Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 238-ПВР
Благоевград, 16.11.2021

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване, на тиража за отпечатване на бюлетините в предстоящия нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021г. в Първи изборен район – Благоевградски

В Районна избирателна комисия  Благоевград е постъпило  писмо  от ЦИК с техен  изх. № ПВР-15-26/16.11.2021г., заведено съответно с вх.№ 710/16.11.2021 г.  във входящия регистър на РИК.

Районна избирателна комисия Благоевград разгледа графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката  на 21 ноември 2021 г. в Първи изборен район – Благоевградски.

Водена от горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК във връзка с Решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021г. и Решение №975-ПВР/16.11.2021г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград  

РЕШИ:

 1. Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в новия избор  за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г. в Първи изборен район – Благоевградски, съгласно Образец неразделна част от настоящото решение. 
 2. 2. Одобрява тиража за отпечатване на бюлетините за новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г. в Първи изборен район – Благоевградски, а именно тираж от 318 000 (триста и осемнадесет хиляди) броя.
 3. Одобрява образците на протоколи на РИК Благоевград и на секционните избирателни комисии (СИК) в района на Първи изборен район – Благоевградски.

Решението бе взето единодушно в 17:35 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 17.11.2021 в 18:03 часа

Календар

Решения

 • № 278-ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Александър Николаев Петков – упълномощен представител на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

 • № 277-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300013 в Община Благоевград.

 • № 276-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени съставите СИК

всички решения