Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 55-ЕП
Благоевград, 16.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Симитли

Постъпили са заявления от :

 1. Татяна Иванова Йорданова с ЕГН:***********,  с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400014, в община Симитли;
 2. Биляна Иванова Комолска, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 3. Таня Валериева Илиева, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 4. Лъчезар Силвиев Иванов, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400001, в община Симитли;
 5. Симона Цветкова Божкова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400003, в община Симитли;
 6. Джейхан Ибраимов Зайденов, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400004, в община Симитли;
 7. Илвие Сейдиева Зайденова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400005, в община Симитли;
 8. Емине Ибрахимова Кутрева, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400006, в община Симитли;
 9. Атие Разанурова Кутрева, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400007, в община Симитли;
 10. Атуше Сюлейман Арунчауш, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400008, в община Симитли;
 11. Мартин Мариов Кръстев, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400008, в община Симитли;
 12. Марио Силвиев Иванов, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400009, в община Симитли;
 13. Веселка Симеонова Цветкова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК № 014400012, в община Симитли;
 14. Изабела Любомирова Иванова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400012, в община Симитли;
 15. Исмаил Селимов Цикалов, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400012, в община Симитли;
 16. Соня Петрова Каракиева, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК № 014400013, в община Симитли;
 17. Радослав Бисеров Кутрев, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400013, в община Симитли;
 18. Юсеин Разануров Кутрев, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400013, в община Симитли;
 19. Александра Валентинова Янакиева, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400014, в община Симитли;
 20. Георги Кирилов Бешев, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Председател от състава на СИК № 014400015, в община Симитли;
 21. Насибе Мехмедова Хавальова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400017, в община Симитли;
 22. Натали Цветомирова Велева, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400019, в община Симитли;
 23. Никол Ивайлова Шумарова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК № 014400021, в община Симитли;
 24. Паола Цветкова Божкова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400021, в община Симитли;
 25. Людмила Симеонова Велева, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Секретар от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 26. Ивайло Стефанов Велев, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400023, в община Симитли;
 27. Богоя Александров Богоев, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Председател от състава на СИК № 014400025, в община Симитли;
 28. Георги Данчов Стоянов, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400025, в община Симитли;
 29. Лилия Стефанова Каймаканска, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Председател от състава на СИК № 014400002, в община Симитли;
 30. Пламен Тодоров Скендерски, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400018, в община Симитли;
 31. Гергана Стойнева Арнаутска, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400002, в община Симитли;
 32. Йордан Мирчов Воденичарски, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободен, като Член от състава на СИК № 014400005, в община Симитли;
 33. Ана Димитрова Манова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 34. Димитринка Найденова Владимирова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Член от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 35. Кристина Спасова Стаменова, ЕГН:***********,с което желае да бъде освободена, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400006, в община Симитли.

Ведно със заявленията са подадени и писмени предложения от Здравко Миланов Ушатов, упълномощен представител на КП „Реформаторски блок“, Христо Ставров Филатов, упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, Мехмед Вакльов, упълномощен представител на ДПС, Кристина Спасова Стаменова, упълномощен представител на ПП „Воля“, Юлия Янчева, упълномощен представител на КП „БСП за България“ и от Лиляна Айкова, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, с поименен състав за замяна.

Предложението е заведено под № 246/15.05.2019 г.,във входящия регистър на РИК.

С решение  № 27-ЕП от 30.04.2019г.  РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Симитли.

След като се увери, че подалото заявление лице е назначено в състава на съответната СИК, и на неговото място е  посочено поименно предложение за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение N:150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград 

                                                                   РЕШИ:

І. Освобождава гореизброените лица, подали заявления за отказ като Председатели, Заместник – председатели, Секретари или Членове в посочените секции на територията на Община Симитли и анулира издадените удостоверения.

ІІ. Назначава :

 1. Николай Веселинов Филимонов с ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400014, в община Симитли;
 2. Таня Валериева Илиева, ЕГН:***********, като Председател от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 3. Биляна Иванова Комолска, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 4. Галя Николаева Бачева, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400001, в община Симитли;
 5. Гроздан Любомиров Докузов, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400003, в община Симитли;
 6. Антоанета Цветанова Методиева, ЕГН:***********, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400004, в община Симитли;
 7. Мариана Димитрова Дюлгерска, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400005, в община Симитли;
 8. Христина Страхилова Ботева, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400006, в община Симитли;
 9. Георги Александров Ангелов, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400007, в община Симитли;
 10. Благой Иванов Дафков, ЕГН:***********, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400008, в община Симитли;
 11. Виолета Ефтимова Чифлигарова, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400008, в община Симитли;
 12. Павел Илиев Ангелов, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400009, в община Симитли;
 13. Анета Бисерова Кландова, ЕГН:***********, като Председател от състава на СИК № 014400012, в община Симитли;
 14. Диана Красимирова Крънчова, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400012, в община Симитли;
 15. Соня Ясенова Чобанова, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400012, в община Симитли;
 16. Ирина Цанкова Кландова, ЕГН:***********, като Председател от състава на СИК № 014400013, в община Симитли;
 17. Ивет Събева Тупавичарска, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400013, в община Симитли;
 18. Соня Занкова Каменова, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400013, в община Симитли;
 19. Ягода Стойчева Спасова, ЕГН:***********, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400014, в община Симитли;
 20. Дафина Христова Стоянова, ЕГН:***********, като Председател от състава на СИК № 014400015, в община Симитли;
 21. Райна Александрова Христова, ЕГН:***********, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400017, в община Симитли;
 22. Цветанка Василева Лазарова, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400019, в община Симитли;
 23. Антон Василев Пандурски, ЕГН:***********, като Секретар от състава на СИК № 014400021, в община Симитли;
 24. Николай Йорданов Терзийски, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400021, в община Симитли;
 25. Стефанка Бойчева Ангелова, ЕГН:***********, като Секретар от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 26. Катерина Георгиева Лулейска, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400023, в община Симитли;
 27. Мариета Димитрова Георгиева, ЕГН:***********, като Председател от състава на СИК № 014400025, в община Симитли;
 28. Благовестка Георгиева Тачева, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400025, в община Симитли;
 29. Ангел Кирилов Джаферски, ЕГН:***********, като Председател от състава на СИК № 014400002, в община Симитли;
 30. Бойка Стефанова Златинова, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400018, в община Симитли;
 31. Лилия Стефанова Каймаканска, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400002, в община Симитли;
 32. Гергана Методиева Филипова, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400005, в община Симитли;
 33. Сузана Георгиева Спасова, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 34. Златка Илиева Ангелова, ЕГН:***********, като Член от състава на СИК № 014400022, в община Симитли;
 35. Мариана Георгиева Терзийска, ЕГН:***********, като Заместник - председател от състава на СИК № 014400006, в община Симитли.

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения (Приложение № 24-ЕП).

Решението бе взето единодушно в  18,30 часа.

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 16.05.2019 в 19:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения