Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 11-ЕП
Благоевград, 16.04.2019

ОТНОСНО: създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение N 5-ЕП от 25.03.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград 

Р Е Ш И: 

 1. Създава работна група в състав:

Милена Димчова Велкова – специалист - технически сътрудник към РИК Благоевград, която да подпомага дейността на комисията.

Специалист - технически сътрудник към Районната избирателна комисия – Благоевград да изпълнява своите задължения за периода от 10.04.2019 г. до 14 дни включително  от обявяване на резултата от  изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно „Правила за дейността на експерти и сътрудници, подпомагащи дейността на РИК, във връзка с  изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.“ 

 1. Месечното възнаграждение на специалист - технически сътрудник е в размер съгласно Решение N:5-ЕП от 25.03.2019г. на ЦИК, в размер на 560 лева.

Заверено копие от решението да се изпрати на Областен управител на Област с административен център Благоевград за сключване на граждански договор с определените в настоящото решение лица. 

Решението бе взето единодушно в 18.10 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 16.04.2019 в 18:45 часа

Свързани решения:

111-ЕП/24.05.2019

Календар

Решения

 • № 163-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • № 162-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

 • № 161-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения