Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Благоевград, 22.06.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Сандански

Постъпили са 18 бр. заявления от назначени в състава на СИК в Община Сандански, с което желаят да бъдат освободени от състава на секционните избирателни комисии. Ведно със заявленията е подадено и писмено предложение от Политическа партия „ДПС“ с поименен състав за замяна. Предложението е заведено под № 207/21.06.2021.г.  във входящия регистър на РИК.

Постъпило е писмено предложение от Политическа партия „Има такъв народ“, заведено под № 211/22.06.2021.г.  във входящия регистър на РИК, с което са предложени нови членове на два броя СИК-ве на територията на Обшина Сандански от квотата на „Има такъв народ“.

С решение  № 66-НС от 15.06.2021г., РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Сандански.

След като се увери, че подалите заявления лица са назначени в състава на съответната СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място е посочено поименно лице за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 1. По предложението от Политическа партия „ДПС“, заведено под № 207/21.06.2021.г.  във входящия регистър на РИК:

1.Освобождава Лиляна Илиева Кайкова, ЕГН:**********, като „Член“ на СИК   014000001 в община Сандански.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Таня Борисова Троскова, с ЕГН:**********, като „Член“ на СИК014000001  в община Сандански.

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа).

2.Освобождава Оля Милчова Асенова, ЕГН:**********, като „Член“ на СИК  014000002  в община Сандански.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Иван Димитров Тросков, с ЕГН:**********, като „Член“ на СИК 014000002 в община Сандански.

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа).

3.Освобождава Борис Асенов Борисов, ЕГН: ********** , като „н Зам. председател“ на СИК   014000003 в община Сандански.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Люба Людмилова Караянева-Бойчева, с ЕГН: **********  , като „ Зам. председател“ на СИК 014000003 в община Сандански.

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа).

 1. Освобождава Василие Станко Михайлович, ЕГН: **********, като „Член“ на СИК 014000004 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава Траянка Георгиева Котева, с ЕГН:********** , като „Член“ на СИК 014000004 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа).

 1. Освобождава Кирил Любенов Илиев, ЕГН: ********** , като „Секретар“ на СИК 014000006 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Татаяна Иванова Мекушина с ЕГН: ********** , като „ Секретар“ на СИК 014000006 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Александър Павлов Яновки, ЕГН: ********** , като „Член“ на СИК 014000008 в община Сандански:

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Величка Вангелова Николова с ЕГН: **********, като „ Член“ на СИК 014000008 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Младен Андонов Патилов, ЕГН:********** , като „Член“ на СИК 014000019 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Орфелия Надкова Маринова с ЕГН: ********** , като „ Член“ на СИК 014000019 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Сашка Борисова Лазарова, ЕГН: ********** , като „Член“ на СИК 014000024 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Диляна Кирилова Янкулова с ЕГН: ********** , като „ Член“ на СИК 014000024 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Люба Людмилова Караянева-Бойчева, ЕГН: ********** , като „Зам. председател“ на СИК 014000033 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Борис Асенов Борисов с ЕГН: ********** , като „ Зам. председател“ на СИК 014000033 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Андрей Йорданов Костадинов, ЕГН: ********** , като „Член“ на СИК 014000038 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Мария Димитрова Венетова с ЕГН: ********** , като „ Член“ на СИК 014000038 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Стоян Борисов Спасов, ЕГН: ********** , като „Член“ на СИК 014000039 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Кристиян Атанасов Венетов с ЕГН: ********** , като „ Член“ на СИК 014000039 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Диляна Кирилова Янкулова, ЕГН: **********, като „Член“ на СИК 014000040 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Любомир Димитров Асенов с ЕГН: ********** , като „ Член“ на СИК 014000040 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Иван Христов Тимов, ЕГН: **********, като „Председател“ на СИК 014000055 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Стоян Борисов Спасов с ЕГН: ********** , като „ Председател“ на СИК 014000055 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Кристиян Атанасов Венетов, ЕГН **********: , като „Секретар“ на СИК 014000057 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Андрей Йорданов Костадинов с ЕГН: ********** , като „ Секретар“ на СИК 014000057 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Мария Димитрова Венетова, ЕГН:, като „Член“ на СИК 014000058 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Елена Стоева Чачева с ЕГН: **********  , като „ Член“ на СИК 014000058 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Траянка Георгиева Котева, ЕГН: ********** , като „Член“ на СИК 014000059 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Кирил Димитров Чачев с ЕГН: ********** , като „ Член“ на СИК 014000059 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа) **********

 1. Освобождава Румяна Викторова Попчева, ЕГН: **********, като „Член“ на СИК 014000063 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Кирил Любенов Илиев с ЕГН: ********** , като „ Член“ на СИК 014000063 в община Сандански

На новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа)

 1. Освобождава Николай Гълабов Калеев, ЕГН: ********** , като „Председател“ на СИК 014000064 в община Сандански

Анулира издаденото удостоверение

Назначава  Алесандър Павлов Яновски с ЕГН: ********** , като „ Председател“ на СИК 014000064 в община Сандански

 1. По Предложението на Политическа партия „Има такъв народ“, заведено под № 211/22.06.2021г. във входящия регистър на РИК.
 2. 1. Освобождава Атанас Лазаров Тунов, с ЕГН ***********, като „Член“ на СИК 014000048 в община Сандански.

Назначава Мария Георгиева Коцалова, с ЕГН ************, като „Член“ на СИК 014000048 в община Сандански.

Анулира издаденото удостоверение.

 1. 2. Освобождава Величка Атанасова Фотева, с ЕГН **********, като „Член“ на СИК 014000050 в община Сандански.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Виктория Василева Патронска, с ЕГН **********, като ‚член‘ на СИК 014000050 в община Сандански.

 

На всички новоназначените членове на СИК, да бъдат издадени съответните удостоверения. (Приложение № 26-НС от изборните книжа).

Решението е прието единодушно в 18,35 часа. 

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Зам. председател: Йордан Стефанов Симонски

* Публикувано на 22.06.2021 в 19:18 часа

Свързани решения:

66-НС/15.06.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 214-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения