Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Благоевград, 12.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Благоевград

Постъпили  са 35 бр. заявления от назначени в състава на СИК в Община Благоевград, с които желаят да бъдат освободени от състава на секционните избирателни комисии.

Ведно със заявленията са подадени и писмени предложения от упълномощените представители на  КП „Обединени патриоти- НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и КП „БСП за България“ с поименен състав за замяна, заведени под № 200/11.03.2021г. и № 210/12.03.2021г.

С решение  № 20-НС от 01.03.2021г., РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Благоевград.

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответните СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място са посочени поименно членове за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

 

РЕШИ:

1.Освобождава 35 (тридесет и пет)  броя членове, назначени в състави на СИК в Община Благоевград, подали заявление за отказ.

Анулира издадените удостоверения.

2.Назначава 35 (тридесет и пет) броя членове в състави на СИК в Община Благоевград, предложени от съответните партии и коалиции, от чиято квота са членовете, съгласно Приложение към настоящото решение.

                       

На новоназначените членове на СИК, да бъде издадени съответните удостоверение. (Приложение № 27-НС от изборните книжа).

Решението е прието единодушно в  16:15 часа. 

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 12.03.2021 в 17:01 часа

Свързани решения:

20-НС/01.03.2021

68-НС/09.03.2021

92-НС/23.03.2021

Календар

Решения

  • № 268 - НС / 13.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

  • № 267-НС / 13.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

  • № 266 - НС / 13.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения