Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

СИК №Населено мястоАдрес
010100001гр.БанскоСОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №9Б
010100002гр.БанскоПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31
010100003гр.БанскоПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31
010100004гр.БанскоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ЦАР СИМЕОН I" №54
010100005гр.БанскоЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ", ПЛ. "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" №14
010100006гр.БанскоНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3
010100007гр.БанскоНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3
010100008гр.БанскоПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31
010100009гр.БанскоПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31
010100010гр.БанскоНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3
010100011гр.БанскоСОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №9Б
010100012гр.БанскоСОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №9Б
010100013гр.БанскоНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №3
010100014гр.ДобринищеЧИТАЛИЩЕТО, ПЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" №2
010100015гр.ДобринищеОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "ИВ. ГАЛЧЕВ" №21
010100016гр.ДобринищеОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "ИВ. ГАЛЧЕВ" №21
010100017гр.ДобринищеКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "ТЪРГОВСКА" №16
010100023с.ФилиповоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
010200001гр.БелицаГИМНАЗИЯ "Н.Й. ВАПЦАРОВ", УЛ."ДИМО ХАДЖИДИМОВ"
010200002гр.БелицаГИМНАЗИЯ "Н.Й. ВАПЦАРОВ", УЛ."ДИМО ХАДЖИДИМОВ"
010200003гр.БелицаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН" №11
010200004гр.БелицаСОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, УЛ."ВЛАДИМИР ПОПТОМОВ"
010200005с.ДагоновоУЧИЛИЩЕ
010200006с.КраищеДЕТСКА ГРАДИНА, УЛ."ЕДИНАДЕСЕТА" №18
010200007с.КраищеМАГ.БИМБ.МАХАЛА-БАРАКИТЕ, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" №4
010200008с.КраищеДЕТСКА ГРАДИНА, УЛ."ЕДИНАДЕСЕТА" №18
010200009с.Горно КраищеУЧИЛИЩЕ
010200010с.Горно КраищеУЧИЛИЩЕ
010200012с.БабякУЧИЛИЩЕ
010300001гр.БлагоевградЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ."БИСТРИЦА" №001
010300002гр.БлагоевградЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ."БИСТРИЦА" №001
010300003гр.БлагоевградСУИЧЕ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002
010300004гр.БлагоевградСУИЧЕ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002
010300005гр.БлагоевградСУИЧЕ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002
010300006гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №11 "ЗДРАВЕЦ", УЛ."ЛАЛЕ" №011
010300007гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №11 "ЗДРАВЕЦ", УЛ."ЛАЛЕ" №011
010300008гр.БлагоевградПОМОЩНО У-ЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3
010300009гр.БлагоевградПОМОЩНО У-ЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3
010300010гр.БлагоевградПОМОЩНО У-ЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3
010300011гр.БлагоевградV-ТО СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300012гр.БлагоевградV-ТО СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300013гр.БлагоевградV-ТО СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300014гр.БлагоевградV-ТО СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300015гр.БлагоевградV-ТО СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300016гр.БлагоевградПХГ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" №002
010300017гр.БлагоевградЧИТАЛИЩЕ"НИКОЛА ВАПЦАРОВ", ПЛ."МАКЕДОНИЯ" №1
010300018гр.БлагоевградПХГ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" №002
010300019гр.БлагоевградІІ-РО ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300020гр.БлагоевградІІ-РО ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300021гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ВЕЧЕРНИЦА", УЛ."ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ" №005
010300022гр.БлагоевградІІ-РО ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300023гр.БлагоевградІІ-РО ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300024гр.БлагоевградІІ-РО ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300025гр.БлагоевградІІ-РО ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300026гр.БлагоевградІІ-РО ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300027гр.БлагоевградПГСАГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №56
010300028гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300029гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300030гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300031гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300032гр.БлагоевградДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ "ЗОРНИЦА", УЛ."СКАПТОПАРА" №26
010300033гр.БлагоевградБЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62
010300034гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300035гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300036гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300037гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300038гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №12 "АЛЕНИ МАКОВЕ", УЛ."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №047
010300039гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №12 "АЛЕНИ МАКОВЕ", УЛ."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №047
010300040гр.БлагоевградVІІ-МО СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300041гр.БлагоевградVІІ-МО СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300042гр.БлагоевградVІІ-МО СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300043гр.БлагоевградVІІ-МО СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300044гр.БлагоевградЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"АКАД. Л.СТОЯНОВ", УЛ."МАРИЦА" №4
010300045гр.БлагоевградЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"АКАД. Л.СТОЯНОВ", УЛ."МАРИЦА" №4
010300046гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №2 "ДЕТСКИ СВЯТ", УЛ."МАРИЦА" №006
010300047гр.БлагоевградБЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62
010300048гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300049гр.БлагоевградІІІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300050гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №10 "МАК", УЛ."СТОИМЕН КАЛЕНДЕРСКИ" №015
010300051гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №2 "ДЕТСКИ СВЯТ", УЛ."МАРИЦА" №006
010300052гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №4 "РОСА", УЛ."МЕНЧА КЪРНИЧЕВА" №039
010300053гр.БлагоевградІV-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300054гр.БлагоевградІV-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300055гр.БлагоевградІV-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300056гр.БлагоевградІV-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300057гр.БлагоевградІV-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300058гр.БлагоевградІV-ТО ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9
010300059гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №3 "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №009
010300060гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №3 "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №009
010300061гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №3 "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №009
010300062гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005
010300063гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005
010300064гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005
010300065гр.БлагоевградVI-ТО СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300066гр.БлагоевградVI-ТО СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300067гр.БлагоевградVI-ТО СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300068гр.БлагоевградVI-ТО СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300069гр.БлагоевградVI-ТО СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300070гр.БлагоевградVI-ТО СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300071гр.БлагоевградІХ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300072гр.БлагоевградІХ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300073гр.БлагоевградІХ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300074гр.БлагоевградІХ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300075гр.БлагоевградІХ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300076гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300077гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300078гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300079гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300080гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300081гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300082гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300083гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300084гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300085гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300086гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300087гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300088гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300089гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300090гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300091гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300092гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300093гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300094гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300095гр.БлагоевградБЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62
010300096гр.БлагоевградБЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62
010300097гр.БлагоевградЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ."БИСТРИЦА" №001
010300098гр.БлагоевградСУИЧЕ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002
010300099гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №11 "ЗДРАВЕЦ", УЛ."ЛАЛЕ" №011
010300100гр.БлагоевградПОМОЩНО У-ЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3
010300101гр.БлагоевградV-ТО СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16
010300102гр.БлагоевградІІ-РО ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300103гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ВЕЧЕРНИЦА", УЛ."ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ" №005
010300104гр.БлагоевградVІІ-МО СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13
010300105гр.БлагоевградЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"АКАД. Л.СТОЯНОВ", УЛ."МАРИЦА" №4
010300106гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №10 "МАК", УЛ."СТОИМЕН КАЛЕНДЕРСКИ" №015
010300107гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №4 "РОСА", УЛ."МЕНЧА КЪРНИЧЕВА" №039
010300108гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №3 "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №009
010300109гр.БлагоевградДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005
010300110гр.БлагоевградVI-ТО СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001
010300111гр.БлагоевградІХ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ", ЖК"АЛЕН МАК"
010300112гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300113гр.БлагоевградХІ-ТО ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300114гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300115гр.БлагоевградVІІІ-МО СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"
010300116с.БистрицаКМЕТСТВО
010300117с.Горно ХърсовоКМЕТСТВО
010300118с.МарулевоКМЕТСТВО
010300119с.ИзгревКМЕТСТВО
010300120с.ЦеровоКМЕТСТВО
010300121с.ПокровникКМЕТСТВО
010300123с.ПадешКМЕТСТВО
010300124с.ДелвиноКМЕТСТВО
010300125с.ГабровоКМЕТСТВО
010300127с.ЛешкоКМЕТСТВО
010300128с.ЛешкоСТАРОТО КМЕТСТВО (ГОРНО ЛЕШКО)
010300129с.Бело полеКМЕТСТВО
010300130с.РилциКМЕТСТВО
010300131с.ДъбраваКМЕТСТВО
010300133с.БългарчевоКМЕТСТВО
010300137с.ЛогодажДЕТСКАТА ГРАДИНА/УЧИЛИЩЕТО/
010300139с.ЕленовоКМЕТСТВО
011100001гр.Гоце ДелчевДГ "РАДОСТ" №4, УЛ."ЗАВОЙ НА ЧЕРНА" №13
011100002гр.Гоце ДелчевДГ "РАДОСТ" №4, УЛ."ЗАВОЙ НА ЧЕРНА" №13
011100003гр.Гоце ДелчевІІІ-ТО ОСН.УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", УЛ."ПОЛК. ДРАНГОВ" №17
011100004гр.Гоце ДелчевІ-ТО ОСН.УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №4
011100005гр.Гоце ДелчевІ-ТО ОСН.УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №4
011100006гр.Гоце ДелчевПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ"ЯНЕ САНДАНСКИ", УЛ."СКОПИЕ" №4
011100007гр.Гоце ДелчевІ-ТО ОСН.УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №4
011100008гр.Гоце ДелчевКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ИЛИЯ БАТАКЛИЕВ" №2
011100009гр.Гоце ДелчевМЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ."ПЕЙО ЯВОРОВ" №1
011100010гр.Гоце ДелчевІІ-ТО ОСН.УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №13
011100011гр.Гоце ДелчевІІ-ТО ОСН.УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №13
011100012гр.Гоце ДелчевНПГ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №36
011100013гр.Гоце ДелчевНПГ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №36
011100014гр.Гоце ДелчевДГ "ДЖАНИ РОДАРИ", УЛ."МИХАИЛ ДАЕВ" №1
011100015гр.Гоце ДелчевДГ "ДЖАНИ РОДАРИ", УЛ."МИХАИЛ ДАЕВ" №1
011100016гр.Гоце ДелчевПГ ПО МСС "П.К.ЯВОРОВ", УЛ."СИМЕОН РАДЕВ" №6
011100017гр.Гоце ДелчевДГ "КАЛИНКА", УЛ."ДРАГОМАН" №15
011100018гр.Гоце ДелчевДГ "КАЛИНКА", УЛ."ДРАГОМАН" №15
011100019гр.Гоце ДелчевДГ "КАЛИНКА", УЛ."ДРАГОМАН" №15
011100020гр.Гоце ДелчевДОМ НА КУЛТУРАТА, ПЛ."МАКЕДОНИЯ" №1
011100021гр.Гоце ДелчевДОМ НА КУЛТУРАТА, ПЛ."МАКЕДОНИЯ" №1
011100022гр.Гоце ДелчевДОМ НА КУЛТУРАТА, ПЛ."МАКЕДОНИЯ" №1
011100024с.МусомищаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
011100025с.МусомищаЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"
011100026с.МусомищаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
011100027с.БоровоОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
011100028с.БоровоОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
011100029с.БаничанОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
011100030с.ГосподинциКМЕТСТВО
011100031с.БуковоОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"
011100032с.БрезницаЧИТАЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"-МЛАДЕЖКИ ДОМ
011100033с.БрезницаЧИТАЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"-МЛАДЕЖКИ ДОМ
011100034с.БрезницаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
011100035с.БрезницаЧИТАЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"-МЛАДЕЖКИ ДОМ
011100036с.КорницаЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
011100037с.КорницаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
011100038с.КорницаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
011100039с.ЛъжницаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТЪР БЕРОН"
011100040с.ЛъжницаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТЪР БЕРОН"
011300001с.ГърменКАФЕ "БИСТРОТО"
011300002с.ГърменЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА"
011300004с.Горно ДряновоОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
011300005с.ДебренОУ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
011300006с.ДебренЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
011300007с.ДебренОУ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
011300008с.Долно ДряновоОУ"ХРИСТО БОТЕВ"
011300009с.Долно ДряновоОУ"ХРИСТО БОТЕВ"
011300010с.ДъбницаЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА"
011300011с.ДъбницаОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
011300015с.ОгняновоПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
011300016с.ОгняновоОУ "П.К.ЯВОРОВ"
011300018с.ОсиковоЧИТАЛИЩЕ
011300019с.РибновоКМЕТСТВО
011300020с.РибновоСОУ"ЙОРДАН ЙОВКОВ"
011300021с.РибновоЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ"
011300023с.ХвостянеОУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ"
012800001гр.КреснаОБЩИНСКА АДМ. ЗАЛА"5-ТИ ОКТОМВРИ", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №96
012800002гр.КреснаОБЩИНСКА АДМ. РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ."МАКЕДОНИЯ" №96
012800003гр.КреснаЧИТАЛИЩЕ"КУЛТУРА", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №100
012800004гр.КреснаСУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №12
012800005гр.КреснаСУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №12
012800006с.Горна БрезницаКМЕТСТВО
012800007с.Долна ГрадешницаДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
012800008с.СливницаКМЕТСТВО
013300001гр.ПетричОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
013300002гр.ПетричПГИТ"ПРОФ.АС.ЗЛАТАРОВ"
013300003гр.ПетричПГИТ"ПРОФ.АС.ЗЛАТАРОВ"
013300004гр.ПетричЧИТАЛИЩЕ-ГРИМЬОРНА
013300005гр.ПетричЧИТАЛИЩЕ-ФОАЕЙТО ПРЕД РИТУАЛНА ЗАЛА
013300006гр.ПетричГИМНАЗИЯ "ПЕЙО К.ЯВОРОВ"
013300007гр.ПетричСУ "АНТОН ПОПОВ"
013300008гр.ПетричГИМНАЗИЯ "ПЕЙО К.ЯВОРОВ"
013300009гр.ПетричОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"
013300010гр.ПетричОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"
013300011гр.ПетричОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"
013300012гр.ПетричОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"
013300013гр.ПетричСУ "АНТОН ПОПОВ"
013300014гр.ПетричСУ "АНТОН ПОПОВ"
013300015гр.ПетричСУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300016гр.ПетричСУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300017гр.ПетричСУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300018гр.ПетричДГ НА УЛ."СОЛУНСКА"
013300019гр.ПетричДГ НА УЛ."СОЛУНСКА"
013300020гр.ПетричОБЩИНСКА БОЛНИЦА-КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
013300021гр.ПетричКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-КВ. ШАРОН, УЛ."БИТОЛЯ"
013300022гр.ПетричПГМЕТ "ЮРИЙ ГАГАРИН"
013300023гр.ПетричОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
013300024гр.ПетричОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
013300025гр.ПетричКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ. "ПОЛЯНИТЕ"
013300026гр.ПетричОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
013300027гр.ПетричДГ УЛ."ЦАР СИМЕОН"
013300028гр.ПетричДГ УЛ."ЦАР СИМЕОН"
013300029гр.ПетричДГ УЛ."ЦАР СИМЕОН"
013300030гр.ПетричСУ "АНТОН ПОПОВ"
013300031гр.ПетричСУ "АНТОН ПОПОВ"
013300032гр.ПетричСУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300033гр.ПетричСУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300034гр.ПетричКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В Ж.К. ЦАР САМУИЛ
013300035гр.ПетричСБА
013300036гр.ПетричСБА
013300037с.ДранговоДЕТСКАТА ГРАДИНА
013300038с.ТополницаПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
013300039с.МитиноКМЕТСТВОТО
013300041с.МарикостиновоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013300042с.МарикостиновоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013300046с.Генерал ТодоровЧИТАЛИЩЕТО
013300047с.КулатаКМЕТСТВОТО-РИТУАЛНА ЗАЛА
013300051с.КърналовоУЧИЛИЩЕТО
013300052с.КърналовоУЧИЛИЩЕТО
013300053с.РупитеУЧИЛИЩЕТО
013300054с.РупитеУЧИЛИЩЕТО
013300055с.СтарчевоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013300056с.МихневоУЧИЛИЩЕТО
013300057с.МихневоУЧИЛИЩЕТО
013300059с.ПървомайУЧИЛИЩЕТО
013300060с.ПървомайУЧИЛИЩЕТО
013300061с.ПървомайУЧИЛИЩЕТО
013300062с.ПървомайУЧИЛИЩЕТО
013300063с.ПървомайУЧИЛИЩЕТО
013300064с.КавракировоУЧИЛИЩЕТО
013300065с.КавракировоУЧИЛИЩЕТО
013300066с.Долна РибницаУЧИЛИЩЕТО
013300075с.СтрумешницаКМЕТСТВОТО I-ВИ ЕТАЖ
013300081с.БеласицаУЧИЛИЩЕТО
013300082с.БеласицаУЧИЛИЩЕТО
013300083с.КоларовоУЧИЛИЩЕТО
013300084с.КоларовоУЧИЛИЩЕТО
013300085с.КоларовоУЧИЛИЩЕТО
013300086с.СамуиловоКМЕТСТВОТО
013300088с.ЯворницаЧИТАЛИЩЕТО
013300089с.КлючЧИТАЛИЩЕТО
013300090с.СкрътУЧИЛИЩЕТО
013300091с.СкрътУЧИЛИЩЕТО
013300092с.ГабренеКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013700001гр.РазлогЧИТАЛИЩЕ"15.09.1903Г.", УЛ."ШЕЙНОВО" №2
013700002гр.РазлогЧИТАЛИЩЕ"15.09.1903Г.", УЛ."ШЕЙНОВО" №2
013700003гр.РазлогТП "ГДС-РАЗЛОГ", УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №4
013700004гр.РазлогСУ "БР.ПЕТЪР И ИВАН КАНАЗИРЕВИ", УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №12
013700005гр.РазлогКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №56
013700006гр.РазлогОСН.У-ЩЕ"НИКОЛА ПАРАПУНОВ", УЛ."КРАПА" №10
013700007гр.РазлогДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА, УЛ."ПОП БОГОМИЛ" №2
013700008гр.РазлогПГ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"НИКОЛА СТОЙЧЕВ",УЛ."КАЛИНОВО" №1
013700009гр.РазлогДГ "Д-Р ЕЛИЗА АСТИНОВА-ГР. РАЗЛОГ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №15
013700010гр.РазлогДГ"ЗДРАВЕЦ", УЛ."ИВАН ДАСКАЛА" №5
013700011гр.РазлогНУ"ЯНЕ САНДАНСКИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №17
013700012гр.РазлогНУ"ЯНЕ САНДАНСКИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №17
013700013гр.РазлогНУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №2
013700014гр.РазлогКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА,УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №10
013700015гр.РазлогКВАРТАЛНИЯ КЛУБ УЛ."ТРЕТИ МАРТ"
013700016гр.РазлогКВАРТАЛНИЯ КЛУБ УЛ."ТРЕТИ МАРТ"
013700017с.БачевоКМЕТСТВО
013700018с.БачевоОСН.У-ЩЕ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
013700019с.ГодлевоКМЕТСТВО
013700020с.БаняОСН.У-ЩЕ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
013700021с.БаняОСН.У-ЩЕ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
013700022с.БаняЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА"
013700023с.Долно ДраглищеКМЕТСТВО
013700024с.Горно ДраглищеКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013700025с.ДобърскоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013700026с.ЕлешницаОСН.У-ЩЕ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
013700027с.ЕлешницаОСН.У-ЩЕ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
014000001гр.СанданскиЖ.К. "СПАРТАК" БЛ.35
014000002гр.СанданскиЖК"СПАРТАК", СЛАДКАРНИЦА"ЕДЕЛВАЙС"
014000003гр.СанданскиУЛ."БЕЛАСИЦА" №6
014000004гр.СанданскиПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14
014000005гр.СанданскиБУЛ."СВОБОДА" №20, БИВШ "СТРОЙРАЙОН"
014000006гр.СанданскиПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14
014000007гр.СанданскиПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14
014000008гр.СанданскиПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14
014000009гр.СанданскиЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ", УЛ."ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" №1
014000010гр.СанданскиЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ", УЛ."ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" №1
014000011гр.СанданскиI ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2
014000012гр.СанданскиДОМ НА КУЛТУРАТА, КАМЕРНА ЗАЛА, ПЛ."БЪЛГАРИЯ" №1, ЕТ.2
014000013гр.СанданскиI ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2
014000014гр.СанданскиI ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2
014000015гр.СанданскиСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО ЯВОРОВ", УЛ."НАДЕЖДА" №15
014000016гр.СанданскиСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО ЯВОРОВ", УЛ."НАДЕЖДА" №15
014000017гр.СанданскиУЛ."СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН" №19
014000018гр.СанданскиРИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ."МАКЕДОНИЯ" №53
014000019гр.СанданскиГР.САНДАНСКИ, ПАЗАРА, МОДУЛ №3
014000020гр.СанданскиIII ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000021гр.СанданскиIII ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000022гр.СанданскиНАПС-ЕАД, УЛ."ПЪРВИ МАЙ" №25, КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА
014000023гр.СанданскиОБЩЕЖИТИЕ НА ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ", УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" №25
014000024гр.СанданскиЧЕТВЪРТО ОСНОВНО У-ЩЕ "СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН", УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №2
014000025гр.СанданскиЧЕТВЪРТО ОСНОВНО У-ЩЕ "СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН", УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №2
014000026гр.СанданскиIII ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000027гр.СанданскиУЛ."СЛАВЯНКА" №1, ВХ.Е
014000028гр.СанданскиIII ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000029гр.СанданскиУЛ."ОСОГОВО" №5
014000030гр.СанданскиУЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №9
014000031гр.СанданскиIII ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000032с.ПлоскиБИВШЕ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
014000033с.ВълковоБИВШЕ УЧИЛИЩЕ
014000034с.СтрумаЧИТАЛИЩЕ С.СТРУМА
014000035с.ЛебницаКМЕТСТВОТО
014000038с.ПоленицаКМЕТСТВОТО
014000039с.ПоленицаКМЕТСТВОТО
014000040с.ДжигуровоЧИТАЛИЩЕТО
014000041с.ЛешницаКМЕТСТВОТО
014000042с.ДамяницаОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
014000043с.ДамяницаОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
014000044с.Ново ДелчевоОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
014000045с.Ново ДелчевоОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
014000046с.СклавеОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
014000047с.СклавеОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
014000056с.ЛевуновоРИТУАЛНА ЗАЛА
014000063с.КатунциОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
014000064с.КатунциОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
014000066с.ПетровоЧИТАЛИЩЕТО
014200001с.БоголинУЧИЛИЩЕТО
014200002с.ВаклиновоБИБЛИОТЕКА
014200003с.ВаклиновоПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
014200004с.ВълкоселУЧИЛИЩЕТО
014200005с.ВълкоселУЧИЛИЩЕТО
014200006с.ВълкоселУЧИЛИЩЕТО
014200007с.ГодешевоКМЕТСТВО
014200008с.ДоленУЧИЛИЩЕТО
014200009с.ЖижевоУЧИЛИЩЕТО
014200010с.КочанУЧИЛИЩЕТО
014200011с.КочанЧИТАЛИЩЕТО
014200012с.КочанКМЕТСТВО
014200013с.КрибулЧИТАЛИЩЕ
014200014с.ОсинаУЧИЛИЩЕ
014200015с.ПлетенаЧИТАЛИЩЕ, УЛ. "ЗАБЪРДО" №1
014200016с.ПлетенаЧИТАЛИЩЕ, УЛ. "ГОРНА" №1
014200017с.СатовчаУЧИЛИЩЕТО
014200018с.СатовчаУЧИЛИЩЕТО
014200019с.СлащенУЧИЛИЩЕТО
014200020с.СлащенУЧИЛИЩЕТО
014200021с.ТуховищаУЧИЛИЩЕТО
014200022с.ФърговоУЧИЛИЩЕТО
014400001гр.СимитлиОДЗ "РАДОСТ" ФИЛИАЛ "ЯН БИБИЯН", УЛ."Г.ДИМИТРОВ" №47
014400002гр.СимитлиОДЗ "РАДОСТ" ФИЛИАЛ "ЯН БИБИЯН", УЛ."Г.ДИМИТРОВ" №47
014400003гр.СимитлиОБЩИНСКИ ПАЗАР "КЛУБ НА ИНВАЛИДА", УЛ."Г.ДИМИТРОВ" №43
014400004гр.СимитлиУЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", УЛ."ХР.БОТЕВ" №38
014400005гр.СимитлиЧИТАЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ХР.БОТЕВ" №34
014400006гр.СимитлиПАНСИОНА НА СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", УЛ. "Г. ДИМИТРОВ" №27
014400007гр.СимитлиСТАДИОН "СЕПТЕМВРИ", УЛ. "ДАМЕ ГРУЕВ" №2
014400008гр.СимитлиДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, УЛ. "СЕПТЕМВРИЙСКА" №17
014400009гр.СимитлиДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, УЛ. "СЛАВЯНСКА"
014400010с.БрежаниЧИТАЛИЩЕ
014400011с.БрежаниКМЕТСТВОТО
014400012с.Долно ОсеновоКМЕТСТВО-I ЕТАЖ
014400013с.Долно ОсеновоСГРАДАТА НА ГОРСКОТО, С.ДОЛНО ОСЕНОВО
014400017с.КрупникУЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
014400018с.КрупникЧИТАЛИЩЕ
014400019с.КрупникУЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №2
014400021с.ПоленаКМЕТСТВО
014400022с.ПолетоКМЕТСТВО
014400025с.ЧерничеКМЕТСТВО
014400026с.ЧерничеСПОРТЕН КЛУБ-КМЕТСТВО
014900001с.СтрумяниЧИТАЛИЩЕ "БУДИТЕЛ"/1 ЕТАЖ/, ПЛ."7-МИ АПРИЛ" №2
014900002с.СтрумяниПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №3
014900003с.МикревоЧИТАЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"/1 ЕТАЖ/, УЛ."БЕРОВО" №8
014900004с.МикревоКМЕТСТВО, УЛ."ФЕНИКС" №1
014900005с.МикревоСОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"-1 ЕТАЖ, УЛ."БУДИТЕЛ" №1-ИЗТОЧЕН ВХОД
014900006с.МикревоСОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"-1 ЕТАЖ, УЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ"-СЕВЕРЕН ВХОД
014900007с.ИлинденциПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."БЕЛИЦА" №13
014900008с.ИлинденциСГРАДА НА БИВШО ЧИТАЛИЩЕ, УЛ."БЕЛИЦА" №8
015200001гр.ХаджидимовоПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ/1 ЕТАЖ/, УЛ. "МЕСТА" №37
015200002гр.ХаджидимовоЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В ОБА/1 ЕТАЖ/, УЛ. "ДИМО ХАДЖИДИМОВ" №46
015200003гр.ХаджидимовоПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ/1 ЕТАЖ/, УЛ. "ПРОГРЕС" №10
015200004с.БлатскаЧИТАЛИЩЕ/1 ЕТАЖ/
015200006с.ТепленКМЕТСТВО
015200007с.БесленКМЕТСТВО
015200008с.СадовоПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
015200011с.КопривленОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"/1 ЕТАЖ/
015200012с.КопривленОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"/1 ЕТАЖ/
015200013с.АбланицаСОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"/1 ЕТАЖ/
015200014с.АбланицаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
015200015с.АбланицаОСНОВНА СГРАДА КЪМ СОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"/1 ЕТАЖ/
015200019с.Ново ЛескиУЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"/1 ЕТАЖ/
015300001гр.ЯкорудаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ", УЛ."ЦАР БОРИС ІІІ"№072
015300002гр.ЯкорудаЗАЛА НА ОБС, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №1
015300003гр.ЯкорудаРИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №122
015300004гр.ЯкорудаСПОРТНА ЗАЛА, УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №59
015300005гр.ЯкорудаМЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №148-154
015300006гр.ЯкорудаЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА"-ГРИМЬОРНА, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №111
015300007гр.ЯкорудаЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА"-МАЛЪК ЧИТАЛИЩЕН САЛОН, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №111
015300008с.АврамовоКМЕТСТВО
015300009с.Бел каменКМЕТСТВО
015300010с.СмолевоКМЕТСТВО
015300011с.КонарскоКМЕТСТВО
015300012с.КонарскоБИВШ ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН НА ПК "МУСАЛА"
015300013с.БунцевоКМЕТСТВО
015300014с.Черна МестаКМЕТСТВО
015300015с.ЮруковоКМЕТСТВО
015300016с.ЮруковоЧИТАЛИЩЕ "РОДОПИ"

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения