Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Благоевград, 12.03.2021

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в Първи изборен район – Благоевградски.

В Районна избирателна комисия  Благоевград е постъпило  писмо  от ЦИК с техен  изх. № НС-15-147/12.03.2021 г., заведено съответно с вх.№ 213/12.03.2021г.  във входящия регистър на РИК.

Районна избирателна комисия  Благоевград разгледа графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в Първи изборен район - Благоевградски, както и необходимия тираж за отпечатване на бюлетината за нормалното провеждане на изборния процес в Първи изборен район – Благоевградски.

Водена от горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК във връзка с Решение N:2134-НС от 25.02.2021г. на ЦИК,  при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград  

РЕШИ: 

І. Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в изборите  за народни представители на 04 април 2021 г. в Първи изборен район – Благоевградски , съгласно Образец неразделна част от настоящото решение. 

ІІ. Одобрява тиража за отпечатване на бюлетините  в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в Първи изборен район - Благоевградски .

Одобряването на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в изборите  за народни представители на 04 април 2021 г. в Първи изборен район - Благоевградски да се удостовери чрез електронния подпис, издаден на РИК 01-Благоевград.

 Решението бе взето единодушно в 16.10 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 12.03.2021 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 268 - НС / 13.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

  • № 267-НС / 13.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

  • № 266 - НС / 13.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения