Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 158-EП
Благоевград, 26.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Белица

В РИК постъпи сигнал за  неявяване на членове на ръководни длъжности от състав на СИК на територията на Община Белица в изборния ден от квотата на ПП „ВОЛЯ“ зам. председател на секции №001. Сигналът е подаден от секретаря на Община Белица.

След проверка на поименния състав и квотното разпределение в съответните СИК, се спази разпоредбата на чл.92,ал.3 от ИК.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1,т.4 във връзка с чл. 229,ал.3 от Изборния кодекс , при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград

  

Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА Георги Иванов Клементиев, като зам. председател в състава на СИК №010200001, с ЕГН ********
 2. НАЗНАЧАВА Неджибе Ибрахим Мустафова , като зам. председател в състава на СИК №010200001, с ЕГН ********

 

Анулира издадените удостоверение на освободените членове на СИК.

Решението е прието единодушно в 11:50 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 26.05.2019 в 13:39 часа

Свързани решения:

22-ЕП/25.04.2019

Календар

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения