Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 153-ЕП
Благоевград, 26.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Гърмен

Постъпило е предложение от Янка Любенова Топалова - представител на БСП за България в  общ.Гърмен, заведено под номер: N:543 /26.05.2019г., придружено с необходимите заявления, с което се предлага Клавдия Георгиева Гаджева, ЕГН***,  да бъде назначена като член на СИК 023 на мястото на Алил Махмудев Метушев, ЕГН ****, който да бъде освободен като член на СИК.

С решение  №19-ЕП от 25.04.2019г., РИК Благоевград е назначила секционните избирателни комисии в община Гърмен.

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответната СИК, и на неговото място е  посочено поименно предложение за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение N:150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград 

                                                                   РЕШИ:

І.Освобождава Алил Махмудев Метушев, ЕГН *****, като член на СИК 023 на територията на община Гърмен.

Анулира издаденото удостоверение.

 II.Назначава Клавдия Георгиева Гаджева, ЕГН*** за член на СИК 023 на територията на община Гърмен.

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения (Приложение №24-ЕП).

Решението бе взето единодушно в  07,55 часа.

 Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 26.05.2019 в 19:27 часа

Календар

Решения

  • № 163-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

  • № 162-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

  • № 161-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения