Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 268 - НС
Благоевград, 13.04.2021

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

В Районната избирателна комисия Благоевград постъпи постановление за отделяне на материали за образуване на наказателно производство от 09.04.2021г., постановено от М.К. – прокурор при  Районна прокуратура Благоевград,  по преписка с техен N: 2616 /2021г.

Постановлението ведно с преписката под нов номер 2788/2021 е заведено с вх. N:808/ 13.04.2021г. във входящия регистър на РИК.

В преписката се съдържат данни относно деяние, извършено от лице , с неустановена по преписката самоличност, изразяващо се в неправилно попълване на изборна книга – избирателен списък в секция 013700003 в град Разлог. Снети са обяснения от състава на СИК 013700003, като в същите подробно са описани поредица от действия на състава на секцията, произвела изборите на 04 април 2021г. в град Разлог касателно водене на изборната книга и вписване на данните на избирателите в изборния ден.

В изпълнение на своите правомощия по установяване на извършени административни нарушения по повод разпоредбите на ИК и във връзка с ЗАНН, Районната избирателна комисия Благоевград разгледа прокурорска преписка с N:2788/2021г. ведно с постановеното отделяне на материали за образуване на досъдебно производство.

Районната избирателна комисия Благоевград установи, че лицето Ирена Георгиева Колчагова, с установена по преписката самоличност, със ЕГН:63********, жител на град Банско, с адрес: ул.“Христо Чернопеев“9 , на дата 04.04.2021г. , в качеството си на председател на СИК 013700003 в град Разлог, е нарушила разпоредбите на ИК досежно работата с изборната книга – избирателен списък, като не е записала данните на гласувалите в изборната секция до 10.00ч. избиратели, като не е попълвала данните им номер на лична карта и единен граждански номер. С тези свои действия е нарушила разпоредбата на чл.264,ал.1 ИК.

До този извод РИК стигна след преглед на прокурорска преписка и на материалите в нея. Състава на секционната комисия  дават своите обяснения, признават да не са нанасяни данни в избирателния списък, на гласували в секцията избиратели до 10.00ч. В преписката не се съдържа данни за взето решение за разпределяне на функциите в изборния ден, което води на извода, че отговорна за работа с избирателния списък е председателят на секцията – по аргумент на чл.264,ал.1 от  ИК.

За прецизност следва да се упомене, че съгласно чл.264,ал.1 от ИК, председателят или определен с решение на комисията член сверява данните от документа за самоличност на избирателя, съответно от удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, с тези от избирателния списък (списъка) и вписва в избирателния списък (списъка) единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност, съответно номера на удостоверението по чл. 263, ал. 1, изречение второ или ал. 2, и допуска избирателя до гласуване.

Съгласно чл.495,ал.1 от ИК, на лице , което наруши разпоредбите на кодекса, извън нормите на чл. чл. 470 - 494, се налага глоба, съответно имуществена санкция, от 200 до 2000 лв.

Горното налага извода,че следва да се състави АУАН на лицето Ирена Георгиева Колчагова, с установена по преписката самоличност, със ЕГН:63********, жител на град Банско, с адрес: ул.“Христо Чернопеев“9 , на дата 04.04.2021г. , в качеството си на председател на СИК 013700003 в град Разлог,  съгласно чл.496 ИК, който след връчването му да се изпрати на Областен управител на област Благоевград, за съставяне на наказателно постановление.

Бе предложен проект на решение с диспозитив:

Предвид изложеното и на основание чл. 72,ал.1 ,т.20 във връзка с чл.496 и във връзка с  чл. 264, ал. 1 от ИК ,при спазване на законоустановения кворум,  Районната избирателна комисия Благоевград

 

Р Е Ш И:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.1 от ИК, извършено от Ирена Георгиева Колчагова, с установена по преписката самоличност, със ЕГН:63********, жител на град Банско, с адрес: ул.“Христо Чернопеев“9 , на дата 04.04.2021г. , в качеството си на председател на СИК 013700003 в град Разлог.
 2. ОПРАВОМОЩАВА председателят на РИК 01 Благоевград да състави АУАН на Ирена Георгиева Колчагова, който след връчването му да бъде изпратен на Областен управител на област Благоевград за издаване на наказателно постановление.

 

 

При проведеното гласуване „ЗА“ така предложения проект на решение гласува 1 член на РИК 01 : Мартин Бусаров,

„ПРОТИВ“ гласуваха 14 члена на РИК 01: Мартин Бориков, Валентин Бошкилов, Емилия Десподска, Мустафа Сирачки, Галена Манова-Узунова, Живко Янев, Светослава Терзиянова-Михайлова. Мартин Лалев, Стоян Терзийски, Елена Панчева, Тина Кълбова, Антоанета Богданова, Вилислав Балев, Йордан Симонски

Ето защо с оглед резултата от гласуването е налице хипотезата на чл.70,ал.4 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 15.04.2021 в 16:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения