Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 149-НС
Благоевград, 08.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Белица

В РИК 01 Благоевград е постъпило писмено предложение за промяна в състава на СИК на територията на община Белица от КП „ГЕРБ- СДС“, заведено с № 466/08.07.2021г. във входящия регистър на РИК Благоевград.

С решение  № 59-НС от 15.06.2021 г., РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в община Белица.

След като се увери, че посочените лица са  назначени в състава на съответната СИК и на тяхно място са посочени поименно лица за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 1. Освобождава като член на съответна секционна избирателна комисия на територията на община Белица, посоченото в предложението лице.

Анулира издадените удостоверения.

 

 1. Назначава като член в съответната секционна избирателна комисия на територията на община Белица лицето, посочено в направеното предложение.

     На новоназначения член да се издаде удостоверение.

 

Промените да се отразят в Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

Решението е прието единодушно в 19:40 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ангел Милчев Ризов

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 08.07.2021 в 23:03 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения