Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 157-ЕП
Благоевград, 26.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Сандански.

В РИК постъпи сигнал за  неявяване на членове на ръководни длъжности от състав на СИК на територията на Община Сандански в изборния ден от квотата на ПП „ВОЛЯ“ секретар на секции №007. Сигналът е подаден от секретаря на Община Сандански.

След проверка на поименния състав и квотното разпределение в съответните СИК, се спази разпоредбата на чл.92,ал.3 от ИК.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1,т.4 във връзка с чл. 229,ал.3 от Изборния кодекс , при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград

  

Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА Гошо Андонов Шуманов, като секретар в състава на СИК №014000007, с ЕГН ********
 2. НАЗНАЧАВА Паскалина Савова Шопова, като секретар в състава на СИК №014000007, с ЕГН ********

 

Анулира издадените удостоверение на освободените членове на СИК.

Решението е прието единодушно в 11:48 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок от 3 дни.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 26.05.2019 в 14:18 часа

Календар

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения