Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 196-НС
Благоевград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови формуляри на протоколи за установяване на резултатите от гласуването.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 378-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ

При постъпване в РИК Благоевград на уведомление за сгрешен и унищожен по реда на чл. 274, ал. 1 ИК формуляр на протокол на СИК за установяване на резултати от гласуването - приложения № 96-НС-х, № 96-НС-м, № 96-НС-хм и № 96-НС-кр от изборните книжа, упълномощава Емил Николов Тодоров и Валентин Кръстев Бошкилов, членове на РИК Благоевград, с правата поотделно да получават и транспортират до РИК Благоевград сгрешени протоколи от СИК, и да предават нови формуляри на протоколи на място в изборната секция като подписват от името на РИК съставените за целта приемо-предавателни протоколи – Приложение № 83-НС от изборните книжа при спазване на т.6 от Решение № 378-НС/03.07.2021 г. на ЦИК.

  

Приложение: Приложение № 76-НС и Приложение № 77-НС

 

Решението е прието единодушно в 19.30 часа.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 10.07.2021 в 21:09 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения