Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 166-НС
Благоевград, 08.07.2021

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на избирателна секция в изборен район 01-Благоевградски за изборите за народни представители насрочени на11 юли 2021г. за Община Благоевград -„Арест Благоевград към Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Благоевград I-ва категория при Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Благоевград , на територията на община Благоевград

В РИК Благоевград е постъпило писмо от Началник на ОСИН - Благоевград , заведено с вх. № 448 / 08.07.2021г. във входящия регистър на РИК Благоевград. Към писмото са приложени:

  • Заповед № 1-617 /08.07.2021г. на Началник на ОСИН –Благоевград , с която е образувана избирателна секция на територията на -„ Арест Благоевград към Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Благоевград I-ва категория при Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №  397 -НС от  05.07.2021г. на ЦИК  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград

Р Е Ш И:

1.Формира и определя единен номер на избирателната секция на територията на община Благоевград, както следва : секция N: 010300140- „Арест Благоевград към Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Благоевград I-ва категория при Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Благоевград“, ул. „Владо Черноземски“ № 3.

 

Решението бе взето единодушно в 19.57 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 08.07.2021 в 23:23 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения