Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 61-EП
Благоевград, 20.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Сандански

Постъпили са заявления от:

 1. Гергана Петрова Симонска, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК секция №014000002
 2. Христина Любенова Спасова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК №014000004,
 3. Ваня Георгиева Орманлиева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК №014000005,
 4. Величка Вангелова Николова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000006,
 5. Елиза Дамянова Гюрова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК №014000007,
 6. Костадин Димитров Ханджийски, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК №014000010,
 7. Веска Николова Кадийска, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК №014000010,
 8. Маргарита Иванова Глинджурска , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК №014000011,
 9. Анка Димитрова Стоянова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000011,
 10. Маргарита Велкова Стоянова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000013,
 11. Магдалена Костадинова Милушева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000015,
 12. Янка Миткова Манчева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000016,
 13. Ивайло Йорданов Петров, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000017,
 14. Гергана Кръстева Клямбова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК №014000018,
 15. Христина Кръстева Христова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000018,
 16. Елеонора Николова Иванова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000018,
 17. Кристина Николова Ставрева – Костова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000018,
 18. Гергана Кирилова Орманлиева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000019,
 19. Петя Димитрова Пехливанова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000019,
 20. Нели Темелкова Темелкова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000020,.
 21. Славчо Николаев Симонски , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000021,
 22. Мария Атанасова Ташева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000021,
 23. Мая Костадинова Тулева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000022,
 24. Лидия Кирилова Атанасова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000023,
 25. Теменужка Иванова Тушева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000023,
 26. Лазар Стоянов Пърличков , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000025,
 27. Стоян Лазаров Пърличков, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000027,
 28. Захари Кирилов Богоев, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Секретар от състава на СИК №014000029,
 29. Лиляна Георгиева Ризова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000029,
 30. Ваня Георгиева Маламова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000029,
 31. Радослав Калитков Йорданов , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Председател от състава на СИК №014000030,
 32. Илвана Евгениева Милушева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000030,
 33. Асен Ангелов Грачанлиев , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000030,
 34. Данаил Стефанов Стоилов , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000030,
 35. Костадин Вангелов Стоянов, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Секретар от състава на СИК №014000031,
 36. Янка Петрова Толькова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000031,
 37. Емил Тодоров Емилов , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000031,
 38. Величка Златкова Тасева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000036,
 39. Елма Методиева Георгиева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000040,
 40. Юлиан Иванов Върколов , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000041,
 41. Симона Александрова Митрева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000041,
 42. Димитър Христов Чавдаров, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Заместник - председател от състава на СИК №014000049,
 43. Людмила Димитрова Везенкова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000049,
 44. Ваня Георгиева Ангова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000050,
 45. Екатерина Василева Георгиева, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК №014000051,
 46. Васил Стефанов Ангелов , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК №014000051,
 47. Асен Стойчев Сотиров, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Заместник - председател от състава на СИК №014000053,
 48. Каролина Петрова Арнаудова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000053,
 49. Десислава Любенова Арнаудова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК №014000054,
 50. Мария Илиева Кацарова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК №014000056,
 51. Илиян Димов Захов , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Председател от състава на СИК №014000059,
 52. Мария Петрова Пърличкова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК №014000069,
 53. Георги Кирилов Димитров , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен като Зам.-председател от състава на СИК №014000025
 54. Димитрина Кирилова Калоянова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК №014000026,
 55. Ваня Николаева Кузманова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК №014000032,
 56. Кирил Димитров Стивасаров , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК №014000033,
 57. Ирина Илиева Драмова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Зам.- председател от състава на СИК №014000040,
 58. Виолета Михайлова Милева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като зам.-председател от състава на СИК №014000052,
 59. Антон Иванов Ников , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Секретар от състава на СИК №014000053,
 60. Веселина Владимирова Кулова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК №014000059,
 61. Елена Димитрова Станоева , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК №014000065,
 62. Лиляна Илиева Кайкова , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК №014000069,
 63. Йордан Александров Банчев , ЕГН:***********, с което желае да бъде освободен, като Секретар от състава на СИК №014000071,

 

      Ведно със заявленията са подадени и писмени предложения от Петър Василев Додушев  – Общински организационен секретар на ПП ГЕРБ Сандански и Аспарух Иванов Костадинов- общински председател на ДПС-Сандански, с поименен състав за замяна.

Предложенията са заведени под N:265/16.05.2019 г.  и № 283/19.05.2019г. във входящия регистър на РИК.

С решение  №28-ЕП от 30.04.2019г.  РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Сандански.

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответните СИК, и на техните места са  посочени поименно членове за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение N:150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград 

 

                                                                   РЕШИ:

І. Освобождава  63  лица от съставите на СИК Сандански , съгласно подадени заявления за освобождаване.

  Анулира издадените удостоверения.

 

ІІ. Назначава :

 1. Анита Димитрова Траянова, ЕГН ********** като Член на СИК №014000002 в община Сандански.
 2. Симеон Лъчезаров Гаврилов, ЕГН:***********, като Заместник - председател на СИК №014000004 в община Сандански.
 3. Димитър Живков Маламов, ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000005 в община Сандански.
 4. Василка Иванова Главчева , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000006 в община Сандански.
 5. Добромира Асенова Атанасова, ЕГН:***********, като Заместник - председател на СИК №014000007 в община Сандански.
 6. Асена Петрова Георгиева , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000010 в община Сандански.
 7. Ирина Илиева Драмова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000010 в община Сандански.
 8. Мая Димитрова Илиева, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000011 в община Сандански.
 9. Надежда Димитрова Василева, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000011 в община Сандански.
 10. Евгения Цветкова Кадиева, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000013 в община Сандански.
 11. Гергана Малинова Янкова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000015 в община Сандански.

12.Борислав Георгиев Борисов, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000016 в община Сандански.

13.Гергана Димитрова Якимова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000017 в община Сандански.

14.Гергана Кирилова Орманлиева, ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000018 в община Сандански.

15.Милка Димитрова Ноцкова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000018 в община Сандански.

16.Румяна Любенова Влахова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000018 в община Сандански.

17.Виолета Илиева Георгова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000018 в община Сандански.

 1. Гергана Кръстева Клямбова , ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000019 в община Сандански.

19.Емилия Йорданова Петрова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000019 в община Сандански.

 1. Янка Петрова Толькова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000020 в община Сандански.

21.Татяна Стоянова Ефендийска , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000021 в община Сандански.

22.Мария Андреева Христова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000021 в община Сандански.

 1. Димитър Христов Чавдаров , ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000022 в община Сандански.
 2. Гергана Иванова Петрова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000023 в община Сандански.

25.Таня Стоянова Маньова  , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000023 в община Сандански.

26.Мария Георгиева Наумова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000025 в община Сандански.

 1. Македонка Спасова Катарджиева , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000027 в община Сандански.
 2. Ваня Георгиева Маламова, ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000029 в община Сандански.
 3. Илинка Борисова Димитрова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000029 в община Сандански.

30.Людмила Петрова Михайлова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000029 в община Сандански.

31.Иван Димитров Попов, ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000030 в община Сандански.

 1. Надежда Иванова Бачева, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000030 в община Сандански.

33.Златка Кирилова Бойкова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000030 в община Сандански.

 1. Йорданка Николаева Митова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000030 в община Сандански.
 2. Гергана Петрова Аврамова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000031 в община Сандански.
 3. Стефка Димитрова Накова, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000031 в община Сандански.
 4. Надежда Николаева Митова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000031 в община Сандански.
 5. Красимира Георгиева Дюлгерова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000040 в община Сандански..
 6. Анелия Костова Атанасова, ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000041 в община Сандански.
 7. Величка Костадинова Илчева , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000041 в община Сандански.

41.Пламена Пламенова Димитрова, ЕГН:***********, като Заместник - председател на СИК №014000049 в община Сандански.

 1. Пенка Кирилова Трендафилова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000049 в община Сандански.
 2. Величка Николова Стоева, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000050 в община Сандански.

44.Надежда Христова Цанова, ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000051 в община Сандански.

45.Ангел Георгиев Петков, ЕГН:***********, като Член на СИК №014000051 в община Сандански.

 1. Янка Миткова Манчева , ЕГН:***********, като Заместник-председател на СИК №014000053 в община Сандански.
 2. Лъчезар Тодоров Циканделов , ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000054 в община Сандански.
 3. Мария Иванова Петрова , ЕГН:***********, като Член на СИК №014000056 в община Сандански.

49.Ибраим Тефиков Мандилев  , ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000059 в община Сандански.

 1. Зорница Николова Пърличкова , ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000069 в община Сандански.
 2. Юлия Кирилова Червенкова , ЕГН:***********, като Зам.- Председател на СИК №014000025 в община Сандански;
 3. Христина Миркова Златинова , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000026 в община Сандански;
 4. Кирил Димитров Стивасаров , ЕГН:***********, като член на СИК №014000032 в община Сандански;
 5. Георги Димитров Жегов , ЕГН:***********, като член на СИК №014000033 в община Сандански;
 6. Валентин Иванов Андонов , ЕГН:***********, като Зам.- Председател на СИК №014000040 в община Сандански;
 7. Валери Костадинов Апостолов , ЕГН:***********, като Зам.- Председател на СИК №014000052 в община Сандански;
 8. Тодор Георгиев Гергов , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000053 в община Сандански;
 9. Даниела Серафимова Вълкова , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000059 в община Сандански;
 10. Стефка Илиева Терзиева , ЕГН:***********, като Председател на СИК №014000065 в община Сандански;
 11. Васил Великов Станоев , ЕГН:***********, като член на СИК №014000069 в община Сандански;
 12. Митра Кирилова Златинова , ЕГН:***********, като Секретар на СИК №014000071 в община Сандански.

 

На новоназначените членове на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 24-ЕП).

Решението бе взето единодушно в   15:55      часа.

 

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Зам. председател: Йордан Стефанов Симонски

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 21.05.2019 в 08:04 часа

Свързани решения:

28-ЕП/30.04.2019

83-ЕП/23.05.2019

97-EП/24.05.2019

112-EП/24.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения