Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 268-ПВР
Благоевград, 19.11.2021

ОТНОСНО: Създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

На основание чл.72, ал.1,т.1 от Изборния кодекс и във връзка с т.8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021г. на ЦИК и  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград 

РЕШИ: 

1.Създава работна група в състав от 8 (осем) лица, съгласно приложения списък.

2. Специалистите - технически сътрудници към Районната избирателна комисия Благоевград да изпълняват своите задължения за периода от 21.11.2021г. до 22.11.2021г. включително, като получат еднократно възнаграждение.

Еднократното възнаграждение за специалист - технически сътрудник е в размер съгласно Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021г. на ЦИК.

Заверено копие от решението да се изпрати на Областен управител на Област с административен център Благоевград за сключване на граждански договор с определените в настоящото решение лица. 

Решението бе взето единодушно в  14:20  часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:39 часа

Календар

Решения

  • № 278-ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

  • № 277-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

  • № 276-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени съставите СИК

всички решения