Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 275-ПВР
Благоевград, 20.11.2021

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети на ИК „Анастас Герджиков“

Постъпило е предложение – Приложение № 1 към Решение № 832-ПВР-НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, заведено с вх. № 833/20.11.2021 г. във входящия регистър на РИК Благоевград, подадено от упълномощен представител на ИК „Анастас Герджиков“, с което се прави искане за включване на 74 /седемдесет и четири/ лица в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като пълномощници на ИК „Анастас Герджиков“.

Към предложението е приложен в табличен вид и списък със заявените пълномощници. Списъкът с предложените упълномощени представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение №  832-ПВР-НС от 29.10.2021 г. на ЦИК

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124  от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 832-ПВР-НС от 29.10.2021 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия Благоевград

РЕШИ: 

 1. ВПИСВА 73 / седемдесет и три/ броя представители на ИК „Анастас Герджиков“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети, съгласно направеното предложение.
 2. ОТКАЗВА 1/ / един/ брой представители на ИК „Анастас Герджиков“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. - кандидата е член на СИК.

Решението е прието единодушно в 17:15 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 20.11.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

 • № 278-ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

 • № 277-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

 • № 276-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени съставите СИК

всички решения