Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 11.07.2021

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Владимир Илиев Танев1-115/09.07.2021
СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА ГЛИНДЖУРСКА1-116/09.07.2021
Йорданка Михайлова Олева1-117/09.07.2021
Василка Петрова Златкова1-118/09.07.2021
Станислав Любомиров Христов1-119/09.07.2021
Надежда Петрова Чоканова1-120/09.07.2021
Янка Веселинова Капинарова1-121/09.07.2021
Веселина Христова Георгиева1-122/09.07.2021
Димитрина Любенова Христова1-123/09.07.2021
Надка Страхилова Стойнева1-124/09.07.2021
Лиляна Добринова Лазарова1-125/09.07.2021
Десислава Иванова Папучиева1-126/09.07.2021
Спас Иванов Даскалов1-127/09.07.2021
Елена Иванова Ружинска1-128/09.07.2021
СИЙКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА1-129/09.07.2021
ВАНЯ НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА1-130/09.07.2021
АНГЕЛ ДИМИТРОВ КАЛЕНДАРОВ1-131/09.07.2021
Роза Борисова Стойкова1-132/09.07.2021
Борис Красимиров Чингов1-133/09.07.2021
ВАСИЛ ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ1-134/09.07.2021
Соня Борисова Николова1-135/09.07.2021
Борислава Маринова Маркова1-136/09.07.2021
Александър Кирилов Палешутски1-137/09.07.2021
Любослав Николаев Шошов1-138/09.07.2021
Петър Георгиев Петров1-139/09.07.2021
Ралица Григорова Шулева1-140/09.07.2021
РАДКА ВАСКОВА ЛЮНГОВА1-141/09.07.2021
Десислава Александрова Христова1-142/09.07.2021
Славка Станойчева Кратева1-143/09.07.2021
Екатерина Василева Кирова1-144/09.07.2021
КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА1-145/09.07.2021
Наталия Илиева Парталова1-146/09.07.2021
Олимпия Георгиева Георгиева1-147/09.07.2021
Гергана Сергеева Христова1-148/09.07.2021
Васил Христов Пашов1-149/09.07.2021
Кирил Митков Митов1-150/09.07.2021
Гергана Асенова Боева1-151/09.07.2021
Гълъб Альошев Анев1-152/09.07.2021
Жанета Асенова Страшимирова1-153/09.07.2021
Зорка Стоянова Сукалинска1-154/09.07.2021
ДОБРИНА СИМЕОНОВА ТАЗИЕВА1-155/09.07.2021
Илка Герасимова Бързачка1-156/09.07.2021
Антон Йорданов Шарков1-157/09.07.2021
Снежана Кирилова Папучиева1-158/09.07.2021
ХРИСТО КИРИЛОВ АНДРЕЕВ1-159/09.07.2021
Петър Асенов Стойчев1-160/09.07.2021
Асен Васков Ханджийски1-161/09.07.2021
Георги Иванов Маникатев1-162/09.07.2021
СЛАВИ ТОДОРОВ ДЕРЛОКОВ1-31/08.07.2021
ИВАН СТОЯНОВ АРНАУДОВ1-32/08.07.2021
ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА1-33/08.07.2021
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ КРЪНЧЕВ1-34/08.07.2021
ИЛИЯ БЛАГОЕВ ЗИНКОВ1-35/08.07.2021
ДИЛЕНА СЛАВЧОВА ЗИНКОВА1-36/08.07.2021
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДАМЯНОВ1-37/08.07.2021
ТОДОР СЛАВЕВ ИВАНОВ1-38/08.07.2021
РОСИЦА СЛАВЧОВА ИВАНОВА1-39/08.07.2021
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОЦАКОВ1-40/08.07.2021
ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕНДЖАКОВ1-41/08.07.2021
БЛАГО ГЕОРГИЕВ МАНУШКИН1-42/08.07.2021
НИКОЛЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА1-43/08.07.2021
ЕЛЕНА БЛАГОЕВА СТОИЧКОВА1-44/08.07.2021
МИЛАДИН СПАСОВ ТУМБЕВ1-45/08.07.2021
ИВАН ТОДОРОВ ЦИРКОВ1-46/08.07.2021
СПАС ПРИФАНОВ БОТЕВ1-47/08.07.2021
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА БОТЕВА1-48/08.07.2021
МАРИН НИКОЛОВ МИЦЕВ1-49/08.07.2021
МАРИЯ НИКОЛОВА ЮРГАНЧЕВА1-50/08.07.2021
ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ1-51/08.07.2021
НИКОЛАЙ ДИВИЗИЯ ДИВИЗИЕВ1-52/08.07.2021
ЕМИЛ СЛАВЧОВ КОЛЕВИЧИН1-53/08.07.2021
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ1-54/08.07.2021
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА1-55/08.07.2021
Стойко Милушев Кирев1-1/06.07.2021
Райка Ангелова Андонова1-2/06.07.2021
Теменужка Войнова Христова1-56/09.07.2021
Донка Петрова Цуцуманова1-3/06.07.2021
Елена Тодорова Бакърджиева1-4/06.07.2021
Бойка Кирилова Николова1-57/09.07.2021
Таня Иванова Мегданова1-5/06.07.2021
Ивалина Боянова Чаушка1-58/09.07.2021
Димитър Красимиров Чакъров1-6/06.07.2021
Борислав Димитров Стоилов1-59/09.07.2021
Красимира Борисова Калинкова1-7/06.07.2021
Татяна Стойкова Михайлова1-60/09.07.2021
Виолета Василева Боцева1-8/06.07.2021
Мартин Методиев Михайлов1-61/09.07.2021
Йорданка Илиева Пицева1-9/06.07.2021
Георги Иванов Пирински1-10/06.07.2021
Петър Ангелов Янев1-11/06.07.2021
Тодор Кирилов Димов1-62/09.07.2021
Любка Кръстева Параскова1-12/06.07.2021
Роза Александрова Чимева1-63/09.07.2021
Румен Иванов Чифлигаров1-13/06.07.2021
Иванка Георгиева Динева1-64/09.07.2021
Георги Колев Георгиев1-14/06.07.2021
РАЛИЦА АСЕНОВА ДИНКОВА-КЕТИПОВА1-65/09.07.2021
София Лъчезарова Николова1-15/06.07.2021
Йорданка Мирчева Бачева1-66/09.07.2021
Виктория Иванова Николова1-16/06.07.2021
Елена Иванова Лефтерова1-17/06.07.2021
ЦВЕТАН МАРЯНОВ КЕТИПОВ1-67/09.07.2021
НАЗДРИЕ АБИПОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА1-18/06.07.2021
Иван Костадинов Панчалиев1-19/06.07.2021
Елена Стоянова Стаменова1-68/09.07.2021
Светлана Спасова Вълчева1-20/06.07.2021
Кирилка Асенова Миладинова1-69/09.07.2021
Георги Илиев Канатов1-21/06.07.2021
Даниела Тодорова Гоцева1-70/09.07.2021
Мария Илиева Запрева1-22/06.07.2021
Антоанета Стоянова Милчева1-71/09.07.2021
Недялка Руменова Прашкова1-23/06.07.2021
Юлия Петрова Китанова1-72/09.07.2021
Любка Николаева Прашкова1-24/06.07.2021
ИЛИАНА ФИЛИПОВА САВОВА1-73/09.07.2021
Лазар Георгиев Налбантов1-25/06.07.2021
Николай Тодоров Котев1-74/09.07.2021
Иван Стоянов Караилиев1-26/06.07.2021
Симона Стоянова Кьосева1-75/09.07.2021
Йордан Георгиев Катранджиев1-27/06.07.2021
Петя Георгиева Гюрова - Петрова1-76/09.07.2021
Живко Тихомиров Тарев1-28/06.07.2021
СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ТРЕНЕВ1-77/09.07.2021
Камен Яворов Моралиев1-29/06.07.2021
Радостина Веселинова Величкова1-78/09.07.2021
Нели Георгиева Рамова1-30/06.07.2021
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ1-79/09.07.2021
Георги Василев Марчев1-80/09.07.2021
Малинка Димитрова Янева-Кирова1-81/09.07.2021
РАЙКО ГЕОРГИЕВ МАНОВ1-82/09.07.2021
Неделка Божинова Мавродиева1-83/09.07.2021
Мария Иванова Василева1-84/09.07.2021
Стефан Янчев Миленков1-85/09.07.2021
Катя Иванова Василева1-86/09.07.2021
Ралица Иванова Солунова-Стойчева1-87/09.07.2021
Теменужка Ангелова Цурева1-88/09.07.2021
Петър Кирилов Захов1-89/09.07.2021
Петър Божиков Пиргов1-90/09.07.2021
Крум Илиев Димитров1-91/09.07.2021
Елена Славева Дерменджиева1-92/09.07.2021
Ивайло Димитров Бояджиев1-93/09.07.2021
Василка Борисова Тодорова1-94/09.07.2021
Мартин Николаев Николов1-95/09.07.2021
Боряна Михайлова Палешутска1-96/09.07.2021
Костадинка Асенова Крайнова1-97/09.07.2021
Гергана Иванова Календерска1-98/09.07.2021
Стоян Йорданов Илиев1-99/09.07.2021
Милан Филипов Ваклински1-100/09.07.2021
Сава Десподова Ортакчийска1-101/09.07.2021
Христо Антонов Шомов1-102/09.07.2021
Елена Любенова Цонкова1-103/09.07.2021
Христина Димитрова Цонкова1-104/09.07.2021
ВЕЛИКА СТОЙЧОВА ГЕРОВА1-105/09.07.2021
Красимира Крумова Мичева1-106/09.07.2021
Георги Иванов Атанасов1-107/09.07.2021
ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ МИНЧЕВ1-108/09.07.2021
Анулиран1-109/09.07.2021
Галина Славева Кадийска1-110/09.07.2021
Десислава Методиева Петрова1-111/09.07.2021
Анулиран1-112/09.07.2021
Димитър Валентинов Коцев1-113/09.07.2021
Магдалена Гаврилова Велчева1-114/09.07.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 214-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения