Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 78-ЕП
Благоевград, 22.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Сандански.

Постъпили са заявления от:

 1. Лили Чавдарова Филипова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК секция №014000012
 2. Илия Божков Митрев, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000016,
 3. Кирил Илиев Орманлиев, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Секретар от състава на СИК №014000048,
 4. Сладина Георгиева Ерменкова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000049,
 5. Мерилин Петрова Симонска, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000051,
 6. Димитър Николаев Шаламандов, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Секретар от състава на СИК №014000001,
 7. Павлина Георгиева Андонова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК №014000002,
 8. Евелина Илиева Дудова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК №014000003,
 9. Лиляна Александрова Дерибанова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК №014000005,
 10. Мария Трайкова Найденова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000006,
 11. Красимира Методиева Терзиева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000007,
 12. Илиян Любчов Панчев, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000008,
 13. Зорка Филипова Паскова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК №014000009,
 14. Румяна Стоянова Гиздова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000010,
 15. Емилия Николова Петрова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000011,
 16. Маргарита Асенова Иванова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000012,
 17. Георги Димитров Цветков , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Заместник - председател от състава на СИК №014000021,
 18. Карамфила Димитрова Атанасова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000022,
 19. Боряна Филипова Донушева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК №014000023,.
 20. Стефка Янкова Спасова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК №014000024,
 21. Валентина Атанасова Фотева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК №014000036,
 22. Румяна Димитрова Игнатова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000039,
 23. Лидия Димитрова Дамянова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Заместник -председател от състава на СИК №014000042,
 24. Илияна Иванова Янудова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Председател от състава на СИК №014000043,
 25. Иван Стоянов Петров , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000044,
 26. Валентин Стойчев Свищаров, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Секретар от състава на СИК №014000045,
 27. Гергана Енчева Костарева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000046,
 28. Йордан Валериев Андреев , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000027,
 29. Костадин Борисов Костарев , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Заместник - председател от състава на СИК №014000029,
 30. Петър Благоев Младенов, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000030,
 31. Анка Стоянова Станкова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000031,
 32. Андон Славчев Лазаров , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Заместник -председател от състава на СИК №014000032,
 33. Соня Иванова Лачева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Председател от състава на СИК №014000033,
 34. Катерина Любомирова Бодурова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК №014000034,
 35. Мария Ангелова Кискинова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Заместник -председател от състава на СИК №014000035,
 36. Костадин Николов Щърбев , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000047,
 37. Благой Кирилов Апостолов , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000048,
 38. Борис Атанасов Джандаров , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Секретар от състава на СИК №014000049,
 39. Кирил Александров Узимков , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК №014000051,
 40. Асен Иванов Мицев, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000052,
 41. Живко Георгиев Митрев, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000054,
 42. Розка Николова Мазгалова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК №014000055,
 43. Лидия Димитрова Дамянова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК №014000056,
 44. Васил Атанасов Желев , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Председател от състава на СИК №014000062,
 45. Кръстю Атанасов Филипов, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Секретар от състава на СИК №014000063,
 46. Стоянка Антимова Мудева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК №014000064,
 47. Магдалена Димитрова Узимкова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000065,
 48. Иван Илиев Василев, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000066,
 49. Румен Василев Стоев, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000067,
 50. Надка Георгиева Георгиева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000068,
 51. Елисавета Гаврилова Стоянова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен като Заместник-председател от състава на СИК №014000069
 52. Панчо Димитров Лисничков , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Председател от състава на СИК №014000070,
 53. Атанас Костов Гаров , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК №014000071,
 54. Никола Стоянов Котов, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК №014000072,
 55. Албена Атанасова Джавалекова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000073,

56.Темелко Атанасов Темелков, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000027,

57.Асен Адалбертов Хаджиев, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000041,

 

Ведно със заявленията са подадени и писмени предложения от Албена Владимирова Найденова, упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, Зорина Николова – упълномощен представител на „КП „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –НФСБ, АТАКА И ВМРО“ и Андон Николаев Стойчев представител на  КП „ Реформаторски блок“ , с поименен състав за замяна.

Предложенията са заведени под N:330/21.05.2019 г., №347/22.05.2019 г. и № 356/22.05.2019г. във входящия регистър на РИК.

С решение  №28-ЕП от 30.04.2019г.  РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Сандански.

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответните СИК, и на техните места са  посочени поименно членове за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение N:150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград 

 

                                                                   РЕШИ:

І. Освобождава 57 лица от съставите на СИК Сандански , съгласно подадени заявления за освобождаване.

  Анулира издадените удостоверения.

 

ІІ. Назначава :

 1. Александър Божанов Точков, ЕГН ********** като Председател на СИК №014000012 в община Сандански.
 2. Христина Димитрова Маркова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000016 в община Сандански.
 3. Божидар Младенов Удев, ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000048 в община Сандански.
 4. Боян Иванов Иванов , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000049 в община Сандански.
 5. Лидиа Димитрова Дамянова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000051 в община Сандански.
 6. Христо Марков Кърцелски , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000001 в община Сандански.
 7. Мильо Иванов Граматиков , ЕГН:***********, като Заместник-председател на СИК №014000002 в община Сандански.
 8. Костадин Илиев Петров, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000003 в община Сандански.
 9. Димитър Василев Василев, ЕГН:***********, като Заместник-председател на СИК №014000005 в община Сандански.
 10. Богдана Кирилова Адвокатова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000006 в община Сандански.
 11. Марияна Атанасова Тимова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000007 в община Сандански.
 12. Таня Живкова Петрова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000008 в община Сандански.
 13. Мария Асенова Стоянова , ЕГН:***********, като Заместник - председател на СИК №014000009 в община Сандански.
 14. Маргарита Асенова Иванова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000010 в община Сандански.
 15. Светлана Георгиева Дончева , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000011 в община Сандански.
 16. Веселин Василев Катеринкин , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000012 в община Сандански.
 17. Катерина Кирилова Пъхнева , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000021 в община Сандански.
 18. Даниела Йорданова Малакова , ЕГН:***********, като Заместник -председател на СИК №014000022 в община Сандански.
 19. Константин Иванов Стаев , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000023 в община Сандански.
 20. Карамфила Димитрова Атанасова , ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000024 в община Сандански.
 21. Мария Асенова Божкова , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000036 в община Сандански.
 22. Катерина Георгиева Мицева , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000039 в община Сандански.
 23. Дарина Живкова Костова , ЕГН:***********, като Заместник -председател на СИК №014000042 в община Сандански.
 24. Любомира Георгиева Дончева, ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000043 в община Сандански.
 25. Надежда Димитрова Ставрева, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000044 в община Сандански.
 26. Валентина Атанасова Фотева , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000045 в община Сандански.
 27. Яна Димитрова Мишева , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000046 в община Сандански.
 28. Гергана Енчева Костарева, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000027 в община Сандански.
 29. Петър Благоев Младенов, ЕГН:***********, като Заместник – председател на СИК №014000029 в община Сандански.
 30. Стоян Георгиев Сулев , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000030 в община Сандански.
 31. Румяна Димитрова Игнатова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000031 в община Сандански.
 32. Радослава Иванова Георгиева , ЕГН:***********, като Заместник - председател на СИК №014000032 в община Сандански.
 33. Мариела Живкова Митрева ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000033 в община Сандански.
 34. Костадин Николов Щърбев , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000034 в община Сандански.
 35. Кирил Петров Бисерков , ЕГН:***********, като Заместник-председател на СИК №014000035 в община Сандански.
 36. Христо Иванов Младенов, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000047 в община Сандански.
 37. Иван Илиев Василев , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000048 в община Сандански.
 38. Благой Кирилов Апостолов , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000049 в община Сандански..
 39. Георги Иванов Стоянов, ЕГН:***********, като Заместник -председател на СИК №014000051 в община Сандански.
 40. Гюргена Стоянова Гроздилова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000052 в община Сандански.
 41. Валентин Стойчев Свищаров , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000054 в община Сандански.
 42. Елисавета Гаврилова Стоянова , ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000055 в община Сандански.
 43. Лина Стоянова Ангова , ЕГН:***********, като Заместник -председател на СИК №014000056 в община Сандански.
 44. Борислав Славчев Божков, ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000062 в община Сандански.
 45. Божанка Георгиева Коричкова, ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000063 в община Сандански
 46. Стана Костадинова Писарева , ЕГН:***********, като Заместник-председател на СИК №014000064 в община Сандански.
 47. Георги Костадинов Георгиев , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000065 в община Сандански.
 48. Панчо Димитров Лисничков , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000066 в община Сандански.
 49. Костадин Илиев Лулов , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000067 в община Сандански.
 50. Иван Борисов Самарджиев , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000068 в община Сандански.
 51. Запринка Апостолова Синтюкова, ЕГН:***********, като Заместник - председател на СИК №014000069 в община Сандански.
 52. Ивайло Кръстев Стефанов, ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000070 в община Сандански;
 53. Иван Методиев Афендов , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000071 в община Сандански;
 54. Валентин Ангелов Гацев , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000072 в община Сандански;
 55. Никола Атанасов Гавазов , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000073 в община Сандански;
 56. Костадин Живков Ефендийски , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000027 в община Сандански;
 57. Красимира Кирилова Маламова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000041 в община Сандански;

 

На новоназначените членове на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 24-ЕП).

Решението бе взето единодушно в 16,43 часа.

 

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:55 часа

Свързани решения:

83-ЕП/23.05.2019

97-EП/24.05.2019

112-EП/24.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения