Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 140-ЕП
Благоевград, 26.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Благоевград

Постъпили са 9 (девет)  броя заявления от лица, назначени в състава на СИК в Община Благоевград, с които желаят да бъдат освободени от състава на секционните избирателни комисии.

Ведно със заявленията са подадени и писмени предложения от   упълномощени  представители Коалиция БСП за България и ПП „ГЕРБ“.

Предложенията за замяна на членове на СИК са заведени с вх. №518/26.05.2019г., №519/26.05.2019г,  №525/26.05.2019г.,  №526/26.05.2019г., №527/26.05.2019г., №528/26.05.2019г., №531/26.05.2019г. във входящия  регистър на  РИК Благоевград

С решение  №30-ЕП / 30.04.2019г., РИК Благоевград е назначила секционните избирателни комисии в община Благоевград .

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответните СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място са посочени поименно членове за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение №:150-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 1. Освобождава:
 2. Николина Иванова Митревска като член на СИК 010300132;
 3. Мария Костадинова Кръстева като член на СИК 010300114;
 4. Планинка Владимирова Ризова като член на СИК 010300068;
 5. Стоян Темелакиев Цървишки като член на СИК 010300006;
 6. Ангелина Стоянова Георгиева като член на СИК 010300029;
 7. Гергана Петрова Воденичарска като член на СИК 010300074;
 8. Ралица Александрова Хайдушка като член на СИК 010300037;
 9. Янка Велева Иванова като член на СИК 010300126;
 10. Димитър Иванов Джиков като член на СИК 010300128.

 

Анулира издадените удостоверения.

 

 1. Назначава:
 2. Росица Методиева Вагалинска, ЕГН***************, като член на СИК 0103000132;
 3. Иванка Димитрова Балева, ЕГН***********, като член на СИК 010300114;
 4. Аделина Димитрова Иванова, ЕГН **************, като член на СИК 010300068;
 5. Благородна Стоименова Янева, ЕГН*******, като член на СИК 010300006;
 6. Ваньо Борисов Шопски, ЕГН********, като член на СИК 010300029;
 7. Цветанка Тодорова Иванова, ЕГН*********, като член на СИК 010300074;
 8. Надка Славева Дякова, ЕГН********, като член на СИК 010300037;
 9. Тодорка Иванова Котева, ЕГН ********, като член на СИК 010300126;
 10. Ангелина Трендафилова Ташева, ЕГН *******, като член на СИК 010300128.

 

На новоназначените членове  на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение №24-ЕП.).

Решението бе взето единодушно в 18:47 ч.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 30.05.2019 в 17:41 часа

Свързани решения:

30-ЕП/30.04.2019

77-EП/22.05.2019

98-ЕП/24.05.2019

110-ЕП/24.05.2019

119-EП/25.05.2019

Календар

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения