Заседания

Заседание от дата 16.02.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 11-НС / 16.02.2021

ОТНОСНО : създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

№ 10-НС / 16.02.2021

ОТНОСНО : създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

№ 9-НС / 16.02.2021

ОТНОСНО : създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

№ 8-НС / 16.02.2021

ОТНОСНО : създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

№ 7-НС / 16.02.2021

ОТНОСНО : създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

№ 6-НС / 16.02.2021

ОТНОСНО : създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

№ 5-НС / 16.02.2021

ОТНОСНО : създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

Календар

Решения

всички решения