Заседания

Заседание от дата 28.09.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 14-ПВР/НС / 28.09.2021

ОТНОСНО : създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията На основание чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград

№ 13-ПВР/НС / 28.09.2021

ОТНОСНО : подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от РИК-01 Благоевград при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. На основание чл.72, ал.1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия – Благоевград,

Календар

Решения

всички решения