Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 204-НС
Благоевград, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Валентина Борисова Таскова –представител на ПП“ГЕРБ“ в Община Кресна

В РИК 01 постъпи жалба Валентина Борисова Таскова – представител на ПП“ГЕРБ“ в Община Кресна, Област Благоевград, заведена с вх.номер № 4  от 11.07.2021г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК и с вх.номер 646 от 11.07.2021г. във входящия регистър на РИК.

В жалбата се твърди нарушение чл.96 и чл.66 , ал.2 от ИК, а именно: член на СИК в секция № 012800004 община Кресна – Кирил Янков Богоев е роднина по права линия с кандитат за народен представител от  листата на ПП Има такъв народ за МИР 1 Благоевград, а именно Янко Кирилов Богоев

РИК  извърши проверка по посоченото в жалбата  и се установи следното: Кирил Янков Богоев   е  назначен за член на СИК № 012800004 в град Кресна,  Община Кресна с Решение № 63-НС/ 15.06.2021г. на РИК, което не представлява нарушение на чл.96, вр. с чл.66, ал.2 от ИК. Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 ИК не предвижда такава забрана.

На основание чл.72, ал.1,т.20 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград 

 

Р Е Ш И:

  1. Оставя жалбата подадена с вх.номер № 4  от 11.07.2021г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК и с вх.номер 646 от 11.07.2021г. във входящия регистър на РИК без уважение.

 

 

 

Решението бе взето единодушно в 09.30 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 11.07.2021 в 11:35 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения