Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 10-ЕП
Благоевград, 16.04.2019

ОТНОСНО: изменение на Решение № 8-ЕП Благоевград, 16.04.2019г. за формиране на единни номера на избирателните секции в изборен район 01-Благоевградски в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение №  9-ЕП от  26.03.2019г. на Централната избирателна комисия, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград 

Р Е Ш И:

         І. Изменя свое Решение № 8-ЕП Благоевград, 16.04.2019г. за формиране на единни номера на избирателните секции в изборен район 01-Благоевградски в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. , като в Раздел І. ,т.4 , касаеща единните номера на секциите в Община Гоце Делчев текста следва да се чете:

 

  1. „Община Гоце Делчев: от 01 11 00 001 до 01 11 00 022 вкл. и от 01 11 00 024 до 01 11 00 042 вкл.;“

 

 

Решението бе взето единодушно в 18.05 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Исмет Салих Узунов

* Публикувано на 16.04.2019 в 18:42 часа

Свързани решения:

8-ЕП/11.04.2019

Календар

Решения

  • № 163-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемане и проверка на секционни протоколи с резултати от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

  • № 162-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на разписка за въвеждане на данни в изчислителния пункт при РИК 01 Благоевград

  • № 161-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Георги Ангелски – секретар на общинската структура на ПП ГЕРБ в община Петрич

всички решения