Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 60-ЕП
Благоевград, 20.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Разлог.

Постъпили са заявления от:

 1. Цветанка Илиева Кутова, ЕГН:***********, с което желае да бъде освободена, като

член от състава на СИК № 013700021.

Ведно със заявлението е подадено и писмено предложение от Зорина Николова – представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ , с поименен състав за замяна. Предложението е заведено под N:228/14.05.2019 г. във входящия регистър на РИК.

 1. Борислав Томов Каназирев, ЕГН:*********, с което желае да бъде освободен, като

член от състава на СИК № 013700011.

Ведно със заявлението е подадено предложение от ПП ГЕРБ, с поименен състав за замяна. Предложението е заведено под № 259/16.05.2019 г. във входящия регистър на РИК.

 1. Антоанета Иванова Кокова, ЕГН:*********, с което желае да бъде освободена, като

зам. Председател от състава на СИК № 013700010. Ведно със заявлението е подадено предложение от ПП ГЕРБ, с поименен състав за замяна. Предложението е заведено под № 259/16.05.2019 г. във входящия регистър на РИК.

 1. Нина Петрова Кръстева с което желае да бъде освободена, като член от състава

на СИК № 013700028. Ведно със заявлението е подадено предложение от ПП ГЕРБ, с поименен състав за замяна. Предложението е заведено под № 260/16.05.2019 г. във входящия регистър на РИК.

 1. Анка Кирилова Каписъскина, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК № 013700023. Ведно със заявлението е подадено предложение от ПП ГЕРБ, с поименен състав за замяна. Предложението е заведено под № 270/16.05.2019 г. във входящия регистър на РИК.
 2. Цветелин Георгиев Гальов, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700019. Ведно със заявлението е подадено предложение от ПП ГЕРБ, с поименен състав за замяна. Предложението е заведено под № 270/16.05.2019 г. във входящия регистър на РИК.
 3. 7. Наджие Муса Селим, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700001.
 4. Виолина Малинова Тачева, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700002.
 5. Атанас Бинков Кутев, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700003
 6. Максим Ивайлов Тачев, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като секретар от състава на СИК № 013700004
 7. Елена Иванова Кирева, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като председател от състава на СИК № 013700005.
 8. Али Мехмедов Реджепов, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като зам.-председател от състава на СИК № 013700006.
 9. Атидже Акиова Лилова, , ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700007.
 10. Фатме Исмаил Ходжа, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като секретар от състава на СИК № 013700008

15.Фатиме Ахмедова Реванска, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700009.

 1. Хава Али Реджеп, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700010.
 2. Кадрие Салиева Джембазка, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700011.
 3. Емил Митков Ревански, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като зам.-председател от състава на СИК № 013700012.
 4. Емине Аки Мехмед, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700013.
 5. Бинко Алексиев Дунгьов, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700014.

21.Джемиле Ахмед Мехмед, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като председател от състава на СИК № 013700015.

 1. Мария Николова Чонкова, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като председател от състава на СИК № 013700016.
 2. Юсуф Мустафа Вакльов, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700017.
 3. Али Мехмед Мечкарски, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700018.
 4. Джемиле Мустафа Джембазка, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК № 013700019.
 5. Наталия Момчилова Барева, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободена, като секретар от състава на СИК № 013700020.
 6. Ахмед Яшар Кьосов, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като зам.-председател от състава на СИК № 013700021.
 7. Атидже Алиова Дунгьова, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700022.
 8. Селим Мехмед Селим, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като зам.-председател от състава на СИК № 013700023.
 9. Асан Джемалов Юруков ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен, като член от състава на СИК № 013700024.
 10. Джемиле Исмаилова Ходжова, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК № 013700025.
 11. Фатиме Ибрахимова Юрукова, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободена, като секретар от състава на СИК № 013700026.
 12. Салихе Джемалова Крълева ЕГН: **********, с което желае да бъде освободена, като член от състава на СИК № 013700027.
 13. Алекси Момчилов Шатъров, ЕГН: **********, с което желае да бъде освободен от състава на СИК № 013700028.
 14. Салих Исмаил Дрълев, ЕГН: **********, с което желае да бъде заменен от състава на МБАЛ-гр. Разлог.

Ведно със заявленията са подадени предложения от Партия ДПС, с поименен състав за замяна. Предложението е заведено под № 276/17.05.2019 г. във входящия регистър на РИК.

 С решение  № 24-ЕП от 25.04.2019 г. РИК Благоевград е назначила секционните избирателни комисии в община Разлог.

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответните СИК, и на тяхно място е посочен поименен член за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение N:150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 96-ЕП/08.04.2019 г. на ЦИК за гласуване с подвижна избирателна кутия,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград 

                                                                   РЕШИ:

І. Освобождава гореописаните лица, освен Салих Исмаил Дрълев, тъй като същият не е назначаван за член на СИК в Община Разлог.

            Анулира издадените удостоверения.

ІІ. Назначава:

 1. Верка Иванова Крачанова, с ЕГН **********, като Член на СИК №  013700021 в

община Разлог.

 1. Александър Илиев Стойчев, ЕГН:*********, като член от състава на СИК №

013700011.

 1. Светлана Тодоринова Вецова, ЕГН: **********, като зам.-председател от състава на СИК № 013700010.
 2. Радка Христова Тончева, ЕГН:*********, като член от състава на СИК №

013700028.

 1. Мариела Димитрова Бельова, ЕГН:*********, като член от състава на СИК №
 2. Цветан Стоянов Ботев, ЕГН:*********, като член от състава на СИК №

013700019.

 1. Нурие Али Терзи, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700001.
 2. Сема Ахмед Юрукова, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700002.
 3. Ахмед Алишов Вехов, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700003.
 4. Мария Петрова Мраценкова, ЕГН:*********, като секретар от състава на СИК № 013700004.
 5. Петя Иванова Мраценкова, ЕГН: **********, като председател от състава на СИК № 013700005.
 6. Сийка Костадинова Гогова, ЕГН: **********, като зам.-председател от състава на СИК № 013700006.
 7. Айша Ахмед Мръцова, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700007.
 8. Атидже Ахмед Кардашова, ЕГН:*********, като секретар от състава на СИК № 013700008.
 9. Кязим Сюлейман Мръцов, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700009.
 10. Георги Петров Бозов, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700010.
 11. Атидже Акиова Манзурска, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700011.
 12. Мариана Лазарова Бояджиева ЕГН: **********, като зам.-председател от състава на СИК № 013700012.
 13. Емине Ахмед Вехова, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700013.
 14. Мая Василева Калчева, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700014.
 15. Веселин Александров Димитров, ЕГН: **********, като председател от състава на СИК № 013700015.
 16. Алекси Боянов Генчев, ЕГН: **********, като председател от състава на СИК № 013700016.
 17. Айше Джемалова Шемева, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 0137000017.
 18. Айше Мехмедова Шемева, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700018.
 19. Ружена Борисова Рабаджиева, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700019.
 20. Ани Емилова Нацина, ЕГН:*********, като секретар от състава на СИК № 013700020.
 21. Радойка Филипова Нечева, ЕГН: **********, като зам.-председател от състава на СИК № 013700021.
 22. Фатиме Мехмед Дервиш, ЕГН: **********, като председател от състава на СИК № 013700022.
 23. Анка Кирилова Каписъскина, ЕГН: **********, като зам.-председател от състава на СИК № 013700023.
 24. Мария Димитрова Гюрова, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700024.
 25. Мария Николова Чонкова, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700025.
 26. Радифе Мехмед Кьорова, ЕГН:*********, като секретар от състава на СИК № 013700026.
 27. Мустафа Алишов Сатев, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700027.
 28. Кадрие Аки Юрук, ЕГН:*********, като член от състава на СИК № 013700028.

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения (Приложение № 24-ЕП).

Решението бе взето единодушно в 15,52 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

 

Зам. председател: Йордан Стефанов Симонски

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 22.05.2019 в 08:48 часа

Свързани решения:

24-ЕП/25.04.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения