Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 159-ЕП
Благоевград, 26.05.2019

ОТНОСНО: попълване и промени в състава на секционните избирателни комисии в община Петрич за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., назначени с Решение № 23-ЕП от 30 април 2019 г.

В РИК 01 постъпи писмо от община Петрич, заведено с вх.номер 549/26.05.2019, като са посочени лица, които се отказват от участие в провеждане на изборния ден на 26 май 2019г. в община Петрич, и същевременно са подадени поименно нови членове за замяна на отказалите се.

РИК 01 прегледа постъпилата преписка, установи че лицата , които се отказват от участие в състава на СИК на територията на община Петрич са назначени с Решение 23-ЕП от 30.04.2019 на РИК Благоевград.

 

 На основание чл.72, ал.1,т.4 и т.5  във връзка с чл. 89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс и във връзка с Решение N:150-ЕП/ 11.04.2019 на ЦИК , при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА ПРОМЕНИ като допълва съставите на секционните избирателни комисии в община Петрич, назначени с Решение № 101-ЕП от 24.05.2019г:

 1. НАЗНАЧАВА в СИК 013300096 Снежана Юриева Огнянова, ЕГН …………., за член на СИК; 
 2. НАЗНАЧАВА в СИК 013300093 Румяна Георгиева Стоева, ЕГН …………., за член на СИК; 
 3. НАЗНАЧАВА в СИК 013300066 Магдалена Георгиева Танушева, ЕГН …………., за член на СИК; 
 4. НАЗНАЧАВА в СИК 013300087 Величка Младенова Тасева, ЕГН …………., за член на СИК;
 5. НАЗНАЧАВА в СИК 013300087 Мария Тренчева Даскалова, ЕГН …………., за член на СИК;

 

ІІ. Освобождава неявилите се членове на гореописаните СИК.

Анулира издадените им удостоверения.

ІІІ. Назначава в състава на СИК на територията на община Петрич лицата от поименните списъци, предложени от политическите партии и коалиции от партии, участвали в консултациите при кмета на общината, за състава и ръководството на СИК съгласно Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

На новоназначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение 26-ЕП от изборните книжа.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 29.05.2019 в 15:33 часа

Календар

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения