Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 163-НС
Благоевград, 08.07.2021

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети.

Постъпило е предложение – Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК, заведено с вх. № 404/07.07.2021г. и вх. № 459/08.07.2021г. във входящия регистър на РИК Благоевград, подадено от упълномощен представител на КП „Демократична България – Обединение“.

С постъпилото предложение се прави искане за включване на 156 броя лица в публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като пълномощници на КП „Демократична България – Обединение“.

Към предложението е приложен в табличен вид и списък със заявените пълномощници.

Списъкът с  предложените упълномощени представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение №   184-НС от 07.06.2021 г. на ЦИК по отношение на 156 лица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1във връзка с чл.124  от Изборния кодекс и във връзка с  Решение №  184-НС от 07.06.2021 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия Благоевград

Р Е Ш И:

1.ВПИСВА 156 (сто петдесет и шест) броя представители на кандидатската листа КП „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г., в публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети съгласно направеното предложение.

2.ОТКАЗВА вписването на 1/едно/  лице, а именно : Любен Петров Празаров, тъй като лицето е регистрирано като член на СИК 014000001.

Решението е прието единодушно в 19.54 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 08.07.2021 в 23:19 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения