11.07.2021

Избирателна активност в Благоевградска област

 

10.07.2021

Съобщение

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА РИК 01 БЛАГОЕВГРАД НА 11.07.2021

1. 09,00 часа

2. 13,00 часа

3. 17,00 часа

10.07.2021

АКТУАЛЕН СЪСТАВ НА СИК В ОБЩИНИТЕ ОТ ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ КЪМ 11.07.2021 г.

08.07.2021

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ОБЩИНИ В ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН БЛАГОЕВГРАДСКИ

 

Във връзка с постъпили въпроси на проведените онлайн обучения на 3 и 4 юли 2021 г. Централната избирателна комисия предостави следните указания:

 1. Относно разпоредбата на чл. 268, ал. 5 ИК, в случай че гласуването в избирателната секция е само с машина през целия изборен ден, не е необходимо отбелязването в избирателния списък, че избирателя е гласувал машинно.
 2. Ако с машината за гласуване не е предоставена кутия за контролните разписки, СИК съставя констативен протокол и подава сигнал към кол центъра на Сиела Норма АД и уведомява PИK.
 3. В началото на изборния ден и преди началото на гласуването за отпечатването на системната разписка от машината и сравняването на криптографския идентификатор (системен хеш), изписан в нея, с този, предоставен на СИК от общинската администрация в запечатан плик в предизборния ден, се съставя протокол.
 1. Системната разписка (Диагностичен доклад) се отпечатва от машината чрез натискане на бутон „Информация“ и печат преди началото на гласуването.
 2. Преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК се извършва само с решение на ЦИК, взето въз основа на писмено и мотивирано уведомяване от СИК/РИК, в което подробно се описват обстоятелствата, довели до преустановяването. Писменото уведомяване се изпраща незабавно на РИК/ЦИК по всякакъв подходящ начин.
 3. При дезинфекция в изборното помещение не се допуска спиране/прекъсване на изборния процес и недопускане на избирателите да гласуват, както и на застъпници, наблюдатели и други лица, които имат право да присъстват в изборното помещение. По време на дезинфекцията изборното помещение не се затваря и избирателите не трябва да изчакват отвън да бъдат допуснати.
 1. Протоколите, отпечатани от машината за гласуване, включително началният протокол, се подписват от всички членове на СИК.
 2. Ако избирател стои повече от 5 минути пред машината и тя спре да работи, нейното активиране се извършва от член на СИК. На избиратели се предоставя повторно възможност да гласува, само ако е имал затруднения при машинното гласуване, извършвал е действия по гласуване, но не е успял в определеното време.
 3. Финалният протокол с данните от машинното гласуване е неразделна част към всеки пласт от протокола на СИК, отпечатва се в три екземпляра — по един към всеки пласт и се подписва от членовете на CИK, така както се подписва протоколът на СИК. В случай че CИK е приложила само един екземпляр от финалния протокол, той се предава на ЦИК.
 4. В случай че СИК попълва Протокол 96-НС-кр в горната част на протокола, в свободното пространство задължително се попълва на ръка идентификационният номер на машината за гласуване.
 5. Предаването на машината за гласуване на представител на „Сиела Норма“ АД след края на изборния ден (Раздел VI, т. 2 от Методическите указания за СИК за гласуване с машини) — в случай че предаването не е извършено до тръгването на председателя и секретаря на СИК за PИK с изборните книжа, секционната комисия може да определи със свое решение други членове на СИК, които да предадат машината и да подпишат протокол за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване.
 1. Преди напускане на избирателната секция за предаване на изборните книжа в РИК и преди предаване на машината СИК задължително проверява дали са извадени от нея и поставени в плик по установения ред двете флаш памети.
 2. Върху пликовете № 1, № 2 и № 3 може да има опис на съдържащите се в тях документи и материали.
 3. Разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 26 ИК в часта „и техническите носители от камерите за видеонаблюдение“ ще има действие след официалното оповестяване на резултатите от преброяването на населението през 2021 г. и не се прилага за изборите на 11 юли 2021 г. съгласно § 68 от П3P на ЗИД на ИК (обн. ДВ, бр. 36 от 2021 г.) .
 1. Относно прилагането на чл. 288a ИК съответната РИК трябва да съобрази разпоредбата, като допусне лицата, които имат право да присъстват, включително техния брой, като определи място за тях, което им осигурява пряка видимост.

 

Моля обърнете внимание на решение 168-НС от 08.07.2021г.

 

05.07.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Благоевград информира, че във връзка с изборите за народни представители на 11.07.2021 г. ще бъдат проведени демонстрационни гласувания с машина, за да могат избирателите да гласуват пробно преди изборите.

Демонстрациите ще се състоят в гр. Благоевград на 06.07.2021 г. (вторник) в сградата на Община Благоевград от 10:00 до 12:00 и в зала „Яворов“  от 19:00 до 21:00.

30.06.2021

Съобщение

Обучение машини Сиела - Председатели
Сандански - Спортната Зала 02.07.2021 18:00 
Община Отговорник IT специалист
1 Сандански Десислава Грозданова    
2 Петрич Антоанета Кръстева    
3 Кресна Тина Кълбова Галина Тренчева-Николова  
4 Струмяни Десислава Грозданова    
5 Симитли Тина Кълбова Галина Тренчева-Николова  
Обучение машини Сиела
Гоце Делчев - Дом на Културата 03.07.2021 11:00 
Община Отговорник IT специалист
1 Гоце Делчев Милена Велкова Валентин Божкилов  
2 Хаджидимово Милена Велкова Валентин Божкилов  
3 Сатовча Анна Бистричка Емил Тодоров  
4 Гърмен Анна Бистричка Емил Тодоров  
Обучение машини Сиела
Банско - Читалището 03.07.2021 15:30 
Община Отговорник IT специалист
1 Разлог Славчо Попов Антоанета Богданова  
2 Банско Славчо Попов Антоанета Богданова  
3 Белица Мустафа Сирачки Елена Панчева  
4 Якоруда Мустафа Сирачки Елена Панчева  
30.06.2021

Съобщение

Обучение СИК по Общини
Дата: 03.07.2021 г. /Събота/
Час Община Отговорник IT специалист
1 17:30 Банско Антоанета Богданова Славчо Попов  
2 17:00 Гърмен Анна Бистричка Емил Тодоров  
3 15:00 Сатовча Анна Бистричка Емил Тодоров  
4 13:00 Гоце Делчев Милена Велкова Валентин Божкилов  
4 17:30 Хаджидимово Милена Велкова Валентин Божкилов  
Обучение СИК по Общини
Дата: 05.07.2021 г. /Понеделник/
Час Община Отговорник  
1 18:00 Петрич Антоанета Кръстева Радослав Митрев  
Обучение СИК по Общини
Дата: 06.07.2021 г. /Вторник/
Час Община Отговорник IT специалист
1 18:00 Разлог Славчо Попов Антоанета Богданова  
2 18:00 Струмяни Десислава Грозданова    
3 18:00 Сандански Мартин Лалев    
4 18:00 Благоевград Радослав Митрев Елена Панчева  
5 18:00 Благоевград Галена Манова-Узунова    
Обучение СИК по Общини
Дата: 07.07.2021 г. /Сряда/
Час Община Отговорник IT специалист
2 15:00 Кресна Тина Кълбова Галина Тренчева-Николова  
3 18:00 Симитли Тина Кълбова Галина Тренчева-Николова  
Обучение СИК по Общини
Дата: 08.07.2021 г. /Четвъртък/
Час Община Отговорник IT специалист
1 12:00 Белица Мустафа Сирачки Елена Панчева  
2 15:30 Якоруда Мустафа Сирачки Елена Панчева  

 

Обучението за община Петрич в посочените дата и час ще се проведе в заседателната зала в Община Петрич,

находяща се на партерния етаж, с адрес на общината - гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" №  24.

30.06.2021

Съобщение

СПИСЪК НА СИК ПО ОБЩИНИ В 01 МИР БЛАГОЕВГРАДСКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ТРУДНОПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛИ И ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ 

1.ОБЩИНА БАНСКО

Всички СИК без СИК  № 010100003, № 010100015 и  № 010100016

2.ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

СИК №010300002 – Партера на Младежки дом – за избиратели за секции с №01030001 до 010300097.

СИК № 010300100 – 1 етаж в ПУ „Св. Пайсий Хилендарски“, за избирателни секции с № 8, 9 и 10.

СИК №010300024 – 1 етаж , 2-ро ОУ „Димитър Благоев“, за избирателни секции с №19, 20, 22, 23, 25, 26 и 102.

СИК №010300035 – на 1 етаж 3-то ОУ „Димитър Талев“, за избиратели от секции с № 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 48 и 49

СИК № 010300047 – на 1 етаж Благоевградска професионална гимназия, за избиратели от секции №33, 95 и 96.

СИК № 010300055 – на 1 етаж 4-то ОУ „Димчо Дебелянов“, за избиратели от секции № 53, 54, 56, 57 и 58.

СИК № 010300076 – на 1 етаж 11-то ОУ „Христо Ботев, за избиратели от секции с № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 112 и 113.

СИК № 010300091 – на 1 етаж 8-мо СУ „Арсени Костенцев“, за избиратели от секции с № 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 114 и 115.

3.ОБЩИНА БЕЛИЦА

СИК № 010200001 – ПГ „Никола Вапцаров“, ул. „Димо Хаджидимов“

СИК № 010200002 – ПГ „Никола Вапцаров“, ул. „Димо Хаджидимов“

СИК № 010200003 – Информационен център, ет.1, ул. „Георги Андрейчин“  №9

СИК №010200007 – с. Краище, ул. „Двадесет и първа“ №4  /магазин Бимбашова махала-бараките/

4.ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СИК №011100003 – 3 ОУ „Братя Миладинови“, ул. „Полк. Дрангов“ №17

СИК №011100006 –  ПМГ „Яне Сандански“, ул. „Скопие“ №4

5.ОБЩИНА ГЪРМЕН

СИК № 011300001 – кафе „Бистрото“

6.ОБЩИНА КРЕСНА

СИК №012800002 – Ритуална зала на ОбА, ет.1, ул. „Македония“ №96

7.ОБЩИНА ПЕТРИЧ

СИК № 013300001 – ОУ „Гоце Делчев“ ул. „България“ №30

СИК № 013300023 – ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Тодоров“ №2

СИК № 013300024 – ОУ „Христо Смирненски“ ,  ул. „Ген. Тодоров“ №2

СИК № 013300026 – ОУ „Гоце Делчев“ ул. „България“ №30

8.ОБЩИНА РАЗЛОГ

СИК №013700002 – ул. „Шейново“ №2 – НЧ-15.09.1903-1909 г.

СИК №001370004 – ул. „Любен Каравелов“ №12, СУ „Братя Каназирави“

СИК № 013700012 – ул. „Яне Сандански“ №14, НУ „Яне Сандански“, ет.1

9.ОБЩИНА САНДАНСКИ

СИК № 014000001, ж.к. „Спартак“, бл.35

СИК № 014000017 – ул. „Св.св. Козма и Дамян“ №19

СИК № 014000030 – ул. „Стефан Стамболов“ №9

10.ОБЩИНА САТОВЧА

Всички СИК са определени за гласуване

11.ОБЩИНА СИМИТЛИ

СИК № 014400003 – ул. „Георги Димитрив“ №43, общински пазар – клуб на Инвалида

СИК №014400007 – ул. „Даме Груев“ №2, стадион „Септември“

12.ОБЩИНА СТРУМЯНИ

СИК №014900001 – с.Струмяни

СИК №014900004 – с. Микрево

СИК №014900008 –  с. Илинденци

13.ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

СИК № 015200002 – ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, заседателна зала на Общината

14.ОБЩИНА ЯКОРУДА

СИК № 015300003 – Ритуална зала, ул. „Цар Борис III“ №122

26.06.2021

Съобщение

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. 

Образецът на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители в избирателен район 01 Благоевградски

изтегли от тук  ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА

22.06.2021

Съобщение

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., могат да имат свои упълномощени представители.

 Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район;

В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в изборен район 01 Благоевградски.

В избирателната секция в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет.

Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

 

Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно. 

Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

КАК СЕ РЕГИСТРИРАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В РИК

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в подходящ електронен  формат.

Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва , и се предава заедно със списъка на технически носител на  Районна Избирателна Комисия 01 Благоевград  в срок до 17,00 часа на 10 юли 2021 г. (до изборния ден)

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

На интернет страницата си РИК Благоевград публикува списък на упълномощените представители, които отговарят на изискванията.

 

Права и задължения на представителите

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост. В изборното помещение може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

б) да присъстват при въвеждане на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на РИК;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК, в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 85-НС, съответно – Приложение № 86-НС от изборните книжа), след което представителят се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

 

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат: 

- не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването в изборите или референдума.

 

 Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия, коалиция или инициативен комитет.

- Представителите не могат да участват в друго качество, като кандидат за народен представител, наблюдател, член на друг инициативен комитет инициативен комитет, застъпник на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор и друго подобно качество.

Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.

 На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

22.06.2021

Съобщение

Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. 

I. Застъпник може да бъде лице, което е български гражданин, навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) в страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район;

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

II. Регистрацията на застъпниците в изборен район – Благоевградски се извършва от Районна избирателна комисия - Благоевград чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа), подадено до 17.00ч. на 10.07.2021г. (до изборния ден).

Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 41-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4, буква „а“ от Решение №165- НС от 31 май 2021г. на ЦИК.

След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията по т. 2, 3 и 31 от настоящото решение за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение № 44-НС от изборните книжа).

РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си.

III. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 5 от Решение №165- НС от 31 май 2021г. на ЦИК чрез предложение по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.

 Предложението по т. 10 от Решение №165- НС от 31 май 2021г. на ЦИК, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 42-НС от изборните книжа).

ІV. Права и задължения на застъпниците

Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация на български език в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния изборен район, и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

г) да присъства при въвеждането в изчислителния пункт на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна комисия, като му се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

д) да получи срещу подпис копие от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция, включително протокола с данните от машинното гласуване, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район. Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 85-НС, съответноПриложение № 86-НС от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

е) да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

Легитимация и отличителни знаци

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак.

В изборния ден застъпниците са длъжни да носят само отличителния знак, утвърден с Решение № 15-НС от 15 май 2021 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия.

Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Застъпникът не може да бъде кандидат за народен представител, наблюдател, представител на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на друг инициативен комитет, анкетьор или да участва в изборите в друго подобно качество.

При осъществяване на функциите и упражняване на правата си застъпниците спазват строго въведените противоепидемични мерки с акт на компетентен държавен орган при произвеждане на избори в условията на обявена епидемична обстановка във връзка с COVID-19, както и указанията на ЦИК, РИК и СИК в тази насока.

На лицата в качеството им на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място по чл. 34 ИК.

 

22.06.2021

Съобщение

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в  изборите за народни представители на 11 юли 2021г., заявяват желанието си до 17 :30ч. на 26.06.2021г. (не по-късно от 14 дни преди изборния ден) в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС от изборните книжа) или чрез електронно заявление ( при подаване на електронното заявление не се изисква подпис) през интернет страницата на съответната община по постоянния им адрес или настоящ адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 от ИК за гласуване по настоящ адрес.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място до 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

 

22.06.2021

Съобщение

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 17:30ч. до 26.06.2021г. (не по-късно от 14 дни преди изборния ден). Искането (Приложение №12 – НС от изборните книжа) се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

18.06.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Благоевград информира, че на 18 юни (петък) 2021 г. от 17.30 ще проведе извънредно заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Първи изборен район – Благоевградски.

09.06.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Благоевград информира, че на 9 юни (сряда) 2021 г. от 17.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите за участие в  диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

02.06.2021

Съобщение

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ИЗБОРЕН РАЙОН 01 БЛАГОЕВГРАДСКИ ПО ОБЩИНИ

 

 

 

 

 

община БАНСКО

ОБЩ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

53

21

32

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

36

15

21

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

30

12

18

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

24

9

15

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

23

8

15

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

23

4

19

общ брой на членовете на СИК в общината 

189

69

120

 

 

 

 

 

община БЕЛИЦА

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

40

17

23

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

27

11

16

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

23

10

13

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

18

7

11

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

18

6

12

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

18

3

15

общ брой на членовете на СИК в общината 

144

54

90

 

 

 

 

 

община БЛАГОЕВГРАД

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

341

130

211

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

232

89

143

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

195

75

120

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

145

52

93

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

139

47

92

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

139

24

115

общ брой на членовете на СИК в общината 

1191

417

774

 

 

 

 

 

община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

102

39

63

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

69

26

43

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

59

22

37

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

43

15

28

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

41

14

27

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

41

7

34

общ брой на членовете на СИК в общината 

355

123

232

 

 

 

 

 

община ГЪРМЕН

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

54

21

33

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

36

15

21

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

31

12

19

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

24

9

15

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

23

8

15

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

23

4

19

общ брой на членовете на СИК в общината 

191

69

122

 

 

 

 

 

община КРЕСНА

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

23

10

13

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

16

6

10

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

13

5

8

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

10

4

6

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

10

3

7

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

10

2

8

общ брой на членовете на СИК в общината 

82

30

52

 

 

 

 

 

община ПЕТРИЧ

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

214

86

128

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

145

59

86

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

122

49

73

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

95

35

60

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

92

31

61

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

92

16

76

общ брой на членовете на СИК в общината 

760

276

484

 

 

 

 

 

община РАЗЛОГ

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

69

25

44

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

47

17

30

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

39

15

24

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

28

10

18

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

27

9

18

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

27

5

22

общ брой на членовете на СИК в общината 

237

81

156

 

 

 

 

 

община САНДАНСКИ

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

162

68

94

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

111

47

64

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

93

39

54

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

75

27

48

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

73

25

48

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

73

13

60

общ брой на членовете на СИК в общината 

587

219

368

 

 

 

 

 

община САТОВЧА

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

54

21

33

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

36

14

22

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

31

12

19

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

23

8

15

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

22

7

15

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

22

4

18

общ брой на членовете на СИК в общината 

188

66

122

 

 

 

 

 

община СИМИТЛИ

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

59

24

35

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

40

17

23

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

34

14

20

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

27

10

17

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

26

9

17

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

26

4

22

общ брой на членовете на СИК в общината 

212

78

134

 

 

 

 

 

община СТРУМЯНИ

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

31

16

15

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

21

11

10

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18

9

9

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

17

6

11

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

17

6

11

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

17

3

14

общ брой на членовете на СИК в общината 

121

51

70

 

 

 

 

 

община ХАДЖИДИМОВО

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

41

18

23

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

28

12

16

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

24

10

14

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

20

7

13

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

19

7

12

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

19

3

16

общ брой на членовете на СИК в общината 

151

57

94

 

 

 

 

 

община ЯКОРУДА

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 ЧЛЕНОВЕ В СИК

ГЕРБ-СДС

34

15

19

ΠΠ ИMA TAKЪB HAPOД

23

10

13

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

21

9

12

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

16

6

10

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

16

5

11

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

16

3

13

общ брой на членовете на СИК в общината 

126

48

78

 

27.05.2021

Съобщение

ОТГОВОРНИЦИ ОТ СЪСТАВА НА РИК 01 ПО ОБЩИНИ

 

ЧЛЕН НА РИК 01

ОБЩИНА 

РАДОСЛАВ МИТРЕВ, ЕЛЕНА ПАНЧЕВА, ГАЛЕНА МАНОВА-УЗУНОВА

БЛАГОЕВГРАД

ТИНА КЪЛБОВА,  ГАЛИНА ТРЕНЧЕВА-НИКОЛОВА

СИМИТЛИ

ТИНА КЪЛБОВА,  ГАЛИНА ТРЕНЧЕВА-НИКОЛОВА

КРЕСНА

ДЕСИСЛАВА ГРОЗДАНОВА

СТРУМЯНИ

МАРТИН ЛАЛЕВ, ДЕСИСЛАВА ГРОЗДАНОВА

САНДАНСКИ

АНТОАНЕТА КРЪСТЕВА, РАДОСЛАВ МИТРЕВ

ПЕТРИЧ

СЛАВЧО ПОПОВ, АНТОАНЕТА БОГДАНОВА

РАЗЛОГ

АНТОАНЕТА БОГДАНОВА, СЛАВЧО ПОПОВ

БАНСКО

МУСТАФА СИРАЧКИ

БЕЛИЦА

МУСТАФА   СИРАЧКИ

ЯКОРУДА

МИЛЕНА ВЕЛКОВА, ВАЛЕНТИН БОШКИЛОВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ВАЛЕНТИН БОШКИЛОВ, МИЛЕНА ВЕЛКОВА

ХАДЖИДИМОВО

АННА БИСТРИЧКА, ЕМИЛ ТОДОРОВ

ГЪРМЕН

ЕМИЛ ТОДОРОВ, АННА БИСТРИЧКА

САТОВЧА

 

ОТГОВОРНИЦИ ОТ СЪСТАВА НА РИК 01 ПО ОБЩИНИ

 

25.05.2021

Съобщение

Срокове за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 04 април 2021 г.

Приемането на документите  за регистрация на кандидати за партии и коалиции за народни представители за Народно събрание в изборите  на 11 юли  2021 г. се извършва от 25 05.2021 г. до 08.06.2021 г. всеки ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация Благоевград, пл.“Георги Измирлиев“ 9, етаж 3, стая 36 – деловодство на РИК 01.

Кандидатите за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, се регистрират от РИК в срок до 08.06.2021 г. включително. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 08.06.2021г. (32 дни преди изборния ден).

ВАЖНО:  

Право да бъдат избирани

Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

- да няма друго гражданство;

- да е навършил 21 години към изборния ден включително (11 юли 2021 г.);

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода.  

 

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители -Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители (по чл. 255, ал. 1, т. 1 ИК) (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 

Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител - Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител на 11 юли 2021 г. (по чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 ИК) (Приложение № 65-НС от изборните книжа).      Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа).

б) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат - Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител на 11 юли 2021 г. (по чл. 257 ИК) (Приложение № 67-НС от изборните книжа). Подписите се полагат пред член на инициативния комитет Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

 

25.05.2021

Съобщение

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК

Приемането на документите  за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.   се извършва от 25 05.2021г. до 31. 05. 2021 г. всеки ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация Благоевград, пл.“Георги Измирлиев“9, етаж 3, стая 36 – деловодство на РИК 01.

 Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 31 май 2021г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

ВАЖНО :

Инициативният комитет се регистрира в РИК 01 , като представя   Заявление за регистрация на инициативен комитет (по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК) (Приложение № 58-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 31 май 2021 г. (40 дни преди изборния ден).    Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

- имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

- имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

- адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

 Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец - Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК)(Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК; 

г) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 214-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения