Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 278-ПВР/НР
Благоевград, 22.11.2016

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 183 , ал. 5 от ИК

В Районната избирателна комисия Благоевград постъпи преписка на Районна прокуратура Гоце Делчев, с техен N: 2551 /2016г.

Преписката е заведена с вх. N:615 / 17.11.2016г. във входящия регистър на РИК.

В преписката се съдържат данни относно деяние, извършено от лицето Йосиф Буцеров – жител на град Гоце Делчев, изразяващо се в късане на предизборни материали – плакати на политическа партия. Деянието е извършено на дата 12.11.2013г.

Йосиф Буцеров дава обяснение пред разследващия орган, като твърди че е бил накаран да извърши деянието от лицето Благой Кубалищалиев.

Последният е служител в Общинска администрация Гоце Делчев. Твърденията на Йосиф Буцеров са отречени от сочения за подбудител Благой Кубалищалиев.

След преценка на установените по преписката факти, Районна прокуратура Гоце Делчев е счела, че досъдебно наказателно производство не следва да се образува. Не са налице данни за осъществен състав на престъпление по чл.167-чл.169 НК или друго от общ характер.

Копие от постановление за отказ за образуване на досъдебно производство е изпратено с преписката в РИК Благоевград, за преценка по компетентност , дали следва да се реализира административно- наказателна отговорност за извършеното унищожаване на агитационни материали в предизборния ден.

В изпълнение на своите правомощия по установяване на извършени административни нарушения по повод разпоредбите на ИК и във връзка с ЗАНН, Районната избирателна комисия Благоевград разгледа прокурорска преписка с N:2551/2016г.

Районната избирателна комисия Благоевград установи, че лицето Йосиф Насков Буцеров, със ЕГН:99********, жител на град Гоце Делчев, с адрес:ул.“Потока“37 , на дата 12.11.2013г. е извършил унищожаване на предизборен агитационен материал – плакат на ПП „ГЕРБ“, като го е скъсал. По този начин е нарушил разпоредбата на чл.183,ал.5 от ИК.

До този извод РИК стигна след преглед на прокурорска преписка и на материалите в нея. Лицето Йосиф Буцеров дава своите обяснения, признава да е скъсал предизборен плакат на политическа партия.

За прецизност следва да се упомене, че съгласно чл.186,ал.1 от ИК, агитационни материали се премахват само по решение на районна или общинска избирателна комисия, което решение се изпълнява от кмет на община, район или кметство. При необходимост се търси помощ от органите на МВР. Към дата 12.11.2016г. РИК Благоевград не е произнасяла решение, с което да задължи посочените в чл.186 от ИК лица, да премахнат предизборни агитационни материали.

 

Съгласно чл.495,ал.1 от ИК, лице , което наруши разпоредбите на кодекса, извън случаите по чл.470-494, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция , в размер от 200 до 2000лв.

При преглед на преписката досежно възрастта на извършителя, се установи, че Йосиф Насков Буцеров е роден през 1999г., т.е. към момента на извършване на деянието е на възраст от 17 години.

Съгласно разпоредбата на чл.26,ал.2 от ЗАНН, административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

Горното налага извода,че следва да се състави АУАН на лицето Йосиф Буцеров, съгласно чл.496 ИК, който след връчването му да се изпрати на Областен управител на област Благоевград, за съставяне на наказателно постановление.

При проведеното гласуване Районната  избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение. От присъстващите в залата 10 членове на комисия за установяване на административно нарушение и съставяне на АУАН гласуваха 5 – Мартин Бусаров, Маргарита Тодорова, Елена Панчева, Милена Велкова, Изабела Божилова,  против гласуваха 5 – Йордан Симонски, Илия Милев, Мехмед Вакльов, Мария Стойнева, Йорданка Борисова,  поради което следва да се постанови решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72,ал.1 във връзка с чл.495 и 496 и във връзка с  чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК поради липса на необходимото мнозинство по чл. 70, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс Районната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Решението е прието в 18:20 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 23.11.2016 в 11:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения