Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 84-ПВР/НС
Благоевград, 19.10.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Сатовча

В РИК Благоевград са постъпили писмени предложения за промени в състава на СИК на територията на община Сатовча от КП „ГЕРБ–СДС“, заведено под вх.№ 158/14.10.2021г., и от ПП“ДПС“,  с вх.№ 212/19.10.2021 г.

С решение  № 68-ПВР/НС от 14.10.2021 г., РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Сатовча.

След като се увери, че две от посочените лица са  назначени в състава на съответната СИК и на тяхно място са посочени поименно лица за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т. 5 и т. 4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 1. Освобождава като членове 2 /два/ броя на съответните секционни избирателни комисии на територията на община Сатовча, посочените в предложенията лица.

Анулира издадените удостоверения.

 1. Назначава като членове в съответните секционни избирателни комисии на територията на община Сатовча лицата, посочени в направените предложения с вх. №158/14.10.2021 г., вх. № 212/19.10.2021 г.

На новоназначените членове на СИК да бъдат издадени съответните удостоверения (Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа).

Решението е прието единодушно в 18.18 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:38 часа

Календар

Решения

 • № 278-ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

 • № 277-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

 • № 276-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени съставите СИК

всички решения