Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 169-НС
Благоевград, 08.07.2021

ОТНОСНО: Създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията.

На основание чл.72, ал.1,т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение N:10-НС от 13.05.2021г. на ЦИК и  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград 

РЕШИ: 

1.Създава работна група в състав от 25 (двадесет и пет) лица, съгласно приложения списък.

  1. Специалистите - технически сътрудницикъм Районната избирателна комисия Благоевград да изпълняват своите задължения за периода от 11.07.2021г. до 12.07.2021г. включително, като получат еднократно възнаграждение.

Еднократното възнаграждение за специалист - технически сътрудник е в размер съгласно Решение N:10-НС от 13.05.2021г. на ЦИК.

Заверено копие от решението да се изпрати на Областен управител на Област с административен център Благоевград за сключване на граждански договор с определените в настоящото решение лица. 

Решението бе взето единодушно в 20.00  часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 08.07.2021 в 23:25 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения