Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 86-ПВР/НС
Благоевград, 19.10.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Сандански

В РИК Благоевград е постъпило писмено предложение за промяна в състава на СИК на територията на община Сандански от Коалиция „Демократична България- обединение“, заведено под вх.№ 216/19.10.2021 г.

С решение  № 78-ПВР/НС от 14.10.2021г., РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Сандански.

След като се увери, че  посоченото лице е  назначено в състава на съответната СИК и на негово място е посочено поименно лице за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т. 5 и т. 4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021г. на Централната избирателна комисия,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 1. Освобождава 1 /един/ брой членове на съответната секционна избирателна комисиияна територията на община Сандански, посоченото в предложението лице.

Анулира издаденото удостоверение.

 1. Назначава като член в съответната  секционна избирателна комисия на територията на община Сандански лицето, посочено в направеното предложение с вх. № 216/19.10.2021 г.

На новоназначените членове на СИК да бъдат издадени съответните удостоверения (Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа).

Решението е прието единодушно в 18:28 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

 • № 278-ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

 • № 277-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

 • № 276-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени съставите СИК

всички решения