Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 159-НС
Благоевград, 08.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа, предложени от КП „Демократична България-Обединение“

В РИК-Благоевград постъпи заявление-предложение (Приложение № 39-НС) от  - упълномощен представител на КП „Демократична България-Обединение", заведени под вх. наш № 460/08.07.2021г.   в регистъра на РИК и под 6/08.07.2021г. във входящия регистър на РИК за регистрация на застъпници, с които се предлага Районната избирателна комисия - Благоевград да регистрира съответно 1 (един) брой застъпник. Към предложението са приложени писмено пълномощно,  декларации от лицата (Приложение № 41),  списък на предложените лица в excel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №165-НС/31.05.2021г на ЦИК, Районна избирателна комисия- Благоевград.  

Р Е Ш И:

  1. РЕГИСТИРА 1 /един/ брой  застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. от КП „Демократична България-Обединение“, съгласно списък - неразделна част от настоящото решение.

На регистирирания  застъпник да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 44-НС).

Решението е прието единодушно в 19.50 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 08.07.2021 в 23:15 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения