021
Димитър Атанасов Атанасов1-121-НС/08.11.2021
Владимир Георгиев Сивков1-494-НС/10.11.2021
ХРИСТИНА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА1-122-НС/08.11.2021
ХРИСТО КИРИЛОВ АНДРЕЕВ1-495-НС/10.11.2021
Кирил Василев Динев1-123-НС/08.11.2021
Петър Асенов Стойчев1-496-НС/10.11.2021
Кирил Ангелов Заков1-124-НС/08.11.2021
Николай Сотиров Костадинов1-125-НС/08.11.2021
Албена Николова Гелева1-126-НС/08.11.2021
ХРИСТИНА ЛЮБЕНОВА АЖДЕРОВА1-497-НС/10.11.2021
Атанас Сотиров Костадинов1-127-НС/08.11.2021
Малина Атанасова Балъкчиева1-128-НС/08.11.2021
СПАС ПЕТРОВ АЖДЕРОВ1-498-НС/10.11.2021
Таня Здравкова Смилянова1-129-НС/08.11.2021
Димитрина Любенова Христова1-499-НС/10.11.2021
Величка Николова Костадинова1-130-НС/08.11.2021
ВладимирДимитров Иванов1-500-НС/10.11.2021
Галина Тодорова Иванова1-131-НС/08.11.2021
Христо Антонов Шомов1-501-НС/10.11.2021
Николай Стоянов Иванов1-132-НС/08.11.2021
Тодор Андонов Батев1-502-НС/10.11.2021
Иван Атанасов Главчев1-133-НС/08.11.2021
Соня Борисова Николова1-503-НС/10.11.2021
Галина Кирилова Динева1-134-НС/08.11.2021
Мария Андонова Николова1-504-НС/10.11.2021
Антоний Маринов Смилянов1-135-НС/08.11.2021
Атанас Тасков Гогов1-505-НС/10.11.2021
Мария Георгиева Кимова1-136-НС/08.11.2021
Георги Иванов Маникатев1-506-НС/10.11.2021
Надя Щерева Захрева1-137-НС/08.11.2021
Николай Георгиев Бачев1-507-НС/10.11.2021
Георги Димитров Атанасов1-138-НС/08.11.2021
Ваня Георгиева Маникатева1-508-НС/10.11.2021
Сотир Атанасов Костадинов1-139-НС/08.11.2021
Спас Христов Спасов1-509-НС/10.11.2021
Димитър Георгиев Атанасов1-140-НС/08.11.2021
Севда Иванова Гелева1-141-НС/08.11.2021
Роса Костадинова Главчева1-142-НС/08.11.2021
Стоянка Николова Динева1-143-НС/08.11.2021
Венета Антониева Манчева1-144-НС/08.11.2021
Васил Петров Динев1-145-НС/08.11.2021
Надка Иванова Филчева1-146-НС/08.11.2021
ЙОРДАНКА ТРУШКОВА УГРИНОВА-СТОЯНОВА1-147-НС/08.11.2021
ПЕНКО ИЛИЕВ КАСАБОВ1-148-НС/08.11.2021
Кирил Щерев Захрев1-149-НС/08.11.2021
Иван Илиев Атанасов1-150-НС/08.11.2021
Атанаска Иванова Иванова1-151-НС/08.11.2021
Димитър Георгиев Мицев1-152-НС/08.11.2021
Илия Атанасов Чавдаров1-153-НС/08.11.2021
Кирил Георгиев Балъкчиев1-154-НС/08.11.2021
Георги Димитров Стоянов1-155-НС/08.11.2021
Елена Димитрова Чарова1-156-НС/08.11.2021
Ваня Александрова Главчева1-157-НС/08.11.2021
Спиро Стефанов Ромеев1-158-НС/08.11.2021
Живко Страхилов Иванов1-159-НС/08.11.2021
Владимир Руменов Нурджиев1-160-НС/08.11.2021
Щерьо Лъчезаров Маркилов1-161-НС/08.11.2021
Огнян Сотиров Огнянов1-162-НС/08.11.2021
Анулиран1-163-НС/08.11.2021
Мария Живкова Иванова1-164-НС/08.11.2021
Ангелина Владимирова Трайкова1-165-НС/08.11.2021
Костадин Илиев Атанасов1-166-НС/08.11.2021
Ели Тодорова Тасева1-167-НС/08.11.2021
София Стоянова Добрева1-168-НС/08.11.2021
Николай Георгиев Митрев1-169-НС/08.11.2021
Елена Атанасова Маринополиева1-170-НС/08.11.2021
Мария Василева Касабова1-171-НС/08.11.2021
Николай Атанасов Трайков1-172-НС/08.11.2021
Пепа Тотева Николова1-173-НС/08.11.2021
Вангел АтанасовЦветков1-174-НС/08.11.2021
Стоян Иванов Гецев1-175-НС/08.11.2021
Росен Тасев Тасев1-176-НС/08.11.2021
Таня Кирилова Петрова1-177-НС/08.11.2021
Илия Иванов Атанасов1-178-НС/08.11.2021
Севда Давидкова Атанасова1-179-НС/08.11.2021
Методи Русев Николов1-180-НС/08.11.2021
Александър Костадинов Стоянов1-181-НС/08.11.2021
Красимира Костадинова Стоянова1-182-НС/08.11.2021
Мария Кирилова Солакова1-183-НС/08.11.2021
Гроздена Живкова Таманова1-184-НС/08.11.2021
Янко Валентинов Стоянов1-185-НС/08.11.2021
БОЖИДАР АНАСТАСОВ ГУТОВ1-186-НС/08.11.2021
Мария Георгиева Инджова1-187-НС/08.11.2021
Гергана Аспарухова Костадинова1-188-НС/08.11.2021
Данаил Стоянов Костадинов1-189-НС/08.11.2021
Румяна Георгиева Гецева1-190-НС/08.11.2021
Мариана Борисова Лачева1-191-НС/08.11.2021
Дафинка Георгиева Андреева1-192-НС/08.11.2021
Величка Георгиева Шайкова1-193-НС/08.11.2021
Виолина Николаева Йовчева1-194-НС/08.11.2021
Георги Росенов Тасев1-195-НС/08.11.2021
Иван Димитров Пиналов1-196-НС/08.11.2021
Благой Стоянов Наков1-197-НС/08.11.2021
Мартин Атанасов Венев1-198-НС/08.11.2021
Роси Димитрова Мицева1-199-НС/08.11.2021
Антония Георгиева Ташева1-200-НС/08.11.2021
Христо Георгиев Ташев1-201-НС/08.11.2021
Николина Илиева Ташева1-202-НС/08.11.2021
Благовест Антонов Танев1-203-НС/08.11.2021
Любослав Антонов Танев1-204-НС/08.11.2021
Димитър Кирилов Димчев1-205-НС/08.11.2021
Валентин Емилов Шумантов1-206-НС/08.11.2021
Йосиф Велев Ангушев1-207-НС/08.11.2021
Николай Ростиславов Мелков1-208-НС/08.11.2021
Огнян Кирилов Танков1-209-НС/08.11.2021
Иван Стоянов Харизанов1-210-НС/08.11.2021
Стойко Милушев Кирев1-1-НС/04.11.2021
Гроздена Георгиева Харизанова1-211-НС/08.11.2021
Райка Ангелова Андонова1-2-НС/04.11.2021
Иван Методиев Стоев1-212-НС/08.11.2021
Донка Петрова Цуцуманова1-3-НС/04.11.2021
Димитър Кирилов Гегов1-213-НС/08.11.2021
Елена Тодорова Бакърджиева1-4-НС/04.11.2021
Дияна Тодорова Гегова1-214-НС/08.11.2021
ТАНЯ ИВАНОВА МЕГДАНОВА1-5-НС/04.11.2021
Борис Андонов Цомпов1-215-НС/08.11.2021
Екатерина Георгиева Парнарева1-6-НС/04.11.2021
Ефтория Петрова Груева1-216-НС/08.11.2021
Красимира Борисова Калинкова1-7-НС/04.11.2021
Кирка Николова Маламова1-217-НС/08.11.2021
Виолета Василева Боцева1-8-НС/04.11.2021
Борислав Стоянов Маламов1-218-НС/08.11.2021
Йорданка Илиева Пицева1-9-НС/04.11.2021
Соня Борисова Маламова1-219-НС/08.11.2021
Георги Иванов Пирински1-10-НС/04.11.2021
Антон Иванов Станковски1-220-НС/08.11.2021
Петър Ангелов Янев1-11-НС/04.11.2021
Беатрис Анева Андонова1-221-НС/08.11.2021
Любка Кръстева Параскова1-12-НС/04.11.2021
Мариана Грозданова Маникатова1-222-НС/08.11.2021
Димитър Ангелов Дерменджиев1-13-НС/04.11.2021
Славчо Николов Ждрапански1-223-НС/08.11.2021
Георги Колев Георгиев1-14-НС/04.11.2021
Наталия Ангелова Ангелова1-224-НС/08.11.2021
Румен Иванов Чифлигаров1-15-НС/04.11.2021
Йорданка Иванова Укева1-225-НС/08.11.2021
Виктория Иванова Николова1-16-НС/04.11.2021
Цветанка Серафимова Ибришимова1-226-НС/08.11.2021
Елена Иванова Лефтерова1-17-НС/04.11.2021
Господин Ангелов Бойков1-227-НС/08.11.2021
НАЗДРИЕ АБИПОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА1-18-НС/04.11.2021
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕЛИЕВ1-228-НС/08.11.2021
ИВАН КОСТАДИНОВ ПАНЧАЛИЕВ1-19-НС/04.11.2021
Габриела Владимирова Чилева1-229-НС/08.11.2021
Светлана Спасова Вълчева1-20-НС/04.11.2021
Петър Георгиев Джойкев1-230-НС/08.11.2021
Георги Илиев Канатов1-21-НС/04.11.2021
Мария Георгиева Мамова1-231-НС/08.11.2021
Мария Илиева Запрева1-22-НС/04.11.2021
Велизара Савова Костова1-232-НС/08.11.2021
Недялка Руменова Прашкова1-23-НС/04.11.2021
Валентин Юлиянов Келешев1-233-НС/08.11.2021
ЛЮБКА НИКОЛАЕВА ПРАШКОВА1-24-НС/04.11.2021
Саадетин Ибраимов Барзев1-234-НС/08.11.2021
Лазар Георгиев Налбантов1-25-НС/04.11.2021
Стоян Методиев Касареев1-235-НС/08.11.2021
Иван Стоянов Караилиев1-26-НС/04.11.2021
Никола Стефанов Полимеров1-236-НС/08.11.2021
Йордан Георгиев Катранджиев1-27-НС/04.11.2021
Магда Тодорова Шопова1-237-НС/08.11.2021
Живко Тихомиров Тарев1-28-НС/04.11.2021
Николай Димитров Синадинов1-238-НС/08.11.2021
Камен Яворов Моралиев1-29-НС/04.11.2021
Алмаз Абдулов Таиров1-239-НС/08.11.2021
Нели Георгиева Рамова1-30-НС/04.11.2021
Юсеин Юсеинов Имамов1-240-НС/08.11.2021
Димитър Руменов Савов1-31-НС/04.11.2021
Росен Малинов Хавальов1-241-НС/08.11.2021
Георги Андонов Серафимов1-32-НС/04.11.2021
Емил Чавдаров Бочуков1-242-НС/08.11.2021
Илия Райчов Пицев1-33-НС/04.11.2021
Кармелита Костадинова Палашева1-243-НС/08.11.2021
Теменужка Войнова Христова1-366-НС/10.11.2021
Андон Георгиев Серафимов1-34-НС/04.11.2021
Елена Александрова Караянева1-244-НС/08.11.2021
Бистра Димитрова Панчева1-367-НС/10.11.2021
Росица Миленова Трендафилова1-35-НС/04.11.2021
Вяра Костадинова Караянева1-245-НС/08.11.2021
Кирилка Миланова Янчева1-368-НС/10.11.2021
Ангел Георгиев Димитров1-36-НС/04.11.2021
СЛАВИ ТОДОРОВ ДЕРЛОКОВ1-246-НС/08.11.2021
Ралица Григорова Шулева1-369-НС/10.11.2021
Валентин Манчев Петаков1-37-НС/04.11.2021
РОСИЦА СПАСОВА БОТЕВА-ЧИЛЕВА1-247-НС/08.11.2021
Борислав Димитров Стоилов1-370-НС/10.11.2021
Стефан Крумов Гераксиев1-38-НС/04.11.2021
ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА1-248-НС/08.11.2021
Станислав Костадинов Джаров1-371-НС/10.11.2021
Иван Ангелов Орманлиев1-39-НС/04.11.2021
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ КРЪНЧЕВ1-249-НС/08.11.2021
Валентин Димитров Костадинов1-372-НС/10.11.2021
Николай Костадинов Пиргов1-40-НС/04.11.2021
ИЛИЯ БЛАГОЕВ ЗИНКОВ1-250-НС/08.11.2021
Димитър Костадинов Даламангов1-373-НС/10.11.2021
Петрана Крумова Полимерова1-41-НС/04.11.2021
ДИЛЕНА СЛАВЧОВА ЗИНКОВА1-251-НС/08.11.2021
ЧУДОМИР ПЕТРОВ ЧОКАРОВ1-374-НС/10.11.2021
Велин Атанасов Тодоров1-42-НС/04.11.2021
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДАМЯНОВ1-252-НС/08.11.2021
Васил Христов Пашов1-375-НС/10.11.2021
Наталия Георгиева Авдева1-43-НС/04.11.2021
ТОДОР СЛАВЕВ ИВАНОВ1-253-НС/08.11.2021
Роза Александрова Чимева1-376-НС/10.11.2021
Борислав Дафинов Дафков1-44-НС/04.11.2021
РОСИЦА СЛАВЧОВА ИВАНОВА1-254-НС/08.11.2021
Иванка Георгиева Динева1-377-НС/10.11.2021
Анулиран1-45-НС/04.11.2021
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОЦАКОВ1-255-НС/08.11.2021
РАЛИЦА АСЕНОВА ДИНКОВА-КЕТИПОВА1-378-НС/10.11.2021
Юсуф Ибрахимов Чаушев1-46-НС/04.11.2021
ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕНДЖАКОВ1-256-НС/08.11.2021
Йорданка Мирчева Бачева1-379-НС/10.11.2021
Илонка Гецова Барзева1-47-НС/04.11.2021
БЛАГО ГЕОРГИЕВ МАНУШКИН1-257-НС/08.11.2021
Надежда Минкова Минева1-380-НС/10.11.2021
Милко Щилянов Сиркьов1-48-НС/04.11.2021
МИЛАДИН СПАСОВ ТУМБЕВ1-258-НС/08.11.2021
Антонина Валериева Томанова1-381-НС/10.11.2021
Тефик Юсеинов Дренчев1-49-НС/04.11.2021
ИВАН ТОДОРОВ ЦИРКОВ1-259-НС/08.11.2021
ЦВЕТАН МАРЯНОВ КЕТИПОВ1-382-НС/10.11.2021
Анулиран1-50-НС/04.11.2021
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА БОТЕВА1-260-НС/08.11.2021
ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ТЪНОВА1-383-НС/10.11.2021
Роза Кръстева Ролева1-51-НС/04.11.2021
МАРИН НИКОЛОВ МИЦЕВ1-261-НС/08.11.2021
Кирилка Асенова Миладинова1-384-НС/10.11.2021
Мохарем Екремов Пашалиев1-52-НС/04.11.2021
МАРИЯ НИКОЛОВА ЮРГАНЧЕВА1-262-НС/08.11.2021
Тодор Ивайлов Гоцев1-385-НС/10.11.2021
Иван Христов Вълчев1-53-НС/04.11.2021
ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ1-263-НС/08.11.2021
Даниела Тодорова Гоцева1-386-НС/10.11.2021
Райчо Митков Петелов1-54-НС/04.11.2021
НИКОЛАЙ ДИВИЗИЯ ДИВИЗИЕВ1-264-НС/08.11.2021
Юлия Петрова Китанова1-387-НС/10.11.2021
Мустафа Рушанов Мусов1-55-НС/04.11.2021
ЕМИЛ СЛАВЧОВ КОЛЕВИЧИН1-265-НС/08.11.2021
Кристина Владкова Златкова1-388-НС/10.11.2021
Емин Алиев Шабанов1-56-НС/04.11.2021
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ1-266-НС/08.11.2021
Николай Тодоров Котев1-389-НС/10.11.2021
Гюлвера Алиосманова Ислямова1-57-НС/04.11.2021
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА1-267-НС/08.11.2021
АНТОАНЕТА КИРИЛОВА ХРИСТОВА1-390-НС/10.11.2021
Валери Росенов Додумов1-58-НС/04.11.2021
НИКОЛЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА1-268-НС/08.11.2021
Димитър Петров Христов1-391-НС/10.11.2021
Венцислав Добромиров Прахов1-59-НС/04.11.2021
ЕЛЕНА БЛАГОЕВА СТОИЧКОВА1-269-НС/08.11.2021
Станислав Василев Тренев1-392-НС/10.11.2021
Даниела Миленова Хайтова1-60-НС/04.11.2021
РАДОСЛАВА СПАСОВА БОТЕВА-КЪРЛОВА1-270-НС/08.11.2021
Ивалина Боянова Чаушка1-393-НС/10.11.2021
Славко Росенов Тюфекчиев1-61-НС/04.11.2021
ДИАНА ВИШАНОВА ФАРФАРОВА1-271-НС/08.11.2021
Димитър Георгиев Неделчев1-62-НС/04.11.2021
ТОДОРКА БОЖИЛОВА НЕСТОРОВА1-272-НС/08.11.2021
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ1-394-НС/10.11.2021
БИСЕР СЪБЕВ МЛАДЕНОВ1-63-НС/04.11.2021
ПИРИН АСЕНОВ НЕСТОРОВ1-273-НС/08.11.2021
Георги Василев Марчев1-395-НС/10.11.2021
Бойко Добромиров Юзекчиев1-64-НС/04.11.2021
ЮЛИЯ НИКОЛОВА ЛЕШКОВА-ПАТОКОВА1-274-НС/08.11.2021
Мария Николаева Стоименова1-396-НС/10.11.2021
Малин Адамов Манов1-65-НС/04.11.2021
Таня Димитрова Янова1-275-НС/08.11.2021
РАЙКО ГЕОРГИЕВ МАНОВ1-397-НС/10.11.2021
Борис Юлиев Хаджиев1-66-НС/04.11.2021
Стоил Христов Топалов1-276-НС/08.11.2021
Атанас Петров Карталов1-67-НС/04.11.2021
Костадин Иванов Лефтеров1-277-НС/08.11.2021
Мария Иванова Василева1-398-НС/10.11.2021
Христо Давидков Стоянов1-68-НС/04.11.2021
Димитър Йорданов Ралев1-278-НС/08.11.2021
Стефан Янчев Миленков1-399-НС/10.11.2021
Венета Свиленова Налбантова1-69-НС/04.11.2021
Елена Любенова Топалова1-279-НС/08.11.2021
Катя Иванова Василева1-400-НС/10.11.2021
Нина Василева Стефанова1-70-НС/04.11.2021
ИЛМАЗ АХМЕД АРУН1-280-НС/08.11.2021
Ралица Иванова Солунова-Стойчева1-401-НС/10.11.2021
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ1-71-НС/04.11.2021
Денис Османов Доленски1-281-НС/08.11.2021
Димитър Владов Давчев1-402-НС/10.11.2021
Симона Иванова Стоилова1-72-НС/04.11.2021
Ангелина Любенова Лефтерова1-282-НС/08.11.2021
Петър Кирилов Захов1-403-НС/10.11.2021
Йорданка Давидкова Иванова1-73-НС/04.11.2021
Елена Ангелова Спирова1-283-НС/08.11.2021
Гергана Лазарова Мървакова1-404-НС/10.11.2021
Веселин Николов Димов1-74-НС/04.11.2021
Ибрахим Шерифов Джуркин1-284-НС/08.11.2021
Петър Божиков Пиргов1-405-НС/10.11.2021
Виолета Христова Кръстева1-75-НС/04.11.2021
Борис Георгиев Кунчев1-285-НС/08.11.2021
Крум Илиев Димитров1-406-НС/10.11.2021
Таня Крумова Божинова1-76-НС/04.11.2021
БОРЯНА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА1-286-НС/08.11.2021
Александър Николов Чивиев1-77-НС/04.11.2021
Амиде Джевджетова Чаушева1-287-НС/08.11.2021
Ивайло Димитров Бояджиев1-407-НС/10.11.2021
Виктория Милкова Янчева1-78-НС/04.11.2021
Стефан Димитров Софтов1-288-НС/08.11.2021
ЗОЯ ВАЛЕНТИНОВА ЧАНГОВА1-408-НС/10.11.2021
Борислав Иванов Янчев1-79-НС/04.11.2021
Ана Иванова Куйбишева1-289-НС/08.11.2021
Станислав Валентинов Чангов1-409-НС/10.11.2021
Добрин Павлов Малчев1-80-НС/04.11.2021
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАЛАКОВ1-290-НС/08.11.2021
Боряна Михайлова Палешутска1-410-НС/10.11.2021
ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДИНЕВА1-81-НС/04.11.2021
Соня Тодорова Шаматова1-291-НС/08.11.2021
Кристина Божидарова Кицовска1-411-НС/10.11.2021
СТОЯНКА ГРИГОРОВА БОРИСОВА1-82-НС/04.11.2021
Мария Стойкова Шикова1-292-НС/08.11.2021
Малинка Димитрова Янева-Кирова1-412-НС/10.11.2021
Гергана Руменова Чивиева1-83-НС/04.11.2021
Венета Любенова Донкова1-293-НС/08.11.2021
Гергана Иванова Календерска1-413-НС/10.11.2021
Илиан Иванов Теов1-84-НС/04.11.2021
Мария Иванова Търтова1-294-НС/08.11.2021
Стоян Йорданов Илиев1-414-НС/10.11.2021
Борислав Ивов Габеров1-85-НС/04.11.2021
Иван Стойков Кременлиев1-295-НС/08.11.2021
Гергана Бойкова Байрактарска1-415-НС/10.11.2021
Свилен Досев Симеонов1-86-НС/04.11.2021
Лъчезар Иванов Шумаров1-296-НС/08.11.2021
Милан Филипов Ваклински1-416-НС/10.11.2021
Веселинка Петрова Стоилова1-87-НС/04.11.2021
Михаил Лазаров Клечеров1-297-НС/08.11.2021
САВА ДЕСПОДОВА ОРТАКЧИЙСКА1-417-НС/10.11.2021
Кирил Богданов Николов1-88-НС/04.11.2021
Надежда Иванова Клечерова1-298-НС/08.11.2021
Елена Любенова Цонкова1-418-НС/10.11.2021
МИРОПА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА1-89-НС/04.11.2021
Богдана Костадинова Юнчова1-299-НС/08.11.2021
Десислава Бойкова Байрактарска1-419-НС/10.11.2021
Цветомир Антонов Алексиев1-90-НС/04.11.2021
Георги Димитров Юнчов1-300-НС/08.11.2021
Латинка Василева Багашка1-420-НС/10.11.2021
Бойка Ангелова Пандурска1-91-НС/04.11.2021
Лазар Михайлов Клечеров1-301-НС/08.11.2021
Красимира Крумова Мичева1-421-НС/10.11.2021
Анулиран1-92-НС/04.11.2021
Иван Лазаров Попов1-302-НС/08.11.2021
Анелия Димитрова Ангушева1-422-НС/10.11.2021
Кирил Божидаров Чикалов1-93-НС/04.11.2021
Ани Антонова Пъйкова1-303-НС/08.11.2021
Александър Димитров Влахов1-423-НС/10.11.2021
Невена Александрова Димитрова1-94-НС/04.11.2021
Мария Лазарова Пъйкова1-304-НС/08.11.2021
Здравка Костадинова Сакарева1-424-НС/10.11.2021
Иван Георгиев Вригазов1-95-НС/04.11.2021
ГЕОРГИ ПАСКАЛЕВ БОЯДЖИЙСКИ1-305-НС/08.11.2021
Даниела Ангелова Христова1-425-НС/10.11.2021
МАРИАНА ЗАХАРИЕВА ДЖЕДЖЕРОВА-БУЧКОВА1-96-НС/04.11.2021
Любен Михайлов Петлов1-306-НС/08.11.2021
СВЕТОСЛАВА МАРИОВА МАРКОВА1-426-НС/10.11.2021
Георги Ангелов Шаламанов1-97-НС/04.11.2021
Таня Николова Пишарова1-307-НС/08.11.2021
Даниел Стефанов Минчев1-427-НС/10.11.2021
Надежда Исидорова Рашкова1-98-НС/04.11.2021
Мария Славчова Халачева1-308-НС/08.11.2021
Йордан Крумов Петров1-428-НС/10.11.2021
Димитър Павлов Бучков1-99-НС/04.11.2021
Георги Иванов Юнчов1-309-НС/08.11.2021
Галина Славева Кадийска1-429-НС/10.11.2021
Мария Борисова Паланкова1-100-НС/04.11.2021
Силвия Юсеин Ходжа1-310-НС/08.11.2021
Даниел Иванов Иванов1-430-НС/10.11.2021
Цанко Вергилов Тиберов1-101-НС/04.11.2021
Димитър Костадинов Кушлев1-311-НС/08.11.2021
Александър Бориславов Митушев1-431-НС/10.11.2021
Ахмед Мустафов Камберов1-102-НС/04.11.2021
Янислава Петрова Кайтазова1-312-НС/08.11.2021
Симона Красимирова Безинска1-432-НС/10.11.2021
Ахмед Алишов Бекяров1-103-НС/04.11.2021
Мария Борисова Палестова1-313-НС/08.11.2021
АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА ШОПОВА1-433-НС/10.11.2021
Нели Малинова Вакльова1-104-НС/04.11.2021
Блажо Димитров Пъйков1-314-НС/08.11.2021
СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА ГЛИНДЖУРСКА1-434-НС/10.11.2021
АКИЯ АХМЕДОВ МАНЗУРСКИ1-105-НС/04.11.2021
Георги Гълъбов Бориков1-315-НС/08.11.2021
Магдалена Гаврилова Велчева1-435-НС/10.11.2021
Сабри Али Бунцев1-106-НС/04.11.2021
Гълъб Георгиев Бориков1-316-НС/08.11.2021
Владимир Илиев Танев1-436-НС/10.11.2021
Айше Ахмед Дурльова1-107-НС/04.11.2021
Иван Димитров Биляров1-317-НС/08.11.2021
Йорданка Михайлова Олева1-437-НС/10.11.2021
Венцислав Момчилов Вакльов1-108-НС/04.11.2021
Мария Петрова Билярова1-318-НС/08.11.2021
Димитър Валентинов Коцев1-438-НС/10.11.2021
Петър Георгиев Хаджиценев1-109-НС/04.11.2021
Васил Николов Пършев1-319-НС/08.11.2021
Методи Христосков Глинджурски1-439-НС/10.11.2021
Стоян Атанасов Маринополски1-110-НС/04.11.2021
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЗОТЕВА1-320-НС/08.11.2021
Гергана Руменова Терзийска1-111-НС/04.11.2021
Величка Василева Чонкова1-321-НС/08.11.2021
Валентина Крумова Митова1-440-НС/10.11.2021
Зойка Енчова Апостолова1-112-НС/04.11.2021
Стефан Николов Калинин1-322-НС/08.11.2021
Роза Борисова Стойкова1-441-НС/10.11.2021
Димитрина Иванова Тимова1-113-НС/04.11.2021
Катерина Аспарухова Топалова1-323-НС/08.11.2021
Веселина Христова Георгиева1-442-НС/10.11.2021
Янчо Георгиев Иванов1-114-НС/04.11.2021
Христина Димитрова Чорбаджиева1-324-НС/08.11.2021
ЯНА РУМЕНОВА ГОЛУШЕВА1-443-НС/10.11.2021
Емилия Димитрова Йосифова1-115-НС/04.11.2021
Ракина Лазарова Апостолова1-325-НС/08.11.2021
Надка Страхилова Стойнева1-444-НС/10.11.2021
Валентин Кирилов Ангелов1-116-НС/04.11.2021
Иванка Николова Благоева1-326-НС/08.11.2021
БОРИСЛАВА МАРИНОВА МАРКОВА1-445-НС/10.11.2021
Емилия Николова Митова1-117-НС/04.11.2021
Мария Бончова Смилкова1-327-НС/08.11.2021
Анулиран1-446-НС/10.11.2021
Илияна Янева Андонова1-118-НС/04.11.2021
Кирил Славчев Янчев1-328-НС/08.11.2021
Десислава Иванова Папучиева1-447-НС/10.11.2021
Вера Иванова Георгиева1-119-НС/04.11.2021
ЮРИ БОРИСЛАВОВ ЛАЗАРОВ1-329-НС/08.11.2021
Спас Иванов Даскалов1-448-НС/10.11.2021
Македонка Костадинова Лазарова1-330-НС/08.11.2021
Елена Иванова Ружинска1-449-НС/10.11.2021
Добрина Людмилова Тодорова1-331-НС/08.11.2021
Стоил Димитров Златков1-450-НС/10.11.2021
георги Николаев Лазаров1-332-НС/08.11.2021
Борислава Венчова Калайджийска1-451-НС/10.11.2021
Красимира Милчова Лазарова1-333-НС/08.11.2021
Лора Емилова Цветкова1-452-НС/10.11.2021
Иванка Сотирова Георгиева1-334-НС/08.11.2021
Румяна Димитрова Цветкова1-453-НС/10.11.2021
Зоя Николова Пачова1-335-НС/08.11.2021
Йорданка Димитрова Кехайова1-454-НС/10.11.2021
Радка Атанасова Божева1-336-НС/08.11.2021
ИЛИАНА ИВАНОВА ПОПОВА1-455-НС/10.11.2021
Атанас Иванов Божев1-337-НС/08.11.2021
ЙОРДАН ВАЛЕНТИНОВ БАСТАДЖИЙСКИ1-456-НС/10.11.2021
Златка Радкова Филева1-338-НС/08.11.2021
Диана Илиева Кутинова1-457-НС/10.11.2021
Оля Атанасова Маркова1-339-НС/08.11.2021
Надежда Янкова Маркова1-458-НС/10.11.2021
Невена Димитрова Стойчева1-340-НС/08.11.2021
Александър Кирилов Палешутски1-459-НС/10.11.2021
Стефка Атанасова Иванова1-341-НС/08.11.2021
Любослав Николаев Шошов1-460-НС/10.11.2021
БОРИСЛАВА ФИЛИПОВА АНДОНОВА1-342-НС/08.11.2021
Величка Кирилова Станоева1-461-НС/10.11.2021
РАЛИЦА ДИМИТРОВА БАЛТОВА1-343-НС/08.11.2021
Христина Димитрова Цонкова1-462-НС/10.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 278-ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

 • № 277-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

 • № 276-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени съставите СИК

всички решения