Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 157-НС
Благоевград, 08.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Гоце Делчев.

В РИК Благоевград е постъпило писмено предложения от община Гоце Делчев за промяна в състава на СИК  на територията на община Гоце Делчев, заведени с вх. № 493/08.07.2021 г. във входящия регистър на РИК Благоевград, от ПП „Има такъв народ“, КП „Изправи се! Мътри вън!“ и ПП „ДПС.

С решение  № 61-НС от 15.06.2021 г., РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Гоце Делчев.

След като се увери, че посочените лица са  назначени в състава на съответната СИК и на тяхно място са посочени поименно лица за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 1. Освобождава като членове на съответните секционни избирателни комисии на територията на община Гоце Делчев, посочените в предложенията  лица.

Анулира издадените удостоверения.

 1. Назначава като членове в съответните секционни избирателни комисии на територията на община Гоце Делчев лицата, посочени в направеното предложение.

      На новоназначените членове на СИК на територията на община Гоце Делчев да бъдат издадени съответните удостоверения .

 

Промените да се отрязят в Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

      На новоназначения член на СИК на територията на община Гоце Делчев  да бъдае издадено съответното удостоверение.

Решението е прието единодушно в 19.48 часа.

            Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 08.07.2021 в 23:14 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения