Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 151-НС
Благоевград, 08.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

В РИК Благоевград са постъпили писмени предложения за промяна в състава на СИК и ПСИК на територията на община Сатовча от ПП „Има такъв народ“ и  ПП“ ДПС“, заведено под № 443/07.07.2021г. и от  ПП“Има такъв народ“, с вх. № 465/ 08.07.2021г.

С решение  № 67-НС от 15.06.2021 г., РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Сатовча.

След като се увери, че посочените лица са  назначени в състава на съответната СИК и на тяхно място са посочени поименно лица за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

                      РЕШИ:

 1. Освобождава като членове на съответните секционни избирателни комисии и на ПСИК 014200025 на територията на община Сатовча, посочените в предложенията лица.

Анулира издадените удостоверения.

 1. Назначава като членове в съответните секционни избирателни комисии и в ПСИК 014200025 на територията на община Сатовча лицата, посочени в направените предложения.

На новоназначените членове на СИК и ПСИК да бъдат издадени съответните удостоверения (Приложение № 26-НС от изборните книжа).

Решението е прието единодушно в 19.42 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

 

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 08.07.2021 в 23:08 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения