Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Благоевград, 09.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Благоевград

Постъпили са 33 бр. заявления от назначени в състава на СИК в Община Благоевград, с които желаят да бъдат освободени от състава на секционните избирателни комисии.

Ведно със заявленията са подадени и писмени предложения от ПП „Движение за права и свободи” с поименен състав за замяна, заведени под № 152/04.03.2021г. и № 163/05.03.2021г. и предложение от КП “Обединени патриоти- НФСБ, АТАКА и ВМРО“, заведено под № 153/04.03.2021г. във входящия регистър на РИК Благоевград

С решение  № 20-НС от 01.03.2021г., РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Благоевград.

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответните СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място са посочени поименно членове за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

 

РЕШИ:

 

 1. Освобождава Мая Димитрова Благоева, ЕГН:**********, като „Член“ на СИК 010300022 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Юсеин Разануров Кутрев , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300022 в община Благоевград.

 1. Освобождава Айше Али Ибрахим, ЕГН: **********, като „Член“ на СИК 010300037 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Вероника Георгиева Ковачка-Папукчийска , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300037 в община Благоевград.

 1. Освобождава Айшен Сабри Кунгьова, ЕГН: **********, като „Секретар“ на СИК 010300062 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Десислава Александрова Табутова , с ЕГН **********като „Секретар“ на СИК 010300062 в община Благоевград.

 1. Освобождава Валентина Росенова Щерева, ЕГН: **********, като „Зам.председател“ на СИК 010300077 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Стоянка Стефанова Щерева , с ЕГН **********като „Зам.председател“ на СИК 010300077 в община Благоевград.

 1. Освобождава Росен Крумов Щерев, ЕГН: **********, като „Член“ на СИК 010300092 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Зорница Кирилова Еленкова , с ЕГН ********** като „Член“ на СИК 010300092 в община Благоевград.

 1. Освобождава Васил Стоименов Стоилов, ЕГН **********, като „Зам.председател“ на СИК 010300093 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Йорданка Благоева Стоянова , с ЕГН **********като „Зам. председател“ на СИК 010300093 в община Благоевград.

 1. Освобождава Георги Стоянов Чимев, ЕГН **********, като „Председател“ на СИК 010300097 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мариана Тодорова Баздрагянова-Мечитова, с ЕГН **********като „Председател“ на СИК 010300097 в община Благоевград.

 1. Освобождава Стоянка Стефанова Щерева, ЕГН **********, като „Зам.председател“ на СИК 010300099 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Валентина Росенова Щерева , с ЕГН **********като „Зам.председател“ на СИК 010300099 в община Благоевград.

 1. Освобождава Славчо Спасов Иванов, ЕГН **********, като „Член“ на СИК 010300102 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Айше Джемал Пиронкова , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300102 в община Благоевград.

 1. Освобождава Станка Андонова Симеонова, ЕГН **********, като „Член“ на СИК 010300103 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Симона Цветкова Божкова , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300103 в община Благоевград.

 1. Освобождава Тодорка Георгиева Минчева, ЕГН **********, като „Секретар“ на СИК 010300105 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Илия Тодоров Баздрагянов, с ЕГН **********като „Секретар“ на СИК 010300105 в община Благоевград.

 1. Освобождава Гергана Любенова Велячка, ЕГН **********, като „Председател“ на СИК 010300107 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Весела Робертова Тотева, с ЕГН **********като „Председател“ на СИК 010300107 в община Благоевград.

 1. Освобождава Юсеин Разануров Кутрев, ЕГН **********, като „Зам.председател“ на СИК 010300109 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Славчо Спасов Иванов, с ЕГН **********като „Зам.председател“ на СИК 010300109 в община Благоевград.

 1. Освобождава Йорданка Стефанова Игнатова, ЕГН **********, като „Член“ на СИК 010300114 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Анна Маринова Борисова , с ЕГН ********** като „Член“ на СИК 010300114 в община Благоевград.

 1. Освобождава Гюлтен Ибраимов Бостанджиев, ЕГН **********, като „Член“ на СИК 010300127 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Росица Христова Митева , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300127 в община Благоевград.

 1. Освобождава Веска Емилова Крумова, ЕГН **********, като „Зам.председател“ на СИК 010300129 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Васил Стоименов Стоилов , с ЕГН **********като „Зам.председател“ на СИК 010300129 в община Благоевград.

 1. Освобождава Жени Стоянова Братоева, ЕГН **********, като „Член“ на СИК 010300130 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Георги Вълков Вълков , с ЕГН ********** като „Член“ на СИК 010300130 в община Благоевград.

 1. Освобождава Кристина Кирилова Павлова, ЕГН **********, като „Председател“ на СИК 010300136 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Росен Крумов Щерев, с ЕГН **********като „Председател“ на СИК 010300136 в община Благоевград.

 1. Освобождава Иванка Стоятелова Топалска, ЕГН **********, като „Зам.председател“ на СИК 010300002 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Величка Николова Янкулска , с ЕГН ********** като „Зам.председател“ на СИК 010300002 в община Благоевград.

 1. Освобождава Таня Веселинова Ферева, ЕГН **********, като „Председател“ на СИК 010300040 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Анелия Здравкова Гошева , с ЕГН **********като „Председател“ на СИК 010300040 в община Благоевград.

 1. Освобождава Цветелина Милкова Гущерова, ЕГН **********, като „Секретар“ на СИК 010300090 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Бойко Иванов Равначки , с ЕГН **********като „Секретар“ на СИК 010300090 в община Благоевград.

 1. Освобождава Татяна Стойкова Михайлова, ЕГН **********, като „Секретар“ на СИК 010300012 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Румяна Антонова Тошева , с ЕГН **********като „Секретар“ на СИК 010300012 в община Благоевград.

 1. Освобождава Красимир Методиев Стоянов, ЕГН***********, като „Член“ на СИК 010300113 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Татяна Стойкова Михайлова , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300113 в община Благоевград.

 1. 24. Освобождава Снежана Стоянова Рупова, ЕГН *********, като „Член“ на СИК 010300050 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Емил Иванов Димов , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300050 в община Благоевград.

 1. Освобождава Надка Страхилова Стойнева, ЕГН ***********, като „Член“ на СИК 010300120 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Снежана Иванова Георгиева , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300120 в община Благоевград.

 1. Освобождава Йордан Крумов Георгиев, ЕГН ***********, като „Член“ на СИК 010300118 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Денислав Георгиев Чонев , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300118 в община Благоевград.

 1. Освобождава Валери Благоев Спасов , ЕГН ***********, като „Член“ на СИК 010300135 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Йорданка Николаева Симова , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300135 в община Благоевград.

 1. Освобождава Емилия Петрова Зашева, ЕГН ********, като „Секретар“ на СИК 010300100 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Надя Йорданова Симеонова , с ЕГН **********като „Секретар“ на СИК 010300100 в община Благоевград.

 1. Освобождава Камелия Станойчева Георгиева, ЕГН ********, като „Секретар“ на СИК 010300116 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Гергана Димитрова Гецова , с ЕГН **********като „Секретар“ на СИК 010300116 в община Благоевград.

 1. Освобождава Албена Иванова Христова, ЕГН **********, като „Секретар“ на СИК 010300019 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Чавдар Михайлов Цонев , с ЕГН **********като „Секретар“ на СИК 010300019 в община Благоевград.

 1. Освобождава Антоанета Кирилова Чакърова, ЕГН ********, като „Член“ на СИК 010300055 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Екатерина Александрова Миладинова , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300055 в община Благоевград.

 1. Освобождава Георги Николов Савев, ЕГН ********, като „Член“ на СИК 010300138 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Михаил Йорданов Цонев , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300138в община Благоевград.

 1. Освобождава Мехмед Реджеп Алиш, ЕГН ********, като „Член“ на СИК 010300011 в община Благоевград.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Жени Стоянова Братоева , с ЕГН **********като „Член“ на СИК 010300011 в община Благоевград.

 

 

На новоназначените членове на СИК, да бъде издадени съответните удостоверение. (Приложение № 27-НС от изборните книжа).

Решението е прието единодушно в  18:12 часа. 

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 09.03.2021 в 19:13 часа

Свързани решения:

20-НС/01.03.2021

75-НС/12.03.2021

92-НС/23.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения