Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 21 – ПВР/НР
Благоевград, 11.10.2016

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и на национален референдум на 06.11.2016г. в Община Благоевград

В РИК Благоевград е постъпило писмо от Кмета на Община Благоевград,  заведено с вх.№ 91/06.10.2016г. във входящия регистър на РИК Благоевград . Към писмото са приложени всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК:

- Писмено предложение за състав на СИК, заедно със списък на резервни членове;

- Предложения на партиите и коалициите от партии за състав на СИК;

- Документи, съгласно чл.91, ал.4, т.2 и т.3 от ИК, удостоверяващи пълномощията на участниците в консултациите;

- Протокол от проведените консултации и квотно разпределение на местата в СИК;

- Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяване. 

На консултациите са участвали представители на следните политически партии и коалиции:

- ПП „Герб“;

- Коалиция „БСП лява България“

- ПП „ДПС“;

- Коалиция „Реформаторски блок“;

- Коалиция „Патриотичен фронт“;

- Коалиция „АБВ“;

- ПП „Атака“;

- Коалиция „България без цензура“.

 

При консултациите е постигнато съгласие по отношение на ръководните места и разпределението по отделни секции на членовете на СИК.

 

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1,т.4 във връзка с чл. 89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс и във връзка с Решение N:3524 от 16.09.2016г. на ЦИК , при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград

 

РЕШИ:

 

І. Назначава съставът на секционните избирателни комисии на територията на Община Благоевград съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №27-ПВР/НР.

 

ІІ. Утвърждава списък на резервните членове на СИК съгласно Приложение 2, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 

Решението бе взето единодушно в 18:10 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 12.10.2016 в 11:57 часа

Свързани решения:

35-ПВР/НР/20.10.2016

42-ПВР/НР/25.10.2016

43-ПВР/НР/25.10.2016

66-ПВР/НР/28.10.2016

70-ПВР/НР/29.10.2016

71-ПВР/НР/29.10.2016

77-ПВР/НР/31.10.2016

79-ПВР/НР/01.11.2016

87-ПВР/НР/01.11.2016

91-ПВР/НР/02.11.2016

97-ПВР/НР/02.11.2016

98-ПВР/НР/02.11.2016

159-ПВР/НР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения